TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 13/10/2014 đến 18/10/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/10

 

Sáng: */10h00’: Đoàn công tác báo cáo kết quả làm việc với trường Đại học MADI (LB Nga) về nghiên cứu vệt hằn bánh xe. Tp: Thành viên BCĐ vệt hằn bánh xe, các nhóm chuyên gia. Tại P.301-A1

 

Trưởng BCĐ

Chiều: */14h00’:  Họp thông qua đề án tự chủ tuyển sinh Đại học chính quy giai đoạn 2015- 2020. Tp: BGH, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tại P.401-A1(P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo).

 

 

BGH

 

 

Thứ Ba

14/10

 

Sáng: */8h30’:  Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực vật liệu xây dựng mới. Tp: Các GV Viện kỹ thuật xây dựng và Khoa CT. Tại P.501-A1

 

 

Viện KTXD

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng  thu nhập tăng thêm tháng 9/2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

CT Hội đồng

 

Thứ  Tư

15/10

Sáng: */8h30’ :

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:  Tiếp và làm việc với GS Hideyuki Murata, Viện Khoa học tiên tiến Nhật Bản (JAIST). Tp: BGH (HT), P.ĐN, K.Đ-ĐT, mời TS Đào Thanh Toản (BM Kỹ thuật điện tử). Tại P.201-A1

 

 

HT

 

Thứ Năm 16/10

 

 

Sáng: */9h00’: Lễ mở thầu và xét thầu gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thang máy nhà A1, trường ĐH GTVT”. Tp: Theo QĐ và giấy mời. Tại P.303-A1

 

*/8h30’: Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tp: Mời ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể nữ CB-VC trong toàn trường . Tại Hội trường lớn

 

 

P.TBQT

 

 

 

Ban nữ công

 

Chiều: */14h00’: Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường. Tp: Các thành viên UBKT. Tại P.303-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng cố vấn học tập và Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản  lý sinh viên, TT ĐTQT. Tại P.301-A1

 

Chủ nhiệm UB

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

17/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở trường phiên thứ nhất.. Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Ký kết hợp tác với công ty ESRI. Tp: BGH, P.ĐN, K.CT, BM Trắc địa. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Hội thảo “Hợp tác và chia sẻ ứng dụng GIS trong giao thông trên nền tảng Arc GIS”. Tp: Công ty ESRI, BM trắc địa, Khách mời, các thầy cô và các em sv quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

CT HĐ

 

 

P.ĐN

 

 

BM Trắc địa

Chiều: 13h30’: Tiếp và làm việc đại diện đoàn Nippon steel và Sumitomo metal, Nhật Bản. Tp: P.ĐN, mời TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BM CTGT TP&CTT). Tại P.303-A1

 

*/14h00’:  Họp thẩm định Quy chế làm việc của các đơn vị. Tp: Các thành viên Tiểu ban về văn bản quản lý. Tại P.301-A1

 

P.ĐN

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ Bảy

18/10

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. P.ĐTSĐH đề nghị các Khoa, Viện, BM nộp đề cương chi tiết các học phần, chương trình khung thạc sỹ ứng dụng (có đầy đủ chữ ký của Khoa, Viện và BM), và các chương trình đào tạo cần xem xét lại tên và xây dựng lại (Kỹ thuật kết cấu; Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; tổ chức và quản lý vận tải trong thành phố, Kỹ thuật nhiệt) cho phòng ĐTSĐH (1 bản in và 1 file mềm) trước ngày 16/10/2014
  2.  Đề nghị các đơn vị hoàn thành đánh giá hiện trạng phần mềm quản lý đào tạo theo công văn số 929/CV-TT ƯDCNTT  ngày 09/10/2014 gửi về TT ƯDCNTT trước ngày 17/10/2014 (gặp đ/c Hoa - phòng 510 - A1)
  3. Chương trình buổi Mít tinh  kỷ niệm ngày 20/10

      - 8h30’- 10h30’: Nói chuyện chuyên đề “Văn hóa nơi công sở”  (Tiến sỹ văn học Đoàn Hương)

      - 10h30’- 11h30’: Tư vấn trang điểm làm đẹp ( Hãng mỹ phẩm Ohui )