TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 08/06/2015 đến 13/06/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

08/06

 

Sáng:*/8h30’:  Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường năm 2015- Phiên thứ nhất. Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng CDGS (theo QĐ). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’:  Họp xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2016. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

PHT Long

 

Thứ Ba

09/06

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Ngô Thanh Thủy chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8.

 

*/10h00’: Làm việc với công ty Ống thép Nippon steel & Sumikin và công ty Kawakin Core- Tech, Nhật Bản. Tp: BGH (HT), P.ĐN, TTĐTQT, Mời TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BM CTGTCT&CTT). Tại P.201-A1

 

*/10h30’: Lễ trao học bổng cho sinh viên TT ĐTQT năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.CTCT&SV, TTĐTQT. Đại diện của các công ty: công ty Ống thép Nippon Steel và Sumikin Việt Nam và Công ty TNHH Kawakin Core- Tech. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Ban chỉ đạo rà soát và điều chỉnh Chương trình chất lượng cao báo cáo BGH về việc rà soát điều chỉnh các chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật xây dựng chương trình giao thông. Tp: BGH (HT, các PHT), BCĐ rà soát và điều chỉnh CTĐT, nhóm rà soát và điều chỉnh CTĐT, nhóm rà soát và điều chỉnh CTCLC. Tại P.401-A1

 

Hiệu trướng

 

Thứ  Tư

10/06

 

Sáng: */8h30’: Khoa CNTT báo cáo BGH về “Phần mềm xét tuyển ĐHCQ và cập nhật thông tin tuyển sinh”. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, K.CNTT, TTƯDCNTT. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp về thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH,  P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, P.TCCB, P.TCKT, P.KHCN, TTUDCNTT. Tại P.401-A1

 

*/10h00’: Họp về chuyển đổi công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông. Tại P.301-A1. Tp: BGH (HT,các PHT), BCĐ chuyển đổi, Hội đồng thành viên. Mời Ô. Toàn (P.KHCN), Bà Phúc (TTND). Tại P.401-A1 (công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Long

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:  TTĐTQT báo cáo BGH về tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, kết quả các hoạt động của trung tâm năm học 2014-2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH, TTĐTQT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ Năm 11/06

 

 

Sáng:*/8h30’:  Họp Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải xuất bản số 47. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Phổ biến thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2015. Tp: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các BM (trưởng và phó BM).Tại Hội trường lớn.

 

Tổng biên tập

 

P.KT& ĐBCLĐT

Chiều: */14h00’:. Làm việc với BM Anh văn về tổ chức giảng dạy theo đề án ngoại ngữ. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, TTĐTQT, P.TCCB, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

12/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban thanh tra, Thanh tra nhân dân. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:  */14h00’: Họp bàn về bổ sung điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

13/06

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Chủ nhật

14/6

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều:  */13h00’:  Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường ĐH GTVT lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2018. Tp: Kính mời ĐU, BGH, Tổ công tác Hội sinh viên TP, Đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, PGS.TS Lê Hoài Đức (P.CTCT&SV), BTV Đoàn TN. Tại Hội trường lớn

 

*/15h00’: Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội sinh viên trường ĐH GTVT lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2018. Tp: Kính mời ĐU, BGH, Tổ công tác Hội SV TP Hà Nội, PGS.TS Lê Hoài Đức (P.CTCT&SV), BTV Đoàn TN. Tại P.401-A1

 

Hội SV

 

 

 

 

Hội SV

Ghi chú:

  1. Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị tham luận tại Hội thảo hè 2015 (P.TCCB, P.ĐTĐH, CS2, P.KT&ĐBCL, P.TCKT, TT KHCN GTVT, TTĐTQT, Khoa KHCB, Khoa CT, Khoa CK, Khoa VTKT, Viện KTXD, BM Kỹ thuật máy, BM Kỹ thuật điện tử, BM Anh văn) gửi bài tham luận cho phòng KHCN, muộn nhất là ngày 10/6/2015 (gồm bản in và file mềm)
  2. Đề nghị các CB-GV-CNV hiện đang ở thực tế tại nhà công vụ đã có đơn giải trình đến P.414-A1 để ký lại HĐ. Thời gian từ 08/6/2015 đến ngày 19/6/2015