TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 16/09 đến 22/9/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

16/09

 

Sáng: */08h00’: Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành cơ khí động lực. Tp: Các thành viên Hội đồng. Tại P.301-A1 (cả ngày)

 

 

 

 

Chủ tịch HĐGS liên ngành

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban chương trình đào tạo. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1. (Các Khoa, Viện quản lý Ngành và liên ngành chuẩn bị báo cáo thực hiện theo thông báo số 465/TB-ĐHGTVT ngày 18/6/2013 và việc hoàn thiện chương trình đào tạo)

(Mời bộ môn Vật lý báo cáo đề cương học phầnVật lý)

 

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Ba

17/09

 

Sáng: */9h00’: Khóa học quốc tế về Quy hoạch giao thông vận tải. Tp: PHT Vịnh, P.ĐN, BM Đường ô tô và SB; các học viên. Tại P.501-A1 (Học cả ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm 17,18,19/09/2013)

 

*/9h00’: Khóa học quốc tế về Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ. Tp: PHT Vịnh, P.ĐN, BM Đường ô tô và SB; các học viên. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8 (Học cả ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm 17,18,19/09/2013)

 

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

P.ĐN

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

18/09

Sáng: */8h30’-10h00’: Họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Khai thác vận tải của trường Đại học Công nghệ GTVT. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/10h00-11h30’: Họp thẩm định chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng của trường Đại học Công nghệ GTVT. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

 

 

PHT Long

 

 

 

PHT Long

Chiều:*/19h30’:  Chương trình “Đêm rằm trung thu” cho toàn thể các cháu là con của CB-GV-CNV nhà trường. Tại: Sân Hội trường lớn.

 

 

 

 

Ban nữ công

 

Thứ Năm

19/09

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: Ủy viên BCH Đoàn trường. Tại P.301-A1  

 

 

 

BT Đoàn trường

 

Thứ Sáu

20/09

 

Sáng: */8h00’: Hội thảo khoa học quốc tế về “Công nghệ mặt đường”. Tp: PHT Vịnh, P.ĐN, BM Đường ô tô và SB; mời các giảng viên quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7 –A8

 

 

PHT Vịnh

Chiều: */15h00’: Làm việc với đoàn Giáo sư và chuyên gia Nhật Bản. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, BM Đường ô tô &SB. Tại P.301-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Bảy

21/09

 

Sáng:  */8h00’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT. Tp: Các thành viên Hội đồng. Tại P.401-A1 (cả ngày)

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

Chủ nhật

22/09

*/8h00’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT. Tp: Các thành viên Hội đồng. Tại P.401-A1 (cả ngày)

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị gửi danh sách CB-GV-CNV thực tế đang làm việc tại trường cho VPCĐ để nhận quà trung thu