TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 10/12 đến 15/12/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/12

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Ký kết hợp tác với trường ĐH Quốc gia Yokohama. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, TT HTQT về ĐT&NC, Mời Ô.Kiên (Viện Kỹ thuật XD). Tại P.201-A1

 

P.ĐN

 

Thứ Ba

11/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 11/2012. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; P.TC-KT; CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo để xem xét thống nhất mục tiêu, nội dung, kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp cơ sở vật chất và cơ chế tài chính. Tp: BCĐ (Tiểu ban CSVC, tài chính chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

Trưởng ban

 

Thứ  Tư

12/12

Sáng:*/8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Bộ môn chuyên ngành Kinh tế xây dựng – mã số 62.31.08.01 của NCS Phan Mạnh Cường. Tp: Hội đồng chấm luận án; Mời các đ/c quân tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức cho người học đánh giá giảng viên. Tp: BGH, P.KT&ĐBCL, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.CTCT&SV, P.TCCB, CĐ, Ban Thanh tra, Đoàn TN. Tại P.301-A1

 

P.ĐT SĐH

 

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2013. Tp: Thường trực Hội đồng KH-ĐT. Tại P.401-A1 (P.KHCN chuẩn bị báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm

13/12

 

Sáng: */8h30’: Xét duyệt đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2013. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT (theo quyết định). Tại P.401-A1. (P.KHCN chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông của trường ĐH Xây dựng miền Tây. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng của trường ĐH Công nghệ Đông Á Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

PHT Long

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Đánh giá chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí chế tạo máy của Trường ĐH Valencienns (CH Pháp) để phối hợp mở chương trình liên kết đào tạo tại ĐH GTVT. Tp: BGH(PHT Long), TT HTQT về ĐT&NC, Lãnh đạo Khoa Cơ khí, BM Công nghệ GT. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Phan Ngọc Bảo (BM Hình họa – Vẽ kỹ thuật). Tp: BGH (Hiệu trưởng), Ô.Sỹ (TCCB), Ô.Đức (), Bà Mai Anh (P.TC-KT), Ô.Phúc (BM Hình họa). Tại P.401-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

 

P.TCCB

 

Thứ Sáu

14/12

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo về giảng dạy các môn học cơ học cho ngành kỹ thuật Xây dựng công trình GT. Tp: Lãnh đạo các BM: Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu; các đại biểu mời. Tại P.401-A1

 

Trưởng K.CT

Chiều:*/15h00’: Tổng kết tuyên dương Đội bóng đá nam sinh viên Trường ĐH GTVT. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Chi hội thể thao, P.HCTH, P.CTCT&SV, BM GDTC, Đội bóng đá. Tại P.401-A1

(P.HCTH chuẩn bị hoa quả, nước uống, hoa tặng đội bóng; BM GDTC chuẩn bị báo cáo tổng kết; P.CTCT&SV công bố quyết định khen thưởng)

 

P.CTCT&SV

 

Thứ Bảy

15/12

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Phòng Tài chính- Kế toán kính mời các chủ nhiệm đề tài NCKH đến làm hồ sơ thanh toán kinh phí đề tài năm 2012. Hạn cuối cùng 15/12/2012 (để phòng kịp thời làm thủ tục rút kinh phí tại kho bạc trước ngày 31/12/2012). Sau thời hạn trên nếu các chủ nhiệm đề tài không hoàn thành đầy đủ hồ sơ nộp tại phòng Tài chính- Kế toán, Phòng sẽ không rút được kinh phí tại kho bạc do vậy Phòng không chịu trách nhiệm về kinh phí cho các đề tài đó. Liên hệ: P.107-A1 từ 8h00’ đến 17h00’ hàng ngày.
  2. Đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2012, Trạm Y tế kính mời các CB-GV-CNV đã tham gia khám sức khỏe đến nhận kết quả khám và thuốc điều trị tại P.110-A1 từ ngày 07/12/2012.