TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 10/06 đến 16/6/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/06

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra nhân dân. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

11/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013. Tp: Theo QĐ số 1025/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/6/2013. Tại P.401-A1

 

*/8h30’- 10h30’:  Ủy ban kiểm tra Công đoàn kiểm tra công tác Công đoàn các đơn vị:

- 8h30- 9h30: Kiểm tra CĐ Khoa Công trình

- 9h30- 1030: Kiểm tra CĐ Khoa Cơ khí.

  Tp: Ủy viên UBKT CĐ trường, UVBCH CĐ bộ phận được kiểm tra. Tại VPCĐ

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

UBKT CĐ Trường

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐT SĐH, P. KT &ĐBCLĐT; LĐ các Khoa: CK, CT, CNTT, Đ-ĐT, VT-KT, Viện Kỹ thuật XD. Tại P.301- A1.

 

Chủ tịch HĐTS

 

Thứ  Tư

12/06

Sáng: */8h30’: Lễ bế giảng và phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2012- 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), Đoàn TN, Hội SV; Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Trưởng các BM chuyên ngành; SV tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc. Tại Hội trường lớn.

(SV dự Lễ bế giảng mặc trang phục trang trọng)

 

P.ĐTĐH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm

13/06

 

Sáng:  */8h30’: Họp triển khai công tác đánh giá Cố vấn học tập và Rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý SV, TT HTQT về ĐT&NC, TP Hội đồng CVHT Trường, Hội đồng đánh giá RLSV trường. Tại P.301-A1

 

 

BGH

Chiều: */14h00’: Báo cáo công tác kiểm kê tài sản năm 2012. Tp: BGH, P.TBQT, P.TCKT, CĐ, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

P.TBQT

Thứ Sáu

14/06

 

Sáng: */8h30’: Họp các đơn vị để xét công nhận tốt nghiệp cho các học viên Cao học. Tp: P.ĐT SĐH, Lãnh đạo các Khoa: CT, CK, Điện- Điện tử , VTKT. Tại P.301- A1

 

P.ĐT SĐH

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Thứ Bảy

15/06

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú : - Công đoàn các đơn vị tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ Trường THCS Ngổ Luông cho VP Công đoàn trường, muộn nhất là 16h00 ngày 10/6/2013 để kịp triển khai trong dịp hè.