TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 16/03/2015 đến 21/03/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

16/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét cảnh báo kết quả học tập và thôi học K55. Tp: BGH, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, TTĐTQT, các Khoa, Viện quản lý sinh viên. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: P.ĐTĐH báo cáo đề án Đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy. Tp: BGH (HT, các PHT); P.ĐTĐH; TTĐTQT, P.TCKT, P.TCCB, BM Anh văn, BM Nga Pháp. Tại P.301-A1

 

P.ĐTĐH

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

17/03

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều: */13h00’: Hội thảo Khoa học Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển bền vững các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng- Các giải pháp Quản lý kỹ thuật” Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, Viện KTXD, các GV và khách mời. Tại P.501-A1 (Từ 13.00’-13.20’ đón và tiếp đoàn GS Nhật Bản tại P.201-A1)

 

*/14h00’: P.ĐTĐH báo cáo BGH về dự kiến kế hoạch năm học 2015-2016. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, TT ĐTQT, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1

 

Viện KTXD

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

18/03

Sáng: */8h30’: P.TCCB và P.ĐTĐH báo cáo BGH những nội dung thực hiện kết luận của Hiệu trưởng về CTĐT, cơ cấu tổ chức, cán bộ của các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Tiểu ban văn bản quản lý báo cáo Ban Giám hiệu về Quy chế làm việc (mẫu) của các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), thành viên Tiểu ban VBQL. Tại P.303-A1

 

*/14h00’: Tiếp và làm việc với đoàn giáo sư Đại học tổng hợp Kyoto- Nhật Bản. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, BM Đường ô tô&SB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 19/03

 

 

Sáng: */8h30’: Họp chuẩn bị cho Hội nghị NCKH Sinh viên năm 2014-2015. Tp: Ban tổ chức Hội nghị NCKHSV năm 2014-2015. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa VT-KT. Tp: Toàn thể Đảng viên Đảng bộ bộ phận Khoa VTKT, mời thường vụ Đảng ủy trưởng dự. Tại P.501-A1

 

*/9h00’: Họp Ban thư ký giúp việc cho HĐ tự đánh giá CLGD trường. Tp: Toàn thể Ban thư ký theo QĐ số 2424 ngày 27/11/2014. Tại P.301-A1

 

Trưởng ban

 

 

BTĐU Khoa VT-KT

 

Trưởng ban thư ký

 

Chiều: */14h00’: Họp tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Đào Văn Dinh, NCS Nguyễn Thị Hồng Mai, NCS Lê Tiến Dũng. Tp: PGS.TS Phạm Văn Ký, ThS Vũ Minh Bằng, TS Nguyễn Thanh Chương, PGS.TS Nguyễn Văn Long, PGS.TS Vũ Trọng Tích, TS Lê Hải Hà. Tại P.303-A1

 

*/14h00’: BCĐ báo cáo BGH về tình hình rà soát điều chỉnh Chương trình tiên tiến, các chương trình chất lượng cao. Tp: BGH, BCĐ, TTĐTQT, các trưởng nhóm rà soát và điều chỉnh CTTT và CTCLC và các nhóm trưởng chuyên môn. (BCĐ chuẩn bị báo cáo). Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 của Khoa Điện-Điện tử. Tp: BCN khoa; BT Liên chi đoàn khoa; Trưởng các BM, CVHT các khóa, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn lớp. Mời P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. Tại P.501-A1

 

*/15h00’: Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 của Khoa Vận tải- Kinh tế. Tp: ĐU viên, Trưởng và các Phó trưởng khoa; BT Liên chi đoàn khoa; Trưởng, Phó các BM, CVHT các khóa, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn lớp. Tại Hội trường lớn

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trưởng Khoa Đ-ĐT

 

 

 

Trưởng Khoa VT-KT

 

Thứ Sáu

20/03

 

Sáng: */8h30’: Giới thiệu Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành vận tải hành khách công cộng. Tp:BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.KHCN, Lãnh đạo Khoa VT-KT và các BM thuộc khoa, TTUDCNTT, Viện QH &QL GTVT, Ban QLDA và hỗ trợ dự án, các học viên tham gia khóa học. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

*/9h00’: BTC báo cáo Đảng ủy về kế hoạch đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ 29. Tp: Thường vụ Đảng ủy, BTC Đại hội. Tại P.301-A1 (BTC chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

P.ĐN

 

 

 

 

 

BTĐU

Chiều: */18h15’:  Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 sinh viên khoa Cơ khí. Tp: BCN, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các BM, CVHT, toàn thể sinh viên hệ chính quy. Mời P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. Tại Hội trường lớn. (CVHT thông báo cho sinh viên các lớp)

 

Khoa Cơ khí

 

Thứ Bảy

21/03

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Vũ Phương Thảo. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm tới dự. Tại P. Hội thảo tầng 4-A8 và P.403-A8

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Ghi chú:

Các Khoa, Viện, TT ĐTQT chủ động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH Sinh viên của đơn vị mình để báo cáo tại cuộc họp của Ban tổ chức Hội nghị NCKHSV của trường