TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 15/06/2015 đến 20/06/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

15/06

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:  Họp xét duyệt đề tài cấp trường năm 2016. Tp: Thường trực hội đồng KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo phương án mẫu phù điêu. Tp: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TBQT, Ô.Chương (P.ĐTĐH), đại biểu có giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Trung tâm UDCNTT bàn giao tài khoản quản lý cổng thông tin TS của cục CNTT- Bộ GD&ĐT về trường ĐHGTVT cho P.KT&ĐBCL. Tp: TTUD CNTT, P.KT&ĐBCLĐT. Tại P.303-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.KT&ĐBCL

 

 

 

 

Thứ Ba

16/06

 

Sáng: */9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên đạt loại xuất sắc, loại giỏi K52 thuộc các khoa VTKT, CNTT, CK, Đ-ĐT, Viện MT&ATGT, Viện QH&QLGTVT. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo các BM có SV tốt nghiệp, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, đại biểu SV các lớp chính quy các khoa, viện. Tại Hội trường lớn.

 

 

P.ĐTĐH

Chiều: */14h00’: Tiểu ban văn bản quản lý báo cáo BGH về việc xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban VBQL,. Tại P.303- A1

 

*/15h30’:  Họp Hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo cho GV Đỗ Quang Thơ (B/m Khoa học máy tính- K.CNTT). Tp: BGH (HT), Đại diện CĐ trường, Trưởng P.TCKT, Trưởng P.TCCB, Trưởng BM KHMT. Tại P.301-A1

 

 

BGH

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

17/06

Sáng:*/8h30’: Phòng KT&ĐBCL  báo cáo BGH đề án xây dựng &quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCL, TT ĐTQT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h30’:  Báo cáo BGH về mẫu phiếu ý kiến phản hồi từ người học về các hoạt động của nhà trường khi kết thúc toàn bộ khóa học. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, TTƯDCNTT, P.CTCT&SV. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm 18/06

 

Sáng:*/8h30’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban Thanh tra, Đoàn TN, Lãnh đạo khoa: Công trình, K.ĐHTC. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Họp bàn phương án xét lưu ban lên lớp cho sinh viên hệ vừa làm vừa học. Tp: BGH (PHT Long), K.ĐHTC, Lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp bàn về phương án thu- chi học ngoại ngữ tăng cường các lớp CTTT và CLC. Tp: BGH, TTĐTQT, P.TCKT, P.ĐTĐH. Tại P.303-A1

 

PHT Long

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

19/06

 

Sáng: */8h30’: Họp về Quy định quản lý các CLB của sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

Chiều:  */14h00’: Họp BCH CĐ Trường. Tp: UVBCH CĐ trường. Mời thành viên UBKT, Chủ tịch CĐ Khoa VTKT, CK dự. Tại P.401-A1

 

 

CTCĐ

 

Thứ Bảy

20/06

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các BM chuẩn bị minh chứng và sắp xếp thời gian để P.KHCN thẩm định giờ NCKH quy đổi năm học 2014-2015 tại văn phòng bộ môn theo lịch kiểm tra trong thông báo đã gửi tới các đơn vị. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/6/2015
  2. Đề nghị các BM kiểm tra phân công giảng dạy, khối lượng chuẩn, khối lượng NCKH và tổng hợp khối lượng của từng giảng viên của năm học 2014-2015 và phản  ánh đến các đơn vị chức năng. Thời gian từ ngày 16/6/2015 đến ngày 20/6/2015