TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 16/6/2014 đến 21/6/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

16/6

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Nguyễn Trọng Thắng chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Tp:Hội đồng chấm luận án,  P.ĐTSĐH, K.Đ-ĐT, BM Điều khiển học; Mời các đ/c quan tâm dự; Mời PHT Việt dự và chúc mừng. Tại P.401-A1

 

*/10h00’: Xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo ThS ứng dụng theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT. Mời PHT Long dự Tp: Các thành viên Tiểu ban. Tại VP Khoa CT.

 

*/10h00’: Trao đổi với các giảng viên giảng dạy CTTT về kế hoạch làm việc của Tổ công tác Bộ Giáo dục đào tạo. Tp: BGH (HT, PHT Long), TTĐTQT, các Giảng viên giảng dạy CTTT. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Làm việc với Tổ công tác Bộ Giáo dục Đào tạo về kiểm tra việc thực hiện CTTT. Tp: BGH (HT, các PHT), BQL CTTT, P.KT&ĐBCLĐT, các giảng viên giảng dạy CTTT (theo TB số 568/TB-ĐHGTVT ngày 12/6/2014) (các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo TB số 567/TB-ĐHGTVT ngày 12/6/2014 chuẩn bị các nội dung được phân công). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

17/6

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo khoa học “Hệ thống giao thông thông minh- Công nghệ Nhật Bản và khả năng áp dụng tại Việt Nam”. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, đại biểu theo giấy mời, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành CN Kỹ thuật ô tô của trường Đại học Kinh doanh và công nghệ. Tp: Theo QĐ (Ô.Vịnh, Ô.Bang, Ô.Điệm, Ô.Đào M Hùng, Ô.Chương, Ô. Lương X Bính). Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp về khai thác, quản lý và sử dụng khối dịch vụ tại KTX Láng và khu Cầu giấy. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, P.TC-KT. Tại P.305-A1

 

*/9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Khoa Điện-Điện tử. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Khoa  (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó). Tại Hội trường lớn.

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

K.Đ-ĐT

Chiều: */14h00’: Ban QLGĐ báo cáo BGH về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và một số đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu quả công việc. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban QLGĐ, P.TCCB, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Khoa  (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó). Tại Hội trường lớn.

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Khoa CNTT

 

Thứ  Tư

18/6

Sáng: */9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Khoa VTKT. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Khoa (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó). Tại Hội trường lớn.

 

Khoa VT-KT

Chiều: */15h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Viện QH&QLGTVT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Viện (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó). Tại Hội trường lớn.

 

Viện QH &QLGTVT

 

Thứ Năm 19/6

 

Sáng: */8h30’: Tiểu ban ƯDCNTT báo cáo BGH về việc triển khai phần mềm Văn phòng điện tử. Tp: Tiểu ban ƯDCNTT, BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Ban thanh tra, TTƯD CNTT. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Khoa Cơ khí. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Khoa (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó). Tại Hội trường lớn.

 

Hiệu trưởng

 

 

 

K.Cơ khí

Chiều: */14h00’: P.ĐTĐH báo cáo BGH về việc xác đinh khối lượng thực hành và thí nghiệm. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, TTĐTQT, Lãnh đạo các Khoa: CT, CK, Đ-ĐT, CNTT, KHCB; Lãnh đạo các Viện: MT&ATGT, KTXD. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Lễ bế giảng và trao bằng TN cho sinh viên Viện MT&ATGT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo khoa, Công đoàn, Đoàn TN Khoa; Trưởng, Phó các BM chuyên ngành; Cố vấn học tập; các sv Khóa 51 tốt nghiệp năm học 2013-2014 và các đại biểu sinh viên các khóa còn lại của Viện (BT, Phó BT, Lớp trưởng, lớp phó) . Tại Hội trường lớn.

 

*/15h30’: Tiếp ông Resmy Babin, Giám đốc công ty SGR International chuyên phát minh và sản xuất các ứng dụng trên điện thoại giúp lái xe tránh khỏi ngủ gục, nhằm hạn chế tai nạn giao thông (Canada). Tp: P.ĐN, P.KHCN, K.Đ-ĐT, Viện MT&ATGT. Tại P.305-A1

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

Viện MT&ATGT

 

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Sáu

20/6

 

Sáng:*/8h00’: Lễ tuyên dương “Con ngoan- Trò giỏi”. Tp: BGH, BCH CĐ trường, CĐ các đơn vị; Các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và các bậc phụ huynh. Tại Hội trường lớn

 

*/8h30’: BM Anh văn báo cáo BGH về việc xây dựng đề án ngoại ngữ. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, TTĐTQT, P.ĐTSĐH, BM Anh văn, BM Nga- Pháp, P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Lễ trao học bổng Nippon và Sumikin- Kawakin cho sinh viên thuộc trung tâm đào tạo quốc tế. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, TTĐTQT, P.CTCT&SV, Bà Trinh (BM CTGTTP&CT Thủy); SV các lớp CTGTTP Việt Nhật. Tại P.501-A1

 

CĐ trường

 

 

 

BM Anh văn

 

 

TT ĐTQT

Chiều: */14h00’: Nghe nói chuyện thời sự về tình hình biển Đông và hưởng ứng chương trình “Vì biển đảo quê hương”. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV, đại biểu SV. Tại Hội trường lớn. (CĐ phối hợp với P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung).

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

21/6

 

Sáng

 

 

 

Chiều: