TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 9/03/2015 đến 14/03/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

09/03

 

Sáng: */10h00’: Họp giao ban công tác tháng 3/2015 của Khoa Công trình. Tp: ĐU, BCN Khoa, Chủ tịch CĐ, BT Đoàn TN, Trưởng và Phó các BM, các GS,PGS. Tại P.401-A1

 

 

Trưởng khoa CT

Chiều: */14h00’: Họp BCH Đoàn TN trường. Tp: Toàn thể thành viên BCH. Tại P.301-A1

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Ba

10/03

 

Sáng: */8h30’: Báo cáo BGH và Hội đồng sáng kiến Trường Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến. Tp: BGH (HT, các PHT), Hội đồng sáng kiến Trường, P.KHCN. Tại P.305-A1

 

*/9h00’: Họp BCH Hội Cựu Chiến binh. Tại VP Hội CCB.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

Chiều:*/14h00’:

 

 

 

 

Thứ  Tư

11/03

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo BGH về kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 47/BGDĐT-TCCB về chế độ làm việc của GV và Công văn số 636/ BGDĐT-TCCB về thành lập Hội đồng trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.HCTH. Tại P.303-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm 12/03

 

Sáng: */8h30’: Báo cáo đề cương dự án xin tài trợ JICA. Tp: BGH, Ban thường trực xây dựng dự án, Ban biên tập Dự án theo các QĐ 413 và 414/QĐ- ĐHGTVT ngày 12/2/2015. Tại P.401-A1 (Ban TT Xây dựng DA chuẩn bị nội dung)

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

13/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1.Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường còn chưa hoàn thành tiến hành các thủ tục nghiệm thu trước 31/3. Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý đề tài.

2. Ban nữ công trường đề nghị nữ công các đơn vị phổ biến lịch trình và thời gian cho đơn vị mình  về chuyến đi thực tế tại Lạng Sơn như sau:

- Thời gian: 5h45’ sáng Chủ nhật ngày 15/3/2015 tập trung tại cổng trường (Ăn sáng tự túc)

- Lịch trình dự kiến:

                  9h30’: Đến Đền Công Đồng Bắc Lệ

                  11h00’: Đến Đền Mẫu Đồng Đăng

                  12h00’: Ăn trưa tại Lạng Sơn

                  14h00’- 16h00’:  Đi chợ Đông Kinh

                  16h15’: Khởi hành về Hà Nội