TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 10/02 đến 15/02/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/02

 

Sáng:  */9h00’: Gặp mặt đầu xuân. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn. (P.HCTH phối hợp với P.CTCT&SV chuẩn bị)

 

*/10h30’: Gặp mặt Cán bộ chủ chốt Công đoàn toàn trường nhân dịp năm mới. Tp: UV BCH CĐ trường; UV BCH CĐ bộ phận, Tổ trưởng, tổ phó Tổ CĐ trực thuộc CĐ trường. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch CĐ

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

11/02

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */15h30’: Tiếp đại diện Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, đại diện công ty CP UTC2, Bà Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT Thủy). Tại P.201-A1

 

*/16h00’: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Giao thông vận tải với tập đoàn Nippon Steel &Sumitomo Metal. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, đại diện công ty CP UTC2, Bà Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT Thủy). Tại P.301-A1 (P.Đối ngoại chuẩn bị văn bản ký kết)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

12/02

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban nữ công mở rộng toàn trường bàn về tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại VPCĐ

 

*/14h00’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo CTTT&CLC khối Công trình. Tp: PHT Long, TTĐTQT, Ban chỉ đạo rà soát điều chỉnh CTTT&CLC theo QĐ số 1839/QĐ-ĐHGTVT; các nhóm giảng viên khối ngành Công trình theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT. Tại P.401-A1 (Các trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo)

 

 

Trưởng ban nữ công

 

PHT Long

 

Thứ Năm

13/02

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/02

 

Sáng: */8h30’: Đón sinh viên hệ Vừa làm- Vừa học khóa 50, hệ Liên thông, Bằng hai K17. Tp: K.ĐHTC, P.TCKT, P.Bảo vệ. Tại VP các đơn vị. (P.CTCT&SV chuẩn bị băng rôn chào mừng)

 

*/8h30’: Họp Ban chấm thi Slogan của trường. Tp: Toàn thể thành viên của Ban (Theo QĐ). Tại P.305- A1.

 

*/10h30’: Ban chấm thi Slogan của Trường báo cáo BGH về kết quả chấm thi. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban chấm thi. Tại P.301-A1

 

K.ĐHTC

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo CTTT&CLC khối Kinh tế. Tp: PHT Long, TTĐTQT, Ban chỉ đạo rà soát điều chỉnh CTTT&CLC theo QĐ số 1839/QĐ-ĐHGTVT; các nhóm giảng viên khối ngành Kinh tế theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT. Tại P.401-A1 (Trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo)

 

 

PHT Long

 

 

Thứ Bảy

15/02

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú: