TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 15/9/2014 đến 21/9/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

15/9

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Nghe báo cáo về tình hình tuyển sinh Hệ chính quy năm 2014; bàn về định hướng đào tạo và đề án tự chủ tuyển sinh Đại học chính quy giai đoạn 2015-2020. Tp: BGH (HT, các PHT) Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các đơn vị thuộc, BT Đảng ủy, BT các Chi bộ các đv trực thuộc. Tại P.501-A1 (P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH chuẩn bị báo cáo).

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

16/9

 

Sáng: */9h00’: Tiếp và làm việc với đoàn khách Trường ĐH Giao thông Viễn đông LB Nga. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, P.KHCN. Tại P.201-A1

 

*/10h00’: Giới thiệu về trường ĐH Giao thông Viễn đông Nga, chương trình học bổng và cơ hội hợp tác. Tp: Đại diện lãnh đạo các khoa, viện, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, P.KHCN, P.CTCT&SV, Mời các GV&SV quan tâm  dự. Tại P.501-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Nhà trường xét các hình thức khen, tặng tập thể LĐXS, CSTĐ cấp Bộ, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen Thủ tướng, Huân chương lao động. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ  Tư

17/9

Sáng: */8h30’: Họp với Khoa Công trình, Viện KT Xây dựng bàn về công tác đào tạo, công tác tổ chức và cán bộ. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo (Trưởng, Phó), Đảng ủy,  Chi ủy Khoa CT, Viện KTXD, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH (P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB chuẩn bị các phương án để báo cáo). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

 

Thứ Năm 18/9

 

Sáng: 8h30’: Họp với Khoa VTKT, Viện QH&QLGT bàn về công tác đào tạo, công tác tổ chức và cán bộ. Tp: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo (Trưởng, Phó), Đảng ủy,  Chi ủy Khoa, Viện; P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH (P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB chuẩn bị các phương án để báo cáo). Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Họp xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường. Tại P.301-A1

 

 

CTHĐ

 

Thứ Sáu

19/9

 

Sáng: */8h30’:  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp BM chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Nguyễn Việt Hùng. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P401-A1

 

*/8h30’:  Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp BM chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của NCS Ngô Thanh Bình. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.Đ-ĐT, BM Điều khiển học, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

9h00’: Hội nghị CB- VC Khoa CNTT lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng khoa nhiệm kỳ 2014-2019. Tp: Tổ công tác,Toàn thể CB-VC Khoa CNTT. Tại VP Khoa CNTT

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Tổ công tác

 

Chiều: */14h00’: P.TBQT báo cáo BGH các phương án đầu tư thang máy tại nhà A1; sửa chữa cải tạo nhà A2, A5, Đài phun nước trước cửa nhà A1, khu vệ sinh nhà A3. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, Ban QLDA, các đơn vị thiết kế. Tại P.301-A1

 

*/19h30’: Lễ khai giảng khóa 55 đại học chính quy. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TTĐTQT;  Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, sinh viên Khóa 55. Tại Hội trường lớn

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

20/9

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

  1. Ghi chú : P.ĐTĐH đề nghị VPK các Khoa, Viện, nhập điểm đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2013-2014 trước ngày 18/9/2014 để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên