TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 11/8/2014 đến 16/8/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

11/8

 

Sáng: */10h00’: P.KT và ĐBCLĐT báo cáo BGH kết quả tuyển sinh đại học chính quy và NCS đợt 1 năm 2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH. Tại P.305-A1

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng. Tp: UV BCH CĐ trường; Thành viên UBKT CĐ trường; Chủ tịch, PCT CĐ bộ phận; Tổ trưởng; tổ phó CĐ trực thuộc. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng TS để thông qua điểm trúng tuyển tuyển sinh đại học Hệ chính quy năm 2014. Tp: HĐ TS theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/15h00’:  Họp Ban Giám hiệu.Tại P.305-A1

 

*/16h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.305-A1

 

 

 

 

CT CĐ trường

 

 

 

Chủ tịch HĐTS

 

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

 

Thứ Ba

12/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng ĐTĐH. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Phòng ĐTĐH. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng CTCT&SV. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC Phòng CTCT&SV. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

P.CTCT&SV

Chiều: */14.00’: Hội nghị CB-VC Phòng KT&ĐBCLĐT. Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC Phòng KT&ĐBCLĐT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14.00’: Hội nghị CB-VC Trạm Y tế. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Trạm Y tế. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.101-N2

 

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

Trạm Y tế

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

13/8

Sáng: */8.30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Ban QL KTX.Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Diệp), TTND, toàn thể CB-VC Ban QL KTX. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại VP Ký túc xá

 

*/14h00’:  Seminar luận án TS chuyên ngành Kinh tế xây dựng của NCS Thân Thanh Sơn. Tp: P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC BM GDTC.Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC BM GDTC. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Ban QLGĐ.Tp: BGH (PHT Long), CĐ (Ô.Dũng), TTND, toàn thể CB-VC Ban QL GĐ. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.201-A2

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng TCCB. Tp: BGH (HT), CĐ (Ô.Đức), TTND, toàn thể CB-VC Phòng TCCB. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Dương Huy Trung- BM Kỹ thuật máy, Khoa Cơ khí. Tp: Hiệu trưởng, CĐ, PTCCB, P.TCKT, Trưởng BM KTM. Tại P.305-A1

 

 

Ban QL KTX

 

 

 

BM KTXD

 

 

 

BM GDTC

 

 

 

Ban QLGĐ

 

 

 

P.TCCB

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 14/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB tháng 8/2014. Tp: Theo quy định. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng TC-KT. Tp: BGH (HT), CĐ (Ô.Đức), TTND, toàn thể CB-VC Phòng TC-KT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng Bảo vệ.Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô.Dũng), TTND, toàn thể CB-VC Phòng Bảo vệ. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Xưởng in.Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ (Bà Cúc), TTND, toàn thể CB-VC Xưởng in. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại VP Xưởng in

 

*/14h00’: Họp xét cảnh báo KQHT, thôi học học kỳ 2 năm học 2013-2014 cho SV hệ chính quy. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Thanh tra ĐT, Lãnh đạo các Khoa, Viện QLSV, TTĐTQT. Tại P.401-A1

 

P.TC-KT

 

 

 

Phòng Bảo vệ

 

 

 

Xưởng in

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Sáu

15/8

 

Sáng:*/8h30’: Hội nghị CB-VC TT ƯDCNTT.Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Ô. Dũng), TTND, toàn thể CB-VC TT ƯDCNTT. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/8.30’: Hội nghị CB-VC Phòng KHCN.Tp: BGH (PHT Vịnh), CĐ, TTND, toàn thể CB-VC Phòng KHCN. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.305-A1

 

TT ƯDCNTT

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo BGH về việc rà soát cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ, nhân sự các đơn vị và các phương án đề xuất. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường mở rộng. Tp: UV BCH Đoàn trường, BT các LCĐ. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Bí Thư Đoàn trường

 

Thứ Bảy

16/8

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa GDQP.Tp: BGH (PHT Việt), CĐ (Bà Loan), TTND, toàn thể CB-VC Khoa GDQP. Mời LĐ các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

 

K.GDQP

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

P.ĐTSĐH đề nghị các Khoa, Viện nộp khung chương trình đào tạo thạc sỹ ứng dụng và đề cương chi tiết các học phần (bản in và file mềm) cho P.ĐTSĐH (gặp Ô.Đạt - P.209 A9) trước ngày 15/8/2014.