TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 13/04/2015 đến 18/4/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

13/04

 

Sáng: */10h00’: Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 29 báo cáo Thường vụ Đảng ủy về công tác chuẩn bị Đại hội. Tp: Thường vụ ĐU, thành viên các Tiểu ban. Tại P.301-A1

 

BT ĐU

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Khoa học-Đào tạo Khoa Cơ khí xét duyệt đề tài NCKH cấp trường. Tp: Hội đồng KHĐT Khoa Cơ khí. Tại VP Khoa

 

*/14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

14/04

 

Sáng:  */9h30’: Tiếp đại diện công ty DAEYOUN, Công ty CHOSUK

và công ty M-VIDIFI (các đơn vị tài trợ học bổng). Tp:  BGH (PHT Việt), P.ĐN, K.CT, P.CTCT&SV. Tại P.201-A1

 

*/10h00’: Lễ trao học bổng sinh viên toàn cầu (GSS). Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, K.CT, P.CT&CTSV và các SV nhận học bổng. Tại P.501-A1

 

*/10h00’: Tiếp Giám đốc chương trình SIP, Nhật Bản. Tp: BGH (HT), P.ĐN, P.KHCN, mời TS Phạm Hoàng Kiên (BM TĐH TKCĐ). Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

 

K.CT

 

 

 

P.ĐN

Chiều:*/14h00’:  Họp Đảng ủy Trường về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 29. Tại P.301-A1

- Đảng ủy khối các trường ĐHCĐ Hà Nội duyệt kế hoạch Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 29. Tại P.301-A1

 

BTĐU

 

ĐU Khối

 

Thứ  Tư

15/04

Sáng: */8h30’: Họp HĐ Biên tập tạp chí khoa học GTVT. Tp: Hội đồng biên tập. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Tiếp tổ chức phi lợi nhuận MPKEN (Nhật Bản). Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TC-KT, TT TT-TV, Xưởng in và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.303-A1

 

Tổng biên tập

 

P.ĐN

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: P.TCCB, P.ĐTĐH báo cáo BGH về chương trình đào tạo, cơ cấu tổ chức các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

*/15h00’:  Hội sinh viên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội. Tp: Kính mời ĐU, BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Ban TV Đoàn TN. Tại P.303-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hội SV

 

 

 

Thứ Năm 16/04

 

Sáng:*/8h30’:  Tiểu ban Văn bản quản lý báo cáo BGH về Dự thảo Quy chế làm việc của các đơn vị.

Ban thanh tra báo cáo BGH Dự thảo Quy định về công tác hỗ trợ thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, Ban TT, Tiểu ban VBQL. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng KHĐT Khoa Công trình xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2016. Tp: Các Ủy viên HĐ KHĐT Khoa CT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:*/14h00’: Thường trực Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ và Ban soạn thảo báo cáo BGH về hồ sơ đề xuất. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban thường trực và Ban soạn thảo. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp triển khai công tác chuẩn bị cho TS Đại học chính quy năm 2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, Lãnh đạo các đơn vị các Khoa, Viện có quản lý SV, TTĐTQT. Tại P.401-A1

 

 */15h30’:  Họp Cụm đoàn số 4 (Cầu giấy- Từ Liêm)- Tổng kết các hoạt động của Tháng Thanh niên; triển khai các hoạt động trong tháng Tư, tháng Năm. Tp: Bí thư Đoàn các trường trong cụm đoàn. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Cụm trưởng cụm đoàn

 

 

Thứ Sáu

17/04

 

Sáng: */8h30’: Ban chỉ đạo chuyển đổi các trung tâm công ty theo NĐ 115 và NĐ 80 làm việc với các trung tâm thuộc diện giải thể theo thông báo số 745 ngày 25/8/2014. Tp: BCĐ chuyển đổi các TT,CT; Lãnh đạo các trung tâm thuộc diện giải thể.Tại P.401-A1 (các TT báo cáo về việc thực hiện các thủ tục giải thể)

 

*/8h30’: Lễ ra quân các đội tuyển Olymic sinh viên các môn học năm học 2014-2015. Tp: Kính mời ĐU-BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, các thầy cô phụ trách các đội tuyển Olymic sinh viên và sinh viên thuộc các đội tuyển. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng xét Tốt nghiệp Cao học khóa 20, 21. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Lễ giao nhiệm vụ cho NCS và GV hướng dẫn đợt 2/2014. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, BM quản lý NCS, GVHD và NCS, đại diện các Khoa, Viện. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

Trưởng Ban chỉ đạo

 

 

 

 

BT Đoàn TN

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

P.ĐTSĐH

Chiều:  */14h00’: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo trường thông qua kết quả thẩm định quá trình đào tạo các NCS đã báo cáo luận án; lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm PGS, GS năm 2015. Thông qua Chương trình ĐT: CTTT, các chương trình CLC. Tp: Hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT trường

 

Thứ Bảy

18/04

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Nguyễn Mạnh Hùng. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, P.403-A8.

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:  

  1. P.ĐTĐH đề nghị các BM  trong toàn trường thực hiện rà soát, đối chiếu kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 các hệ: Sau đại học, Đại học chính quy, Chương trình tiên tiến và CLC, Hệ VLVH, Liên thông, bằng 2. Tại P.110-A9. Thời hạn từ ngày 14/04 đến ngày 23/4/2015
  2. Phòng TC-KT yêu cầu các Công ty, Trung tâm trực thuộc trường nộp báo cáo tài chính năm 2014. Hạn cuối ngày 17/4/2015