TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 08/12/2014 đến 13/12/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

08/12

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

09/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban chỉ đạo thực hiện đề án Ngoại ngữ. Tp: Theo QĐ số 2441/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/11/2014. Tại P.303-A1

 

Trưởng BCĐ

 

 

 

Chiều: */14h00’: Đại hội công đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 11/2014. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.303-A1

 

CĐ TTƯDCNTT

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

10/12

Sáng: */9h00’: Duyệt Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Tổ công tác của Thành đoàn HN; mời TVĐU, đ/c Lê Hoài Đức; TV BCH Đoàn trường, trưởng các tiểu ban phục vụ đại hội. Tại P.401-A1

 

*/9h30’: Đại hội công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

 

BT Đoàn TN

 

 

 

TT ĐTQT

Chiều: */14h00’: Đại hội chi hội Vô tuyến –Điện tử Trường ĐH GTVT. Tp: Đại biểu chi hội REV, chi hội viên Chi hội Vô tuyến-Điện tử trường ĐH GTVT và khách mời. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Đại hội công đoàn Phòng Đào tạo đại học nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

Chi hội Vô tuyến điện tử ĐH GTVT

 

P.ĐTĐH

 

Thứ Năm 11/12

 

 

Sáng: */8h00’: Họp Hội đồng chức danh GS ngành Cơ khí động lực (HĐ làm việc cả ngày). Tp: Toàn thể thành viên HĐ. Tại P.301-A1, P.303-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng chức danh GS ngành GTVT (cả ngày). Tp: Các thành viên HĐ. Tại P.401-A1, P.501-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

12/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh GS ngành GTVT (cả ngày). Tp: Các thành viên HĐ. Tại P.401-A1, P.501-A1

 

*/10h00’: Đại hội công đoàn P.CTCT&SV nhiệm kỳ 2014-2017. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế chế thử búa rung thủy lực 70 tấn” do PGS.TS Thái Hà Phi làm chủ nhiệm đề tài. Tp: P.KHCN, K.Cơ khí, BM Máy xây dựng và các GV quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

Chủ tịch HĐ

 

 

CĐ P.CTCT&SV

 

P.KHCN

 

Chiều: */14h00’:  Họp với Nghiên cứu sinh 911 trong nước và NCS 911 phối hợp. Tp: BGH (PHT Long) P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các BM quản lý NCS 911, các NCS 911 trong nước và NCS phối hợp. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TC-KT, TT TT-TV, Xưởng in, Lãnh đạo K.CT, Lãnh đạo Khoa Cơ khí và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Bảy

13/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh GS ngành GTVT (cả ngày). Tp: Các thành viên HĐ. Tại P.401-A1, P.501-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB,VC trường năm 2014. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đôn đốc cán bộ đi khám sức khỏe theo lịch chi tiết được đăng trên trang thông tin điện tử của trường.