TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 15/07 đến 20/7/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

15/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

16/07

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo Dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; P.HCTH. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

17/07

Sáng:

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

18/07

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng Chức danh GSCS cấp Trường lần 1. Tp: Các thành viên Hội đồng CDGCS cấp trường (theo QĐ). Tại P.301-A1 

 

 

Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐCDGSCS

Chiều:

 

 

 

Thứ Sáu

19/07

 

Sáng: */8h30’: Họp bàn về nội dung Hội nghị CBCC các đơn vị trực thuộc. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ, P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng sáng kiến Trường. Tp: Theo Quyết định. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Thứ Bảy

20/07

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :