TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 08/10 đến 13/10/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

08/10

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban Thanh tra Nhân dân. Tại VP CĐ (P.310-A1)

 

 

 

Trưởng Ban TTND

 

Thứ Ba

09/10

 

Sáng:*/9h00’: Họp Hội Cựu Chiến binh. Tại VP Hội CCB

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 9. Tp: BGH, CĐ, Ban thanh tra, TTND, P.TCCB, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

 

PHT Vịnh

 

Thứ  Tư

10/10

Sáng: */8h30’: Bàn về nội dung công tác tổ chức cho người học đánh giá giảng viên và CB-CNV trong hoạt động đào tạo. Tp: BGH (các Phó HT); CĐ trường; P.TCCB; P.ĐTĐH; P.ĐTSĐH; Khoa ĐHTC;TT HTQT về ĐT&NC; P.CTCT&SV; Đoàn TN; Hội SV. (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung). Tại P.301-A1

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h30’: Họp Ban tổ chức giải bóng đá Cán bộ- Viên chức trường ĐH GTVT lần thứ 11 năm 2012. Tp: Đại diện Công đoàn bộ phận có đội bóng tham dự giải. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Năm

11/10

 

Sáng:*/8h30’: Triển khai các công việc về Quản lý điểm và thanh toán giảng dạy. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC; Lãnh đạo các Khoa, Viện, TT  KHCN GTVT, TT ĐTTH&CGCN, TT ƯDCNTT; Trưởng các BM và giảng viên phân công vào điểm của BM; Cán bộ VP Khoa, Viện. Tại P.501-A1

 

 */9h30’: Họp xét trợ cấp khó khăn 6 tháng đầu năm 2012. Tp: CĐ trường (Ô.Đức, Ô.Diệp), P.TCCB, P.TC-KT. Tại VPCĐ.(Đề nghị CĐ các đơn vị gửi danh sách và minh chứng các trường hợp thuộc diện xét trợ cấp khó khăn cho VP Công đoàn trước ngày thứ tư 10/10/2012)

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

Chiều: */15h00’: BTK Hội Sinh viên báo cáo đề án thành lập Liên chi Hội Sinh viên các Khoa, Viện, Trung tâm. Tp: ĐU- BGH, Ban Thường vụ Đoàn TN trường, P.CTCT&SV, BTK HSV. Tại P.301-A1

 

 

BTK HSV

 

Thứ Sáu

12/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng. Tp: Uỷ viên BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 25; Chủ tịch, Phó CT Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn trực thuộc (Nhiệm kỳ 2012-2015). Mời các thành viên UB Kiểm tra CĐ dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Ban kiểm tra đánh giá và đề xuất phương án sử dụng các thiết bị thí nghiệm của dự án đào tạo, bồi dưỡng CNTT; báo cáo BGH các nội dung đã thực hiện. Tp: BGH, P.TCKT, P.TBQT, các thành viên của Ban. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Bảy

13/10

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị BM Sức bền vật liệu khẩn trương gửi Chương trình các học phần bổ sung kiến thức ở trình độ Thạc sỹ cho NCS cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

2. Đề nghị các BM thực hiện hướng dẫn số 478/HD- ĐHGTVT ngày 3/10/2012 về việc tổng hợp khối lượng hoạt động đào tạo và thanh toán.