TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 10/3/2014 đến 15/03/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

10/03

 

Sáng: */9h00’: Hướng dẫn sử dụng phòng học ngoại ngữ. Mời các GV BM Tiếng Anh, BM tiếng Pháp đến dự. Tại P.203-A8, P.205-A8

 

P.TBQT

Chiều: */14h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 2/2014. Tp: BGH (HT, Các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

11/03

 

Sáng:

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

12/03

Sáng: */8h30’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến, VL-CN Việt Pháp, CTGTTP Việt Nhật, QLXDCTGT tiếng Anh. Tp: Tp: Tiểu ban công trình (Theo QĐ 1839/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/10/2013) và nhóm GV rà soát, điều chỉnh (theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/11/2013). (Các nhóm chuẩn bị báo cáo theo mẫu). Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Tiếo đại diện phòng Đối ngoại của trường ĐH Công nghiệp và Nông nghiệp Tokyo. Tp: P.ĐN. Tại P.305-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu bàn giao gói thầu mua sắm thiết bị Dạy và học ngoại ngữ. Tp: BM Tiếng Anh, Tiếng Pháp, TTĐTQT, Ban QLGĐ, P.TC-KT, P.TBQT, Cơ sở 2. Tại P.203, P.205, P.206-A8

 

PHT Long

 

 

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

P.TBQT

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm 13/03

 

Sáng: */9h00’: Tiếp đại diện các trường đại học kỹ thuật của CHLB Nga. Tp: BGH (HT), P.ĐN, TT ĐTQT, P.KHCN. Tại P.201-A1

 

BGH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/03

 

Sáng:

 

 

Chiều:  */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tảicủa NCS Nguyễn Thị Hồng Mai. Tp: HĐ chấm luận án, BM Vận tải ĐB&TP, P.ĐTSĐH; Mời các đ/c quan tâm dự

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Bảy

15/03

 

Sáng:  

 

 

Chiều: