TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 12/11 đến 17/11/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

12/11

 

Sáng: */8h30’: Hội ý BTC Lễ Mít tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống của Trường 15/11 và ngày Nhà giáo VN 20/11. Tp: BGH (HT, Các PHT); P.HCTH; P.CTCT&SV, P.TCCB, P.TBQT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm 2012- 2013. Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo các Khoa, Viện, P.KHCN. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 10/2012. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

13/11

 

Sáng: */8h30’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.CTCT&SV, Xưởng in. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các đơn vị  P.CTCT&SV, Xưởng in. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị văn bản chức năng nhiệm vụ; Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về nhân sự)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm 2012- 2013. Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo các Khoa, Viện, P.KHCN. Tại P.401-A1

 

PHT Vịnh

 

Thứ  Tư

14/11

Sáng: */8h30’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.ĐT SĐH, TT HTQT về ĐT&NC. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo (Trưởng, Phó) P.ĐTSĐH, TTHTQT về ĐT&NC . Tại P.301-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc; đề xuất kiến nghị)

 

*/9h30’-12h30’: Giao lưu với sinh viên trường Đại học Maizuru (Nhật Bản). Tp: P.ĐN, K.Cơ khí, sinh viên K.Cơ khí. Tại P.501-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h30’: Nghiệm thu Giáo trình đại học. Tp: PHT Long, P.ĐTĐH, Xưởng in, P.TC-KT, TT TT-TV và các đại biểu có giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Họp BCH Đoàn TN trường mở rộng. Tp: BCH Đoàn trường; BT Liên chi đoàn Viện MT; BT chi đoàn GV Khoa LLCT; BT Chi đoàn LCQ. Tại P.401-A1

 

 

 

PHT Long

 

 

 

BT Đoàn Trường

 

Thứ Năm

15/11

 

Sáng: */8h30’: Mít tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống của Trường 15/11 và ngày Nhà giáo VN 20/11; Công bố các Quyết định phong tặng các danh hiệu cao quý; Quyết định bổ nhiệm GS, PGS và các quyết định khen thưởng. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Thông qua (xem xét) đề án quản lý khai thác trang thiết bị Dự án đào tạo bồi dưỡng CNTT cho các chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT. Tp: BGH (PHT Việt); Lãnh đạo (Trưởng, Phó) K.Đ-ĐT; TT KHCN GTVT; P.TN Đ-ĐT; các BM có phòng TN Khoa Đ-ĐT; P.TBQT; P.TC-KT; P.ĐTĐH; P.KHCN. Tại P.401-A1. (K.Đ-ĐT chuẩn bị báo cáo)

 

 

PHT Việt

 

Thứ Sáu

16/11

 

Sáng:*/8h00’: Đón học viên hệ Liên thông chính quy K16 (đợt 2) về học ôn tập (cả ngày). Tp: K.ĐHTC, P.TC-KT, P.Bảo vệ, (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, băng rôn). Tại Hội trường lớn.

 

*/8h30’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ khối văn phòng các Khoa: CT, CK, VTKT. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo (trưởng, phó) Khoa: CT, CK, VTKT . Tại P.301-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc cho các chuyên viên VP)

 

K.ĐHTC

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:*/14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ khối văn phòng các Khoa: Đ-ĐT, LLCT, CNTT. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo (trưởng, phó) Khoa: Đ-ĐT, LLCT, CNTT. Tại P.301-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc cho các chuyên viên VP)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

17/11

 

Sáng:*/8h30’: Phổ biến quy chế thi tuyển sinh hệ bằng hai Khóa 16. Tp: K.ĐHTC. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, băng rôn).

 

K.ĐHTC

Chiều:

 

 

 

Chủ nhật

18/11

Thi tuyển sinh hệ bằng hai Khóa 16 (cả ngày). Tại nhà A9

 

 

 

Ghi chú:

  1. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị cố vấn học tập K50, K51, K52 đôn đốc sinh viên đăng ký học các học phần bắt buộc học kỳ 2 năm học 2012-2013 qua mạng đúng thời hạn: Từ 8h00’ ngày 19/11 đến ngày 8h00’ngày 25/11/2012.
  2. Các đơn vị trong toàn trường khi tác nghiệp với phần mềm quản lý đào tạo nếu cần sự hỗ trợ kỹ thuật xin hãy liên hệ với Trung tâm ứng dụng CNTT theo số điện thoại: 04. 3766 5609
  3. Đề nghị thủ trưởng các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trạm, Xưởng, Trung tâm, Bộ môn phổ biến Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 và Danh sách CB-VC được nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012, Danh sách CB-VC được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 cho toàn thể cán bộ-viên chức trong đơn vị mình được biết. Nếu có ý kiến gì, xin phản ánh về Hội đồng lương Nhà trường (thông qua Phòng TCCB), thời gian chậm nhất là 15/11/2012