TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 09/12 đến 15/12/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

09/12

 

Sáng:  */9h00’: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Công nghệ Tập đoàn SHIMIZU- Nhật Bản. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, TTĐTQT, BM CTGTTP&CTT, BM Trắc địa. Mời GS Nguyễn Viết Trung dự. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2013 cho các chuyên ngành đào tạo.Tp: BGH (HT, các PHT); P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTSĐH; Trưởng các Khoa, Viện có chuyên ngành đào tạo. Tại P.301-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung cuộc họp để báo cáo)

 

*/10h00’: Các chuyên gia Viện Công nghệ Tập đoàn SHIMIZU- Nhật Bản. báo cáo chuyên đề về Công nghệ xây dựng mới, thiết kế kháng gió cho cầu nhịp lớn và thử nghiệm hầm gió. Tp: P.ĐN, TTĐTQT, BM CTGTTP&CTT, BM Trắc địa, Giảng viên K.CT và sinh viên lớp CT GT Việt- Nhật. Tại P.501-A1

 

 

P.ĐN

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐN

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

10/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Tiểu ban Tài chính để rà soát và điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Tp: Toàn thể tiểu ban; Mời PHT Vịnh, PHT Việt, PHT Long. Tại P.301-A1 (P.TCKT chuẩn bị báo cáo tổng hợp những nội dung đã điều chỉnh.; P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT ĐTQT, P.TCCB chuẩn bị báo cáo những nội dung trong lĩnh vực quản lý cần điều chỉnh để báo cáo)

 

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h00’: Họp về tiến độ thực hiện phần mềm quản lý đào tạo do CMC thực hiện (Phần khối lượng giảng dạy). Tp: BGH (PHT Long, PHT Việt), P.TBQT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, P.KHCN, P.TCKT, TTƯDCNTT và đại diện công ty CMC. Tại P.401-A1 (P.TBQT, các đơn vị quản lý đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo về thực hiện dự án)

 

 

PHT Long

và PHT Việt

 

Thứ  Tư

11/12

Sáng: */8h30’: Họp Tổ biên soạn cuốn chương trình ĐTĐH. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/9h00’-11h00’: Báo cáo chuyên đề khoa học chuyên ngành “Cấu trúc vùng chuyển tiếp giữa đá xi măng và cốt liệu” của TS Nguyễn Tiến Dũng- BM Vật liệu xây dựng trình bày. Tp: Các giảng viên Viện KTXD, mời các GV, Sinh viên quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

PHT Long

 

 

BM VLXD

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TC-KT, Ban Thanh tra, Ban TTND. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Semina luận án TSKT của NCS Nguyễn Đức Thị Thu Định chuyên ngành XDCT đặc biệt. Tp: BM CTGTTP&CTT, các đại biểu theo giấy mời. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Semina luận án TS của NCS Hoàng Thanh Tú chuyên ngành Quản lý xây dựng. Tp: BM KTXD, K.VTKT, các đại biểu có giấy mời. Kính mời các nhà khoa học, các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8

 

Chủ tịch HĐ

 

 

BM CTGTTP&CTT

 

 

 

BM KTXD

 

Thứ Năm

12/12

 

Sáng: */8h30’: Họp về Quy định quản lý Hội trường lớn. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.CTCT&SV, P.TBQT, P.HCTH, P.TCKT. Tại P.301-A1. (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp với Ban liên lạc hưu trí về chuẩn bị gặp mặt CB hưu nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ- 2014. Tp: Hiệu trưởng, CĐ, P.HCTH, PTCCB, P.CTCT&SV và đại diện Ban LLHT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

13/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Tiểu ban soạn thảo văn bản bàn và thống nhất đề cương các văn bản: Quy chế làm việc, quy chế phối hợp các đơn vị, Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của cán bộ quản lý. Tại P.301-A1 (P.TCCB phối hợp P.HCTH chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h00’: Báo cáo dự thảo Quy định quản lý sinh viên nội trú. Tp: BGH (PHT Việt), Ban QLKTX, P.HCTH, P.TCCB, P.CTCT&SV và đại diện Hội sinh viên. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Phổ biến quy chế thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013. Tp: P.KHT&ĐBCLĐT, các thí sinh dự thi. Tại Hội trường lớn.

 

*/16h00’: Họp Ban coi thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013. Tp: Các thành viên ban coi thi (theo QĐ). Tại P.501-A1

 

Ban QLKTX

 

 

 

P.KT và ĐBCLĐT

 

Trưởng ban

 

 

Thứ Bảy

14/12

 

Sáng: */8h30’: Semina luận án TS của NCS Lê Văn Nam chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: K.VTKT, các đại biểu có giấy mời. Kính mời các nhà khoa học, các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

BM KTVT sắt

Chiều:

 

 

Ghi chú:

  1. P.ĐTĐH đề nghị các BM nhập điểm thi học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 51 (các khoa: VTKT, CK, Đ-ĐT, CNTT, Viện QH&QLGTVT, Viện MT&ATGT) trước ngày 12/12/2013 để xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.
  2. P.ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm đánh giá quá trình, điểm thi kết thúc học phần ... theo hướng dẫn tại thông báo số 863/TB-ĐTĐH ngày 04/11/2013. Mọi thắc mắc xin liên hệ P.ĐTĐH (P.108-A1)
  3. Để đảm bảo việc giải ngân kinh phí cho các đề tài, Phòng Tài chính kế toán kính mời 51 chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường chưa nộp hồ sơ thanh toán kinh phí đề tài năm 2013, khẩn trương hoàn thiện và nộp tại P.107-A1. Hạn cuối cùng ngày 15/12/2013. Sau thời hạn trên P.TC-KT không đảm bảo việc giải ngân kinh phí cho các đề tài.