TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                      Tuần từ 09/04 đến 14/04/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

09/04

 

Sáng: */10h00’: Họp thường trực Hội đồng kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, K.ĐHTC, K.CT. Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

10/04

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban Biên tập trang Thông tin điện tử. Tp: Hội đồng biên tập. Tại P.301-A1.

 

 

PHT Việt

 

Thứ  Tư

11/04

Sáng: */8h30’: Kiểm tra một số nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội. Tp: Thường vụ Đảng ủy, Ban tổ chức, UB Kiểm tra, VP Đảng ủy, đ/c Nguyễn Đình Tứ (P.TCCB). Tại P.301-A1

 

 

BT ĐU

Chiều: */14h00’: Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.Tp: Toàn thể thành viên BTC (Theo QĐ). Tại P.401-A1.

 

*/14h00’: Làm việc với Ngân hàng Vietinbank về việc công tác thẻ liên kết sinh viên. Tp: P.CTCT&SV, P.TCKT, Thư viện, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

12/04

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo. Tp: BGH, P.TCCB, CĐ, P.TCKT, Trưởng các BM: Vật liệu XD, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật điện, CT GTCC và MT. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội sinh viên báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường khóa XV (nhiệm kỳ 2011-2014), xây dựng kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2011-2012. Tp: ĐU, BGH, Trưởng BTC Đại hội khóa XV, BTK HSV khóa XV, Ban TV Đoàn trường. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

ĐU-BGH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/04

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học GTVT. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1.

*/14h00’: Hội nghị công tác cố vấn học tập, sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012 và lễ trao học bổng Tedi của khoa công trình. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, LĐ Khoa CT, LĐ Bộ môn trong khoa, Cố vấn học tập và GVCN các lớp, Ban cán sự lớp, BCH Đoàn các khóa của Khoa. Tại P.501-A1

PHT Vịnh

 

 

K.CT

 

Thứ Bảy

14/04

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ Luận án TS kỹ thuật cấp Trường chuyên ngành Tự động hóa của NCS Trần Xuân Trường. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, Các thành viên trong Hội đồng, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐT SĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú: 1. Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (đã chỉnh sửa, bổ sung) được đăng trên trang thông tin điện tử của trường. Đề nghị các trưởng bộ môn phổ biến cho toàn thể giảng viên trong đơn vị được biết.

2. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2012 khai giảng vào 8h00’ ngày 21/4/2012 tại Hội trường lớn. (Lớp học tổ chức trong 2 ngày 21,22/4/2012)