TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 15/10 đến 20/10/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

15/10

 

Sáng: */10h30’: Ban nữ công trường phổ biến quy chế, cấp kinh phí cho các đội dự thi nấu ăn nhân ngày 20/10. Tp: Đại diện các đội dự thi. Tại VP CĐ

 

Trưởng Ban nữ công

 

Chiều: */14h00’: Họp bàn về Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả. Tp: BGH (HT và các PHT), TT HTQT về ĐT&NC, P.TC-KT, P.ĐN, P.TCCB, P.KHCN, P.TBQT, Trưởng các Khoa: Công trình, Đ-ĐT, K.CK.  Tại P.301-A1. (TTHTQT về ĐT và NC chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

16/10

 

Sáng: */8h30’: Họp với các nhóm chuyên gia bàn về thực hiện  Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Tp: HT, TT HTQT về ĐT&NC, P.TC-KT, P.TCCB, các Trưởng nhóm chuyên gia (Nhóm chuyên gia Cầu hầm và thông gió, Đường bộ, Tổ chức Giao thông- vận hành khai thác bảo trì, Khối lượng và Dự toán, Phân tích tài chính); Mời thầy Toản-BM Đường bộ. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Phòng ĐTSĐH báo cáo BGH ( HT và các PHT) về Dự thảo Quy định quản lý ĐTSĐH. Mời P.ĐTĐH, P,TCCB, Khoa ĐHTC dự. Tại P.301-A1

 

Hiệu Trưởng

 

Thứ  Tư

17/10

Sáng: */8h30’: Họp bàn về kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo . Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐT, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT và NC, P.TCCB, P.KHCN, P.TBQT, LĐ các Khoa, Viện. Tại P.401- A1

Phân công: PGS.TS Nguyễn Văn Long chuẩn bị bc về các giải pháp nâng cao chất lượng ĐT; P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC báo cáo thực trạng về chương trình và tổ chức ĐT, giáo trình; P.TCCB báo cáo về thực trạng đội ngũ GV; P.TBQT báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị.

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm

18/10

 

Sáng:*/8h30’: Họp bàn về mô hình quản lý và sử dụng trang thiết bị. Tp: BGH (HT và các PHT), P.TBQT, P.TC-KT, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTĐT, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, Trung tâm HTQT về ĐT&NC, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Lãnh đạo các đơn vị quản lý phòng TN (Trung tâm KHCN, Trung tâm ĐT Thực hành và chuyển giao CN GTVT, Trung tâm  ứng dụng CNTT, các BM có phòng thí nghiệm). (Phòng TBQT chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng trang thiết bị; Kết quả kiểm tra trang thiết bị dự án đào tạo bồi dưỡng công nghệ thông tin cho các chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT; Dự kiến phương án mô hình quản lý trang thiết bị). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */17h00’: Các đội dự thi nấu ăn đến nhận trang phục và bốc thăm vị trí nấu ăn. Tại Sân hội trường lớn.

 

Ban nữ công

 

Thứ Sáu

19/10

 

Sáng:*/8h30’: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của các công ty, trung tâm thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.KHCN; P.TCCB; P.TC-KT; P.TBQT; Lãnh đạo các Trung tâm, Công ty thuộc trường. Tại P.401-A1. (Lãnh đạo các Trung tâm, Công ty chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) tình hình thực hiện công tác chuyển đổi theo tinh thần thông báo số 768/TB- ĐHGTVT ngày 13/09/2012 của trường và kế hoạch sắp tới; P.KHCN chuẩn bị báo cáo tổng hợp)

 

 */8h30’-9h30’: Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN 20-10 và trao chứng chỉ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà (mời đại diện nữ công các đơn vị lên nhận). Tp: Toàn thể nữ CB-GV-CNV. Mời ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Hội trường lớn.

 

*/9h30’- 11h00’: Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20-10. Tại Sân hội trường lớn

 

*/8h00’-17h00: Hội thảo Công nghệ mặt đường tiên tiến ở Nhật bản. Tp: BGH, P.ĐN, P.KHCN, KCT, BM.Đường ôtô và sân bay, BM.CTGTTP và CTT, mời các giảng viên quan tâm tham dự. Tại P.501-A1( cả ngày)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban nữ công trường

 

 

 

 

CĐ trường

 

 

BM Đường ôtô và sân bay, CTGTTP và CTT

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

20/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành Giao thông vận tải . Tp: Các thành viên hội đồng. Tại P.401-A1( cả ngày)

 

*/8h30’: Hội nghị Tổng kết công tác Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp năm học 2011-2012 và tập huấn công tác CVHT năm học 2012-2013. Tp: BGH, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN, các thành viên hội đồng CVHT trường, Hội SV, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CVHT các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, Trưởng Bộ môn phụ trách chuyên ngành, các cán bộ giảng viên được cử làm CVHT, CNL năm học 2011-2012 và 2012-2013 . Tại Hội trường lớn. (P.CTCT chuẩn bị báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

Chủ nhật

21/10

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành Giao thông vận tải. Tp: Các thành viên hội đồng. Tại P.401-A1 (cả ngày)

Chủ tịch HĐ

Ghi chú:

  1.Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị:

  • BM Đường bộ, BM Cầu hầm  nộp điểm thi các môn học bổ sung kiến thức của các thí sinh dự thi tuyển sinh cao học
  • BM Kinh tế xây dựng, BM Điểu khiển học, BM Cầu hầm, BM CTGTTP, BM Vận tải ĐB&TP, BM Sức bền Vật liệu nộp điểm các học phần ở trình độ tiến sĩ.