TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 08/9/2014 đến 13/9/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

08/9

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp về công tác kiểm tra việc thực hiện Quy định về tổ chức giảng dạy của các bộ môn. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); P.ĐTĐH, P.TCCB, Tiểu ban Văn bản quản lý. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị nội dung họp)

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

09/9

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2014. Tp: BGH (Hiệu trưởng, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại 305-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Trần Thị Quỳnh Như chuyên ngành Quản lý xây dựng. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Báo cáo chuyên đề: Thiết kế các sản phẩm sử dụng vật liệu cấu trúc nano và các lớp phủ. Tp: TTĐTQT, SV ngành Đ-ĐT và các GV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/10h00’: Làm việc với GS Steve Bull- Khoa Vật liệu tiên tiến, trường ĐH Newcastle. Trao đổi về cơ hội hợp tác song phương. Tp: TTĐTQT, Lãnh đạo và GV Khoa Đ-ĐT. Tại P.301-A1

 

 

 

CT HĐ

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

TTĐTQT

 

 

 

TTĐTQT

Chiều: */14h00’: Báo cáo chuyên đề: Đào tạo và nghiên cứu công nghệ ô tô tại Vương quốc Anh. Tp: TTĐTQT, sinh viên ngành cơ khí ô tô và các GV quan tâm. Tại P.501-A1

 

*/14h30’: Họp về công tác đảm bảo an toàn thông tin . Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, P.TC-KT, P.HCTH, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, TTƯDCNTT, TT TTTV. Tại P.401-A1

 

*/15h00’: Làm việc với GS David Barton- Khoa Kỹ thuật, trường ĐH Leeds. Trao đổi về cơ hội hợp tác song phương. Tp: TTĐTQT, Lãnh đạo và GV Khoa Cơ khí. Tại P.301-A1

 

TTĐTQT

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

TTĐTQT

 

Thứ  Tư

10/9

Sáng: */8h30’ : Ban chỉ đạo xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sỹ báo cáo BGH về CTĐT Thạc sỹ ứng dụng. Tp: BCĐ, các trưởng tiểu ban. Tại P.301-A1 (Các trưởng tiểu ban chuẩn bị  báo cáo)

 

*/8h30’: Tọa đàm với TS Nakanishi-Hiromitu về công nghệ bê tông nhựa kháng vệt hằn bánh xe và phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của Nhật Bản. Tp: BM Đường bộ, BM Đường ô tô &SB, BM CTGTCC, BM VLXD và các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BM Đường bộ

Chiều: */14h00’: Ban QL GĐ báo cáo về việc mất máy chiếu. Tp: PHT Việt, P.Bảo vệ, P.TBQT, Ban QLGĐ, Thanh tra ND. Tại P.301-A1

 

 

 

*/14h00’: P.ĐTĐH báo cáo về triển khai thực hiện đề án ngoại ngữ của trường ĐH GTVT. Tp: BGH (HT, các PHT) và các thành viên  theo QĐ số 1451/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/6/2014. Tại P.401-A1

 

 

PHT Việt

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm 11/9

 

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng KH-ĐT Trường thông qua CTĐT Thạc sỹ ứng dụng. Tp: Toàn thể HĐ. Tại P.401-A1 (cả ngày)

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều: */14h00’: Họp BCH Đoàn trường mở rộng. Tp: UV BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn. Tại P.301-A1

BT Đoàn TN

 

 

 

Thứ Sáu

12/9

 

Sáng: */8h30’:  Họp BTC Hội thảo Khoa học Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 45. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

Trưởng BTC

 

 

Chiều: */14h00’: Họp triển khai thực hiện quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (Quy chế 15) về công tác tốt nghiệp. Tp: BGH (HT, PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Khoa:CT, CK, VTKT, Đ-ĐT, CNTT, Viện KTXD và các BM QLĐT Thạc sỹ. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

13/9

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :

  1. P.ĐTĐH đề nghị VPK các Khoa, Viện, nhập điểm đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014 trước ngày 18/9/2014 để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên
  2. Các Khoa, Viện quản lý sinh viên lập danh mục các đề tài NCKH SV theo mẫu trong thông báo số 662/TB-ĐHGTVT và gửi cùng file mềm theo quy định về phòng KHCN trước ngày 10/9/2014. Địa chỉ email: pkhcn@utc.edu.vn thay cho email trong thông báo số 662/TB-ĐHGTVT. Các chủ nhiệm đề tài và các BM có đề tài các cấp theo thông báo số 761/TB-ĐHGTVT sắp xếp thời gian làm việc với đại diện phòng KHCN theo lịch đã thông báo.