TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 13/01/2014 đến 18/01/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/01

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Lễ khai giảng các lớp cao học Khóa 21.2. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH. Mời LĐ các phòng: TC-KT, KT&ĐBCLĐT, ĐTĐH, CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý học viên cao học. Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Họp Tiểu ban Tài chính để hoàn chỉnh Quy chế CTNB. Tp: Toàn thể thành viên Tiểu ban. Mời PHT Vịnh, PHT Việt, PHT Long dự. Tại P.301- A1 (P.TC-KT chuẩn bị báo cáo)

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

 

Thứ Ba

14/01

 

Sáng: */8h30’: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và một số đề xuất trong công tác quản lý của Ban QLGĐ. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.TC-KT, P.TBQT. Tại P.305-A1

 

*/8h30’: Họp xét cảnh báo KQHT và thôi học HK1 năm học 2013- 2014 khóa 51, 52, 53. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, TT ĐTQT, LĐ các Khoa- Viện QLSV. Tại P. 301- A1

 

Ban QLGĐ

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường kiểm tra công tác Đảng. Tp: BTĐU Trường, Các ủy viên UBKT ĐU trường, các ủy viên BCH Đảng bộ K.VT-KT; BT Chi bộ, các chi ủy viên chi bộ ĐH-SĐH, chi bộ Khoa LLCT. Tại P.301-A1

- 14h00’- 15h00’ : Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ ĐT-SĐH

- 15h00’-16h00’:  Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Khoa VT-KT

- 16h00- 17h00’: Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ Khoa LLCT

(Đảng bộ bộ phận K.VTKT và các chi bộ chuẩn bị báo cáo nội dung theo thông báo)

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: UV BCH Đoàn trường. Tại P.501-A1

 

UBKT ĐU trường

 

 

 

 

 

 

 

 

BT Đoàn TN trường

 

Thứ  Tư

15/01

Sáng: */8h30’: Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, các PHT), Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc,  Trưởng và Phó các BM trong toàn trường. Tại P.501-A1 (CS2, Ban Ttra, P.CTCT&SV chuẩn bị báo cáo; P.ĐTĐH chuẩn bị báo cáo đại diện cho các đơn vị quản lý đào tạo: K.ĐHTC, P.ĐTSĐH, TTĐTQT; Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị ý kiến góp ý cho Dự thảo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBQL và một số điều chỉnh của Quy định về quyền và nhiệm vụ của CB-VC và CBQL)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, K.ĐHTC. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

Thứ Năm 16/01

 

Sáng: */8h30’:  Họp tổng kết đánh giá công tác CVHT trong học kỳ I năm học 2013-2014, đề ra phương hướng giải quyết các vấn đề, phổ biến trách nhiệm và nghĩa vụ của CVHT thuộc TTĐTQT. Tp: BGH (PHT Việt), CVHT TTĐTQT, Cán bộ TTĐTQT, các cán bộ lớp. Tại P.501-A1

 

 

*/8h30’: Họp triển khai biên soạn từ điển trong lĩnh vực đường bộ hợp tác với trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Đường bộ Matxcova. Tp: HT, P.ĐN, P.KHCN, BM Đường bộ, BM Đường ô tô và sân bay, BM Máy xây dựng. Tại P.301- A1

 

 

TTĐTQT

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Kiểm tra sửa chữa cải tạo mẫu phòng học tầng 4 nhà A3. Tp” BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, BQLDA, BQLGĐ. Các thành viên tập trung tại tầng 4 nhà A3

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

17/01

 

Sáng:*/8h30’: Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp. Tp: P.KHCN, Chủ nhiệm các đề tài đang thực hiện, Mời PHT Vịnh dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp về dự án “Nâng cao năng lực đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật ngành đường sắt”. Tp: HT, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.KHCN, Các BM: ĐM-TX, Đường sắt, Tín hiệu GT, Kinh tế VT sắt. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sỹ cho học viên cao học đợt 2 năm học 2013-2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

*/9h00’: Họp tổng kết quỹ văn hóa thể thao 2013; Xây dựng quỹ VHTT năm 2014. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, P.CTCT&SV, Đoàn TN, Hội SV, Chi hội thể thao; BM GDTC; P.TCKT. Tại VPCĐ

 

P.KHCN

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

PHT Việt

 

Chiều:  */14h00’: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý sinh viên, TTĐTQT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp tổ biên soạn cuốn chương trình đào tạo đại học. Tp: BGH, P.ĐTĐH và các thành viên theo QĐ. Tại P.305- A1

 

PHT Việt

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Bảy

18/01

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp bộ môn chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Huỳnh Ngọc Hào. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.CT,  BM Đường bộ; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

Ghi chú :

  1. Trạm Y tế phát thẻ BHYT cán bộ năm 2014. Đề nghị các đơn vị nhận thẻ tại P.105- Nhà N2. Thời gian từ ngày 13/1/2014 đến 17/1/2014
  2. Danh sách các chủ nhiệm đề tài các cấp chưa nghiệm thu:

I. Các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường

STT

HỌ VÀ TÊN

KHOA/VIỆN

1

Trần Văn Giang

Vận tải Kinh tế

2

Vũ Quang Dũng

Vận tải Kinh tế

3

Lê Xuân Trường

Vận tải Kinh tế

4

Phạm Xuân Tích

Công nghệ Thông tin

5

Nguyễn Trọng Phúc

Công nghệ Thông tin

6

Tạ Thị Hiền

Công trình

7

Hồ Thị Lan Hương

Công trình

8

Bùi Tuấn Anh

Công trình

9

Lê Hải Hà

Công trình

10

Nguyễn Quang Vinh

Cơ Khí

11

Nguyễn Trung Hiếu

Cơ Khí

12

Nguyễn Đức Toàn

Cơ Khí

13

Nguyễn Thị Thùy Dung

Cơ Khí

 

II. Các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ

STT

HỌ VÀ TÊN

KHOA/VIỆN

1

Nguyễn Hồng Sơn

Cơ Khí

2

Đỗ Đức Tuấn  

Cơ Khí

3

Nguyễn Thanh Hải         

Điện - Điện tử

4

Thái Hà  Phi

Cơ Khí

5

Lê Hùng Lân

Điện - Điện tử