TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 14/7/2014 đến 19/7/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

14/7

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */15h00’-16h30’: Ban CHQS Quận Đống Đa khảo sát nắm nguồn quân nhân dự bị chuẩn bị cho huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện năm 2014. TP: BGH; P.TCCB; P.Bảo vệ. Tại

 

 

 

 

P.Bảo vệ

 

Thứ Ba

15/7

 

Sáng:*/9h00’: Semina luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Thanh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp:BGH; P.ĐTSĐH; HĐ chấm luận án; K.CT; BM Cầu –Hầm; mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại P.401-A1.

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

16/7

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 17/7

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/7

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/7

 

Sáng: 8h30’:Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS Nguyễn Đức Thị Thu Định, ngành xây dựng công trình đặc biệt. Tp: BGH; P.ĐTSĐH; K.CT;BM Công trình GTTP &CTT; HĐ chấm luận án; mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại P.401-A1

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều: :*/14h00’: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Châu Phương ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp: BGH; P.ĐTSĐH; K.CT;BM Cầu - Hầm; HĐ chấm luận án; mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại P.401-A1.

 

 

P.ĐTSĐH

Ghi chú :