TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 12/8 đến 17/8/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

12/08

 

Sáng: */10h00’: Họp Hội đồng sáng kiến trường. Tp: Thành viên Hội đồng theo quy định. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp về học phí năm học 2013-2014. Tp: BGH, P.ĐTĐH, TTHTQT về ĐT&NC, ĐHTC, P.ĐT SĐH. Tại P.401-A1

Chủ tịch HĐ

 

 

BGH

Chiều:*/14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.HCTH; P.TCCB. Tại P.401-A1                                                       

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

13/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Ban QL KTX. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô.Diệp); Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Ban QL KTX

 

*/8h30’:  Hội nghị CB-VC Phòng Tài chính kế toán. Tp: BGH; CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan); Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: UV BCH Đoàn TN trường. Tại P.501-A1

 

Ban QL KTX

 

 

P.TCKT

 

 

 

BT Đoàn TN trường

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Bộ môn Giáo dục thể chất. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ ( Ô.Diệp); TTND (Ô.Ngọc). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng Tổ chức cán bộ. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); CĐ ( Ô.Đức ); TTND (Bà Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

BM GDTC

 

 

 

P.TCCB

 

 

Thứ  Tư

14/08

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Khoa học công nghệ. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (ÔDiệp); TTND  (Bà Loan ). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Đào tạo Sau đại học. Tp:                  BGH(PHT Long)  CĐ (Ô.Đức ); TTND (Ô.Ngọc). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Ban QL GĐ. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Bà Cúc); TTND. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại VP Ban QLGĐ (P.201B-A2)

P.KHCN

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

Ban QLGĐ

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường. Tp: Thành viên Hội đồng theo quy định. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Thứ Năm

15/08

 

Sáng: */8h30’: Họp về việc thực hiện quy chế 43. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, TTHTQT về ĐT&NC, P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng TBQT. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô.Đức ); TTND ( Ô.Ngọc). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

PHT Long

 

 

 

P.TBQT

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng CTCT&SV. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ và TTND (Bà Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Xưởng in. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô.Dũng); . Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại VP Xưởng in

 

*/14h00’:  Hội nghị CB-VC Phòng ĐTĐH. Tp: BGH (HT, PHT Long); CĐ (Ô.Diệp ); TTND (Ô. Ngọc ). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

P.CTCT&SV

 

 

 

Xưởng in

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

Thứ Sáu

16/08

 

Sáng: */8h30’: Họp xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học học kỳ 2 năm học 2012-2013 Khóa 50, 51, 52, 53. Tp: BGH (PHT Long); P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý SV; TTHTQT về ĐT&NC; Thanh tra ĐT. Tại P.401-A1

 

*/8h30’:Hội nghị CB-VC Ban Quản lý dự án. Tp:BGH (Hiệu trưởng), CĐ (B. Cúc ); TTND (Ô.Ngọc ). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự; Mời Ô.Vân (P.ĐTSĐH), Bà Hoa (P.TCCB), Bà Sen (TTHTQT về ĐT&NC), Bà Nhượng,  Bà Nhung (P.TBQT). Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Trạm Y tế. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô. Đức); TTND (B. Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

Ban QLDA

 

 

 

 

Trạm Y tế

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2012-2013. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, Hội SV; Các Khoa, Viện quản lý sinh viên ; TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Khoa Đại học tại chức. Tp:                  BGH (PHT Long)  CĐ (Ô.Đức ); TTND (Bà Loan ). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT. Tp:                  BGH (PHT Vịnh)  CĐ (Ô.Diệp ); TTND (Ô.Ngọc ). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự Tại  Hội thảo tầng 7 nhà A8.

 

*/14h00’:Họp về triển khai chương trình giảng dạy cho lớp Vật liệu và công nghệ Việt- Pháp. Tp: BGH, TT HTQT về ĐT&NC, Trưởng các BM: CTGTCC, CTGTTP, SBVL, Cơ KC, Viện Kỹ thuật XD, Thầy Nguyễn Đức Huy và các GV tham gia GD chương trình VL &CN Việt- Pháp bằng tiếng Pháp. Tại P.501- A1

 

PHT Việt

 

 

 

 

Khoa ĐHTC

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

TTHTQT về ĐT & NC

Thứ Bảy

17/08

 

Sáng

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú : 1. Đề nghị các BM đã giao kế hoạch K54 sau khi xem xét có ý kiến bằng văn bản gửi về P.ĐTĐH (Ô.Phúc- P109-A9) để tập hợp điểu chỉnh. Thời gian trong ngày thứ hai 12/8/2013.

2. Lớp tập Yoga của nữ CB-GV- CNV chuyển lên P.402 tầng 4 Xưởng in (cạnh sân Tennis), tiếp tục tập từ ngày13/8 thứ ba và thứ năm hàng tuần (trưa từ 11h30’-13h00’, chiều từ 16h30-18h00’). Chị em có nguyện vọng tham gia lớp tập đăng ký với đ/c Minh- Trưởng ban nữ công (Số đt :0916562919)