TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 09/09 đến 14/09/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

09/09

 

Sáng: */10h00’: Họp Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua quyết nghị cấp bằng TS danh dự cho các GS CHLB Nga. Tp: Theo QĐ số 1802/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/10/2010 (xem ghi chú).  Tại P.401-A1

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 8/2013. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

10/09

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

11/09

Sáng:  */8h30’: Họp đánh giá việc thực hiện tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2012-2013 và chuẩn bị cho năm học 2013-2014. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT và NC, P.TCCB, P.KHCN, TT ƯDCNTT (Các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo nhiệm vụ được phân công). Tại P.401-A1

 

 

 

PHT Long

 

Chiều: */14h30’: Họp Ban tổ chức giải bóng đá CBVC năm 2013. Tp: BTC giải, đại diện các đơn vị có đội bóng tham dự giải. Tại P.301-A1

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ Năm

12/09

 

Sáng: */8h30’: Họp rà soát kế hoạch năm học 2013-3014. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT và NC, TT ƯD CNTT, Ban QLGĐ; mời lãnh đạo Khoa CNTT. Tại P.301-A1

 

 

 

 

PHT Long

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/09

 

Sáng:  */9h00’:  Bảo vệ luận án TS cấp bộ môn của NCS Vũ Hồng Trường chuyên ngành Tổ chức quản lý vận tải. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ và TP, các Đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7 nhà A8

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú : Danh sách Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo trường ĐH GTVT:

 Ô.Sử, Ô. Vịnh, Ô.Long, Ô.Việt (BGH); Ô.Chương (P.ĐTĐH); Ô.Hữu (Viện KH&CNXDGT); Ô.Tuấn (K.Cơ khí); Ô.Hà (K.VTKT);  Ô. Viết Trung (K.CT); Ô.Ký (P.ĐTSĐH); Ô.Toàn (P.KHCN); Ô.Cậy (K.CT); Ô.Bang (K.CK); Ô.Lân (K.Đ-ĐT); Bà Lan (K.KHCB); Ô.Dũng (K.CNTT); Ô.Sùa (K.ĐHTC); Ô.Quang (Viện KTXD); Ô.Tuấn Anh (Viện KHMT&ATGT).