TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 13/05 đến 18/05/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp về thanh toán giảng dạy năm học 2012-2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC, P.TCCB, P.KHCN, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

14/05

 

Sáng: */9h00’: Lễ tuyên dương đội tuyển cuộc thi “Honda Eco Milleage- lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu”. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, K.Cơ khí, BM Cơ khí ô tô, đội tuyển đạt giải. Tại P.501-A1 (P.HCTH  chuẩn bị hoa quả, nước uống, hoa tặng đội tuyển; BM Cơ khí ô tô chuẩn bị Báo cáo tổng kết; P.CTCT&SV công bố quyết định khen thưởng)

 

*/9h30’: Họp Ban tổ chức giải bóng chuyền CB-VC 2013. Tp: BTC và công đoàn các đơn vị có đội bóng tham dự. Tại P.301-A1

 

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

 

 

Ban VHTT CĐ

Chiều: */14h00’: Họp Ban chỉ đạo, BTC Hội thi Thơ- Nhạc- Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác . Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

Trưởng BTC

 

Thứ  Tư

15/05

Sáng: */8h30’: Tiểu ban Cơ sở vật chất báo cáo BCĐ nâng cao chất lượng đào tạo về Giáo trình, Bài giảng, Hệ thống công nghệ thông tin và các phương án triển khai thực hiện. Tp: BCĐ nâng cao CLĐT, tiểu ban CSVC. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng ban chỉ đạo

Chiều: */14h00’: Họp chuẩn bị Hội thảo hè. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TBQT, P.TCCB, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng Ban tổ chức

 

Thứ Năm

16/05

 

Sáng:  */8h30’:  Họp xét duyệt đề tài cấp trường năm 2014 (lần 2). Tp: Hội đồng thường trực KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ KHĐT trường

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, P.TCKT, Ban QL KTX, Ban QLGĐ, TT ƯDCNTT, TT TT-TV, Trạm Y tế, Xưởng in, Khoa LLCT, Khoa GDQP. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

17/05

 

Sáng: */8h30’: Họp HĐ Khoa học- Đào tạo trường. Tp: Toàn thể Hội đồng theo QĐ. Tại P.401-A1 (Tiểu ban CTĐT; các Khoa: CNTT, Đ-ĐT và các đơn vị mở chuyên ngành mới chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h30’:  Họp Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2012-2015; Mời đ/c Đức, đ/c Diệp dự. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT

 

 

UBKT CĐ

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

18/05

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế xây dựng của NCS Nguyễn Văn Bình. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */19h00’: Hội thi Thơ- Nhạc- Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác. Mời Đảng ủy, BGH, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể CB-GV-CNV  và SV dự. Tại Hội trường lớn.

 

 

BTC

Ghi chú:

  1. Khoa Đại học tại chức đề nghị các BM tập hợp gửi phiếu báo giảng học kỳ II năm học 2012-2013 trạm xa (đợt 1) cho Khoa ĐHTC (P.103- Nhà A9) trước ngày 15/5/2013 để Khoa thực hiện việc thanh toán giảng dạy (tiền đi lại và các khoản hỗ trợ).

2.  Các đơn vị được phân công chuẩn bị tham luận hè theo chủ đề sau:

a/ Tổng quan chung về cơ cấu tổ chức, cán bộ và công tác quản lý của Trường Đại học Giao thông   vận tải: Phòng Tổ chức- Cán bộ, Cơ sở II

            b/ Công tác quản lý đội ngũ của đơn vị : Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Cơ sở II, Khoa GDQP, Bộ            môn Máy xây dựng- Xếp dỡ (Khoa CK)

c/: Công tác quản lý hoạt động đào tạo: Phòng ĐTĐH, Viện KTXD, Cơ sở II, BM Cầu –Hầm (Khoa             CT), Bộ môn Máy xây dựng- Xếp dỡ (Khoa Cơ khí), Bộ môn Anh văn (Khoa KHCB).

d/Công tác quản lý hoạt động KH-CN: Phòng KHCN, Khoa Đ-ĐT, Trung tâm Tư vấn- phát triển   GTVT (Viện QH và QL GTVT), Trung tâm ĐTTHCGCN GTVT Cơ sở II

            e/ Công tác quản lý sinh viên: Phòng CTCT và SV, Khoa  VTKT, Cơ sở II.

            f/ Công tác quản lý hoạt động đối ngoại và ANTT: Phòng ĐN, TT HTQT về đào tạo và nghiên cứu,             Phòng Bảo vệ, BQL KTX, Cơ sở II.

            g/ Công tác quản lý tài chính: Phòng TCKT, Cơ sở II.

            h/ Công tác quản lý cơ sở vật chất: Phòng TBQT, Trung tâm KHCN GTVT, Cơ sở II, Phòng TCKT.

Các tham luận trên gửi về Phòng HCTH (Đ/c Vũ Minh Đức- Trưởng phòng HCTH) hoặc Bộ phận     Tổng hợp (P.106- A1)

trước ngày 25/5/2013 gồm 01 bản in và qua E-mail theo địa chỉ:            vmduc1966@yahoo.com.vn.

  1. Đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký và đề cương các tiết mục dự thi đêm Thơ- Nhạc- Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về VP Công đoàn Trường trước 16h00’ ngày thứ hai ngày 13/5/2013.