TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 09/6/2014 đến 14/6/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

 

 

Thứ Hai

09/6

 

Sáng: */8h30’: Họp Giao ban tháng 6 của Khoa công trình.Tp: BCN Khoa CT, Trưởng các BM. Tại VP BCN khoa. 

 

Trưởng Khoa CT

Chiều:*/14h00’: Họp Hội đồng xét TN đại học hệ chính quy. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

10/6

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo “Các giải pháp giảm lượng khí thải CO2 từ giao thông vận tải”. Tp: Giảng viên, sinh viên, khách mời; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2014. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn P.TCCB. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường, Mời đại diện cấp ủy và lãnh đạo đơn vị dự. Tại VPCĐ trường.

 

*/9h00’: Mở và xét gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng giao thông- Trường ĐH GTVT. Tp: Theo QĐ và giấy mời. Tại P.305-A1

 

*/10h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn TTĐTQT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường. Mời đại diện cấp ủy và lãnh đạo đơn vị dự. Tại VPCĐ trường.

 

*/10h30’: Họp chuẩn bị Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, PHT Long, PHT Việt), P.ĐTĐH, TTĐTQT, P.CTCT&SV, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

Viện QH&QLGTVT

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

PHT Việt

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn P.CTCT&SV. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường. Mời đại diện cấp ủy và lãnh đạo đơn vị dự. Tại VPCĐ trường.

 

*/14h00’: P.ĐTSĐH báo cáo BGH về việc triển khai xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ. Tp: BGH (HT, Các PHT), BCĐ, P.ĐTSĐH. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: CĐ trường kiểm tra, khảo sát công tác công đoàn P.ĐTĐT. Tp: BTV CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng các Ban của CĐ trường. Mời đại diện cấp ủy và lãnh đạo đơn vị dự. Tại VPCĐ trường.

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

 

BGH

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

Thứ  Tư

11/6

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, Thư viện và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Tiếp và làm việc với BHXH Quận Cầu giấy về việc kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.TCKT, Trạm Y tế, Mời CĐ trường dự. Tại P.305-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2014. Tp: Theo QĐ, Mời Trưởng ban Thanh tra. Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị tài liệu cho HĐTS và chuẩn bị báo cáo)

 

PHT Long

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp kiểm tra tình hình chuẩn bị Hội thảo hè năm 2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.KHCN, P.TCCB, P.TBQT, P.TCKT, P.ĐN. Tại P.301-A1 (các đơn vị P.HCTH, P.KHCN, P.TCCB, P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 12/6

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Khoa KHCB, K.CT, Khoa ĐHTC, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: UBKT Công đoàn làm việc với VP Công đoàn trường. Tp: Mời Ủy viên UBKTCĐ. Tại VP CĐ.

 

PHT Việt

 

 

 

CN UBKT

CĐ trường

Chiều: */14h00’: Họp bàn về công tác cố vấn học tập và đánh giá rèn luyện sinh viên theo học chế tín chỉ. Tp: BGH (PHT Việt), Lãnh đạo các Khoa, Viện, TT QLSV, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.401-A1 (P.CTCT&SV chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Họp hội đồng thanh lý tài sản. Tp: Theo QĐ số 618/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/3/2014. Tại P.301-A1

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

13/6

 

Sáng:*/9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên đạt loại Xuất sắc, loại Giỏi Khóa 51 thuộc các khoa VTKT, CNTT, Cơ khí, Đ-ĐT, Viện MT&ATGT, Viện QH&QLGTVT; Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các BM có SV tốt nghiệp, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, đại biểu SV các lớp chính quy các khoa (mỗi lớp 2-3 SV tiêu biểu). Tại Hội trường lớn

 

 

P.ĐTĐH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/6

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :

  1. Đề nghị các BM chưa gửi bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện năm học 2013-2014 gửi bảng tổng hợp về phòng KHCN trước ngày 10/6/2014
  2. P.KHCN yêu cầu các đơn vị sắp xếp thời gian theo lịch kiểm tra kèm theo thông báo số 534/TB-ĐHGTVT đã gửi đến các BM v/v thẩm định giờ quy đổi NCKH năm 2013-2014.
  3. Khoa Đại học tại chức đề nghị các BM tập hợp gửi bảng thanh toán khối lượng học kỳ phụ lớp chung của học kỳ 2 năm học 2013-2014 trước ngày 13/6/2014 cho K.ĐHTC P.103-A9. Sau thời gian trên, nếu BM không gửi K.ĐHTC sẽ chuyển khối lượng thanh toán sang kỳ sau.
  4. Trạm Y tế trả kết quả và tư vấn sức khỏe cho các đồng chí đã khám sức khỏe ngày 3/6/2014. Thời gian bắt đầu từ thứ năm ngày 12/6/2014 tại P.101 nhà N2.
  5. Các đơn vị có thể tham khảo quy chế làm việc của đơn vị mình trong mục Văn bản pháp quy trên trang thông tin điện tử của trường