TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                Tuần từ 12/5/2014 đến 17/5/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

12/5

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua K.Đ-ĐT, xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014. Tp: HĐ TĐ-KT Khoa Đ-ĐT,  Mời UV thường trực HĐ TĐKT trường dự. Tại VP BCN Khoa Đ-ĐT

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng thi đua K.KHCB, xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014. Tp: HĐ TĐ-KT Khoa KHCB,  Mời UV thường trực HĐ TĐKT trường dự. Tại VP BCN Khoa KHCB (101-A9)

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua K.LLCT xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014.Tp: HĐ TĐ-KT Khoa LLCT,  Mời UV thường trực HĐ TĐKT trường dự. Tại VP BCN Khoa LLCT (203-B2)

 

*/14h00’: Hội nghị cán bộ giao ban công tác tháng 5 và họp Hội đồng KHĐT Khoa Công trình để thông qua chương trình đào tạo cao học. Tp: Trưởng các BM, thành viên HĐ KHĐT Khoa Công trình. Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Giao thông Viễn Đông Nga. Tp: HT, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TT ĐTQT. Tại P.201-A1

 

*/14h30’: Họp Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB,GV và CB quản lý tháng 4/2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, Thanh tra ND. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Trưởng khoa CT

 

 

P.ĐN

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

13/5

 

Sáng:*/8h30’:  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường làm việc với BCH Đảng bộ Khoa Khoa học cơ bản. Tp: Các thành viên UBKT Đảng ủy trường. Các ủy viên BCH Đảng bộ Khoa KHCB. Mời đ/c Bí thư Đảng ủy Trường dự.  Tại P.301-A1

 

Chủ nhiệm UBKT

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài cấp trường năm 2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua Viện MT&ATGT xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014.Tp: HĐ TĐ-KT Viện MT&ATGT,  Mời UV thường trực HĐ TĐKT trường dự. Tại VP Viện MT&ATGT (Tầng 3 nhà T1)

 

Chủ tịch HĐ ĐT trường

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư 14/5

Sáng: */8h30’: BGH làm việc với khoa KHCB. Tp: BGH (HT, các PHT); Toàn thể CB,VC Khoa KHCB. Mời P.TCCB, Ban Thanh tra, CĐ trường. Tại P.501-A1

 

BGH

 

Chiều: */15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: UV BCH Đoàn TN trường. Tại P.301-A1

 

 

 

 

Bí thư Đoàn TN

 

Thứ Năm 15/5

 

Sáng: */8h30’: Họp BTC Hội thảo hè năm 2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.KHCN phối hợp P.HCTH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

Trưởng ban

Chiều: */14h00’: Báo cáo Ban chỉ đạo về công tác đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh viên các lớp CTTT và CLC. Tp: BCĐ (theo QĐ 955/QĐ-ĐHGTVT), mời PHT Vịnh và PHT Việt. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

16/5

 

Sáng:*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp trường chuyên ngành Kỹ thuật ô tô máy kéo của NCS Vương Văn Sơn. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CK, BM Cơ khí ô tô, Mời các đ/c quan tâm dự.  Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Vũ Hồng Trường, NCS Nguyễn Phước Minh, NCS Nguyễn Lộc Kha, NCS Nguyễn Anh Tuấn (2010). Tp: PGS.TS Nguyễn Văn Long, ThS Vũ Minh Bằng, TS Nguyễn Thanh Chương, PGS.TS Vũ Trọng Tích, TS Lê Hải Hà. Tại P.305-A1

 

*/8h30’: Nói chuyện chuyên đề “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” do PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng –HVCTQGHCM. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

 

*/9h00’: Họp Ban tổ chức giải Bóng chuyền CB-VC năm 2014. Tp: Đại diện công đoàn có đội bóng tham dự. Tại P.301-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

Ban tuyên giáo ĐU &CĐ trường

 

Chủ tịch CĐ

Chiều:  */14h00’: Họp Hội đồng sáng kiến. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

 

*/14h00’: Tiếp đoàn trường Đại học Công nghệ KMUTT- Thái Lan về việc trao đổi sinh viên CTTT. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT, P.ĐTĐH, P.ĐN, Mời GS Trung, PGS Trần Thị Kim Đăng.Tại 301-A1

 

*/14h00’: Nghiệm thu giáo trình cao học (Kết cấu thép hiện đại trong công trình giao thông đô thị). Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, tác giả, người đọc duyệt, người phản biện; Lãnh đạo K.CT, BM CTGTTP&CTT; P.TCKT; TT TT-TV, Xưởng in. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

P.ĐN

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Bảy

17/5

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú :

  1. Đề nghị các trung tâm, công ty đã có đơn gửi phòng TBQT xin ký lại hợp đồng sử dụng phòng làm việc đến P.TBQT 414-A1 để liên hệ ký lại hợp đồng. Thời gian từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014
  2. P.ĐTSĐH đề nghị các BM quản lý NCS gửi báo cáo tiến độ NCS và kế hoạch học tập, nghiên cứu năm học 2014-2015 trước ngày 16/5/2014
  3. Trạm Y tế tổ chức phun thuốc diệt côn trùng có hại trong toàn trương. Thời gian: Thứ sáu 16/5/2014

      Tại khu KTX: bắt đầu từ 8h00’

      Tại khu Cầu giấy: Bắt đầu từ 14h00’

      Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực mở cửa để nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ.