TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                         Tuần từ 14/01 đến 20/01/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

14/01

 

Sáng:      

     

 

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Lễ khai giảng lớp cao học Khóa 20.2. Tp: BGH (PHT Long); Mời Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý HVCH. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị băng rôn và Hội trường)

 

*/14h00’: Họp Tiểu ban Tài chính. Tp: Toàn thể thành viên Tiểu ban (theo QĐ). Tại P.301- A1. (Phòng TC-KT báo cáo thực trạng và đề xuất cơ cấu chi cho các hoạt động của Nhà trường. CS2 báo cáo phương án tăng đơn giá vượt chuẩn GD tại CS2, chế độ đi lại cho GV vào giảng dạy tại CS2)

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

Thứ Ba

15/01

 

Sáng:  */9h00’: Đại hội Chi bộ Ban QL KTX nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Chương, đ/c Phạm Thanh Hà). Tại Ban QLKTX

 

*/9h30’: Đại hội Chi bộ Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Lê Hải Hà). Tại P.101-B7

     

Chi bộ Ban QLKTX

 

 

Chi bộ GDTC

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ HCTH-CTTV nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Sử, đ/c Bằng) dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp tổng kết việc triển khai thực hiện Quỹ văn thể 2012 và lên kế hoạch quỹ văn thể 2013. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Hội SV, Chi hội thể thao, P.CTCT&SV, BM GDTC, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Đại hội Chi bộ Viện Kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Vịnh, đ/c Chăm) dự. Tại P.101-B7

 

Chi bộ HCTH-CTTV

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

Chi bộ Viện KTXD

 

 

 

Thứ  Tư

16/01

Sáng: */9h00’:Đại hội Chi bộ Trạm Y tế nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Khanh). Tại P.101-B7

 

Chi bộ Trạm Y tế

Chiều: */14h00’: Bàn về tuyển sinh đại học chính quy năm 2013 và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT và ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, Trưởng các Khoa, Viện, CS2. Tại P.401-A1 (Phòng KT&ĐBCLĐT chuẩn bị phương án tuyển sinh để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

17/01

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng: Góp ý, chỉnh sửa quy định mới về công tác thi đua. Tp: Toàn thể Hội đồng. Tại P.301-A1 (Phòng CTCT &SV chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 */9h00’: Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Vịnh, đ/c  Thung) dự. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Chi bộ CNTT

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ Ban QLGĐ nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Lê Hoài Đức) dự. Tại P.101-B7

Chi bộ Ban QLGĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/01

 

Sáng:*/8h00’: Đón sinh viên hệ Liên thông khóa 16.2 nhập học (cả ngày). Tp: K.ĐHTC, P.TC-KT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, bảng chỉ dẫn, băng rôn)

 

 */8h30’: Họp Tiểu ban “Tổ chức giảng dạy” Tp: Toàn thể thành viên Tiểu ban (Theo QĐ). Mời Hiệu trưởng, PHT Long, PHT Việt dự. Tại P.401-A1 (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Lễ trao học bổng cho sinh viên Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu. Tp: BGH (PHT Việt), TTHTQT về ĐT&NC, P.ĐN, P.CTCT&SV; Mời Bà Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT) và toàn thể sinh viên được nhận học bổng.Tại P.501-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Xưởng in nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Ngọc Long, đ/c Khanh) dự. Tại P.101-B7

 

K.ĐHTC

 

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

 

 

 

Chi bộ

Xưởng in

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ Tài chính Kế toán phòng nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Sử, đ/c Vũ M Đức) dự. Tại P.101-B7

 

*/15h00’: Đại hội Chi bộ Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Chăm) dự. Tại P.501-A1

 

Chi bộ TCKT

 

 

 

Chi bộ GDQP

 

Thứ Bảy

19/01

 

Sáng: */9h00’: Đại hội Chi bộ Bảo vệ nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Phạm T Hà) dự. Tại P.501-A1

 

Chi bộ Bảo vệ

Chiều:

 

 

Chủ nhật

20/01

*/9h00’: Khai giảng và phổ biến quy chế đào tạo liên thông chính quy khóa 16.2. Tp:BGH (PHT Long), K.ĐHTC, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TC-KT, P.Bảo vệ, P.KT&ĐBCLĐT, Trưởng các Khoa, Viện; Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp LT K16.2. (K.ĐHTC chủ trì chuẩn bị và phổ biến quy chế đào tạo, P.CTCT&SV chuẩn bị hội trường, chiếu phim truyền thống; P.Bảo vệ: Phổ biến quy chế giữ gìn TTAN)

K.ĐHTC

Ghi chú: Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các Bộ môn nhập điểm thi lại đợt từ 7-12/01/2013 hệ chính quy trên phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 26/01/2013 để Nhà trường xét cảnh cáo học vụ, thôi học cho SV K50, 51, 52 và SV K49, 50 đăng ký học lại đợt HK II năm học 2012-2013 dự kiến từ 27 đến 29/01/2013.