TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 11/05/2015 đến 16/5/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

11/05

 

Sáng: */10h00’: Tiếp GS Gilles Paché – Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giao thông và Logistique, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Aix Marseille (CH Pháp). Tp: P.ĐN, K.VTKT, mời TS Dương Hữu Tuyến (BM KTBCVT). Tại 201-A1

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 4/2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp BCH Đoàn TN trường. Tp: Ủy viên BCH Đoàn trường. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Ba

12/05

 

Sáng:  */8h30’: Hội thảo “Giới thiệu công nghệ xây dựng cầu của Tập đoàn VSL và cơ hội việc làm cho sinh viên”. Tp: P.ĐN, K.CT, BM Cầu hầm, P.KHCN, P.CTCT&SV. Mời GV, SV quan tâm dự. Tại P.501-A1 (Tiếp khách đầu giờ tại P.201-A1)

 

*/8h30’:  Nhà trường làm việc với Khoa Vận tải kinh tế, BM KTXD về việc xét hết tập sự cho GV Trần Minh Ngọc. Tp: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch CĐ Trường, P.TCCB, Đảng ủy và Lãnh đạo K.VTKT, Chi ủy và Lãnh đạo BM KTXD. (K.VTKT, BM KTXD, P.TCCB chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp Ban tổ chức giải bóng chuyền CB-VC năm 2015. Tp: Công đoàn bộ phận có đội bóng tham dự giải. Tại VP CĐ

BM Cầu hầm, P.ĐN

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

Chiều: */14h00’: Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo BGH về kế hoạch năm học 2015-2016. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TTĐTQT, Khoa ĐHTC, Ban QLGĐ, TTƯDCNTT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

13/05

Sáng: */8h00’: Hội thảo “Bentley- Giải pháp tích hợp BIM trong thiết kế và phân tích kết cấu công trình. Tp: Các GV, SV Khoa công trình, Viện KTXD, khách mời từ các công ty Xây dựng và Thiết kế. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

*/8h30’: Họp xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2016. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu giáo trình “Phân tích kết cấu đường sắt”. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, TT TT-TV, P.TCKT, Xưởng in, K.CT, BM Đường sắt. Tại P.301-A1

 

BM TĐH TKCĐ

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

PHT Long

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp bàn về bảo trì phần mềm quản lý đào tạo. Tp: BGH (PHT Việt, PHT Long), các đơn vị quản lý đào tạo có yêu cầu bảo trì phần mềm, P.TCKT, P.TBQT, TTUDCNTT. Tại P.301-A1 (các đơn vị quản lý đào tạo nên các nội dung cần bảo trì)

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

Thứ Năm 14/05

 

Sáng:*/8h30’:  Họp BTC Hội thảo hè năm 2015. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.HCTH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Trưởng ban

Chiều:*/14h00’: Họp xét phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức cho khối giảng dạy năm 2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, Lãnh đạo các Khoa, Viện đã đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2015. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Tiếp đại diện trường đại học Middlesex (Vương Quốc Anh). Tp: P.ĐN, Mời TS Bùi Tiến Thành (BM Cầu hầm). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Sáu

15/05

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2016. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều:  */14h00’: Hội sinh viên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội sinh viên lần thứ 2. Tp: ĐU (đ/c Chương), BGH (HT, PHT Việt), PGS.TS Lê Hoài Đức (P.CTCT&SV), BTV Đoàn TN. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Phổ biến quy chế cho các thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2015. Tp: P.Khảo thí và ĐBCLĐT. Tại Hội trường lớn

 

*/16h00’: Họp Ban đề thi cao học đợt 1 năm 2015. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/16h00’: Họp Ban coi thi cao học đợt 1 năm 2015. Tp: Theo QĐ. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

Trưởng ban

 

 

Trưởng ban

 

Thứ Bảy

16/05

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 

 - Đề nghị các Trung tâm, Công ty trực thuộc trường chưa nộp báo cáo tài chính năm 2014 khẩn trương nộp  báo cáo cho Phòng Tài chính- Kế toán