TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 11/11 đến 16/11/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

11/11

 

Sáng:  */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

*/16h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 10/2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

BTĐU

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Thứ Ba

12/11

 

Sáng: */8h00’-8h30’: Tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Quốc gia Yokohama – Nhật Bản. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, TTĐTQT, BM Trắc địa. Mời Ô.Kiên. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB tháng 11/2013. Tp: Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

*/8h30’:  Lễ bảo vệ luận án TS cấp bộ môn chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt của NCS Lê Tiến Dũng . Tp: Hội đồng chấm luận án; P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VT&KT sắt, các đại biểu (theo giấy mời). Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’:  Hội thảo “Một số vấn đề kỹ thuật trong xây dựng và khai thác trong công trình Cầu”. Tp: Các giảng viên khoa Công trình, Viện KTXD, TTĐTQT. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8

 

Hiệu trưởng

 

 

Hiệu trưởng

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

Viện KTXD

 

Chiều: */14h00’: Họp về tiến độ thực hiện phần mềm quản lý đào tạo khối lượng giảng dạy (do CMC thực hiện). Tp: BGH (PHT Việt, PHT Long), P.TBQT, TTƯDCNTT, P.TCCB, P.KHCN, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, đại diện CMC. Tại P.401-A1

 

*/14h00’- 15h00’: Hội ý tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống trường (15/11) và ngày Nhà giáo VN (20/11). Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp bộ phận thường trực Ban tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ 19. Tp: BGH (HT,các PHT), Lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.ĐTĐT, P.ĐTSĐH, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐN, P.CTCT&SV, P.TC-KT, Xưởng in, P.TBQT, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1

 

BGH

 

 

Trưởng BTC

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ  Tư

13/11

Sáng: */8h30’:  Họp bàn kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2013 cho CB-GV- CNV. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Trạm y tế, P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, đại diện Ban liên lạc hưu trí. Tại P.301-A1 (Trạm y tế chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Họp xét duyệt đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2013-2014. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.401-A1

 

 

*/9h00’: Giảng bài cho sinh viên CT TT VN và SV Nhật Bản. Tại P.201-N3

 

PHT Việt

 

 

 

PHT Vịnh

 

 

 

TTĐTQT

 

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc bà Stahl- Trưởng đại diện của DAAD Việt Nam. Tp: Hiệu trưởng, Trung tâm ĐTQT, P.ĐN,  Mời TS Vân Hà (BM QTKD). Tại P.201- A1

 

*/14h00’: Họp về quy định học phần tốt nghiệp và thực hiện quy chế 43 về đào tạo theo tín chỉ. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, TTĐTQT, Lãnh đạo các Khoa- Viện quản lý SV. Tại P.301-A1

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Long

 

 

Thứ Năm

14/11

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị KHCN lần thứ 19, phiên các tiểu ban (cả ngày). Mời các CB-GV – CNV và SV đến dự. Địa điểm xem ghi chú.

 

 */8h30’: Seminar luận án TS của NCS Nguyễn Trọng Thắng chuyên ngành Tự động hóa. Tp: Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Nghe nói chuyện chuyên đề “Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho ngành GD” nhân kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục do GS Nguyễn Trọng Phúc- Học viện Chính trị Quốc gia HCM trình bày Tp: UVBCH CĐ Trường; BCH Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng- Tổ phó Tổ CĐ trực thuộc; Tổ trưởng- Tổ phó Tổ CĐ bộ môn. Mời ĐU-BGH  và các đ/c quan tâm dự. Tại Hội trường lớn.

 

*/9h00’: Giảng bài cho sinh viên CT TT VN và SV Nhật Bản. Tại P.201-N3

 

*/9h00’: Giao lưu với sinh viên trường Maizuru. Tp: Nhóm sinh viên các Khoa Đ-ĐT, CNTT, TTĐTQT. Tại P. Hội thảo tầng 7 nhà A8

 

*/9h00’- 10h00’: Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Tổng hợp Maxcơva (MADI). Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT. Tại P.201-A1

 

*/10h00’- 11h00’: Lễ trao bằng Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Tổng hợp Maxcơva (MADI) cho PGS.TS Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng trường ĐH GTVT. Tp: Thành viên HĐ KHĐT trường, CB chủ chốt (ĐUV trường, BGH, TV CĐ, BT Đoàn TN, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc). Tại P.501-A1

 

P.KHCN

 

 

BM Điều khiển học

 

CĐ trường

 

 

TTĐTQT

 

 

P.ĐN

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.ĐN

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo khoa: CT, Ban QL KTX. . Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Hội cựu chiến binh. Tại VP Hội CCB

 

PHT Việt

 

 

Hội CCB

 

Thứ Sáu

15/11

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo “Giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng công trình giao thông” do Tổng Công ty XDCTGT 4, báo Giao thông, Trường ĐH GTVT phối hợp tổ chức. Tp: Theo Giấy mời. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Hội nghị KHCN lần thứ 19, phiên toàn thể. Tp: Toàn thể GV, các nhà khoa học, các CB chủ chốt của trường; các GS, PGS đã nghỉ hưu có báo cáo tại hội nghị. Tại Hội trường lớn

 

BTC

 

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’: Họp bàn về quản lý và cung cấp nội dung cho bảng thông tin điện tử nhà A1. Tp: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.HCTH, P.CTCT&SV, TTƯDCNTT. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

 

Thứ Bảy

16/11

 

Sáng: */8h00’: Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Điên- Điện tử và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Tp: Theo giấy mời, toàn thể CB- GV Khoa Điện- Điện tử. Tại Hội trường lớn

K.Đ-ĐT

Chiều:

 

 

 

Chủ nhật

17/11

*/8h30’: Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa CNTT. Tp: Toàn thể CB-GV Khoa CNTT và đại biểu theo giấy mời. Tại Hội trường lớn

 

K.CNTT

 

Ghi chú: Địa điểm Hội nghị KHCN phiên các tiểu ban

- Tiểu ban Công trình I: P.305-A8              - Tiểu ban VTKT: P.202-A8

- Tiểu ban Công trình II: P.306-A8             - Tiểu ban KHCB: P.203-A8

- Tiểu ban Công trình III: P.307-A8                        - Tiểu ban LLCT: P.204-A8

- Tiểu ban Cơ khí I: P.301-A8                                - Tiểu ban CNTT: P.205-A8

- Tiểu ban Cơ khí II: P.302-A8                               - Tiểu ban Kỹ thuật XD: P.201-A8

- Tiểu ban Điện- Điện tử: P.305-A8