TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 9/02/2015 đến 14/02/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

09/02

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Nguyễn Đức Thị Thu Định. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM CTGTTP&CTT, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

*/14h00’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Bộ môn chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Nguyễn Mạnh Hùng. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐT SĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’:  Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 01/2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Thứ Ba

10/02

 

Sáng: */8h30’: Họp Thường trực Hội đồng kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Mời Ban Thanh tra. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Lễ bế giảng và phát bằng TN cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình GT và ngành Kỹ thuật xây dưng khóa 51. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm; Lãnh đạo các đơn vị P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TCKT, TTĐTQT, TT TT-TV, P.Bảo vệ, Ban QL KTX; Trưởng các BM chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Các sinh viên xếp loại TN giỏi, khá. Tại Hội trường lớn

*/9h30’: Phát bằng TN cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông khóa 51. Tp: Lãnh đạo K.CT, Trưởng các BM chuyên ngành thuộc ngành KTXD CTGT, các SV tốt nghiệp. Tại Hội trường lớn (các sinh viên nhận bằng có mặt lúc 8h00’ để làm thủ tục)

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Đinh Quang Toàn. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

*/10h00’: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Thăng Long và Trường ĐH Giao thông vận tải. Tp: BGH (HT,), P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, TT KHCN. Tại P.301-A1 (9.30’ tiếp khách tại P.201-A1)

Chủ tịch HĐ

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

 

Chiều:*/14h00’: P.KT và ĐBCLĐT báo cáo tiến độ thực hiện công tác đánh giá chất lượng Giáo dục của Trường. Tp: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐ KĐCLGD trường, Trưởng các nhóm thực hiện công tác KĐCLGD trường, Ban thư ký (theo QĐ số 2424/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/11/2014). Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo)

 

*/14h00’: Lễ phát bằng TN cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 51. Tp: Lãnh đạo Viện KTXD, Trưởng các BM chuyên ngành thuộc ngành KTXD, các SV tốt nghiệp. Tại Hội trường lớn

 

*/15h30’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

PHT Long

 

Thứ  Tư

11/02

Sáng: */8h30’: Thường trực Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ báo cáo lãnh đạo Nhà trường về dự án. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, Ban QLDA, P.KHCN. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu đề NCKH cấp Bộ mã số B2012-04-06. Tp: BCN đề tài, Hội đồng nghiệm thu, P.KHCN, K.CK, BM Kỹ Thuật máy, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.KHCN

Chiều: */16h00’: Lễ trao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.TCCB, các GV đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Tại P.501-A1

 

P.TCCB

 

Thứ Năm 12/02

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước năm 2016. Tp: Thường trực Hội đồng khoa học đào tạo trường. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Gặp mặt các cán bộ hưu trí đã công tác tại trường nhân dịp đón năm mới Xuân Ất Mùi 2015. Tp: ĐU, BGH (HT, các PHT), CĐ trường, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tại Hội trường lớn

 

PHT Vịnh

 

 

 

P.HCTH

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Nguyễn Lan. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM CTGTTP&CTT, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

*/14h00’: Họp về công tác quản lý, sử dụng nhà công vụ của trường. Tp: BGH (HT, PHT Việt), CĐ trường, Ban TTND, P.TBQT, P.TCKT, các CB,VC đang sử dụng nhà ở công vụ của trường. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

13/02

 

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu đề NCKH cấp Bộ mã số B2012-04-05 do PGS.TS Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Tp: BCN đề tài, Hội đồng nghiệm thu, P.KHCN, K.Đ-ĐT, BM Kỹ Thuật điện tử và khách mời. Tại P.401-A1

 

P.KHCN

Chiều:  14h00’: Ban quản lý Giảng đường báo cáo việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Tp: BGH (PHT Việt), Ban QLGĐ, P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, Đại diện Ban VSATLĐ, TT ƯDCNTT, TT TT-TV, Trạm Y tế. Tại P.301-A1

PHT Việt

 

Thứ Bảy

14/02

 

Sáng: Cán bộ Khối Hành chính đi làm bù theo quy định

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường sắt của NCS Phạm Sỹ Lợi. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐT SĐH, K.CT, BM Đường sắt, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, 403-A8

 

P.ĐTSĐH

Ghi chú:

  1. Lịch nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Khối Giảng viên và Sinh viên: Nghỉ Tết từ ngày 16/2/2015 đến hết 28/2/2015. Thứ hai, ngày 02/3/2015 (tức 12 tháng Giêng Ất Mùi ) lên lớp bình thường.

- Khối Cán bộ Hành chính: Nghỉ Tết từ ngày 16/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015. Thứ ba, ngày 24/02/2015 (tức 06 tháng Giêng Ất Mùi) làm việc bình thường

2. Gặp mặt đầu xuân:

ĐU-BGH-BCH CĐ Trường tổ chức gặp mặt đầu xuân vào 9h00’ sáng thứ hai 02/3/2015 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại Hội trường lớn