TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 17/02/2014 đến 22/02/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

17/02

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp triển khai gói thầu mua sắm thiết bị phòng máy vi tính cho Trung tâm ứng dụng CNTT. Tp: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TC-KT, TTƯDCNTT. Tại P.305-A1

 

*/15h00’: Họp BCH Đoàn trường. Tp: UV BCH Đoàn trường. Tại: P.301-A1

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

BT Đoàn trường

 

Thứ Ba

18/02

 

Sáng: */10h00’-11h00’: Tiếp và làm việc với GS.Boltze về Chương trình Đào tạo Thạc sĩ quốc tế giữa trường ĐH GTVT và Đại học kỹ thuật Darmstadt. Tp: HT, P.ĐN, Viện QH&QLGTVT, TS Lê Thu Huyền, GS.TS Boltze, MSc.Leif Forrnau. Tại P.201-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Tiếp giám đốc Viện công nghệ Châu Á để bàn về đào tạo đại học và sau đại học giữa hai bên. Tp: HT, P.ĐN, P.ĐTSĐH, TT ĐTQT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

19/02

Sáng: */8h30’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo CTTT&CLC khối Công trình. Tp: PHT Long, TTĐTQT, Ban chỉ đạo rà soát điều chỉnh CTTT&CLC theo QĐ số 1839/QĐ-ĐHGTVT; các nhóm giảng viên khối ngành Công trình theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT. Tại P.401-A1 (Các trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Tiếp và làm việc với Phòng Hợp tác quốc tế Ttrường Đại học Hàng không Bắc Kinh- Trung Quốc. Tp: P.ĐN. Tại P.305-A1

 

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp thông qua văn bản quản lý Hội trường lớn và quy định về trang phục của sinh viên tại lễ trao bằng tốt. Tp: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TBQT, P.Bảo vệ, P.TCKT, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý sinh viên, TT ĐTQT. Tại P.401-A1

 

 

 

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm 20/02

 

Sáng: */8h30’:  Họp bàn thu kinh hỗ trợ đào tạo. Tp: BGH (HT, các PHT), TTĐTQT, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐG. Tại P.301-A1 (P.TCKT; TTĐTQT chuẩn bị phương án để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cho trường Đại học Xây dựng miền Trung. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

    - 14h00’-15h00’: Báo cáo thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử.

    - 15h00’-16h00’: Báo cáo chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

 

 */ 16h00’- 17h00’: Báo cáo chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí cho trường đại học Ngô Quyền. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Tiếp và làm việc với Bảo hiểm xã hội Quận Cầu giấy. Tp: PHT Việt, P.TCCB, P.TC-KT, Trạm Y tế.  Tại P.305-A1

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho Ông Vũ Quang Dũng – BM Kinh tế vận tải và Bà Đặng Thị Thanh Lê- BM Hóa học. Tp: Hiệu trưởng, CĐ, P.TCCB, P.TC-KT, Trưởng các BM: KTVT&DL, Hóa học. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

P.TCCB

 

Thứ Sáu

21/02

 

Sáng:*/8h30’: Đón thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2014 học ôn tập (Cả ngày). Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.TC-KT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, bảng hướng dẫn)

 

*/8h30’: Họp thông qua khung chương trình đào tạo CTTT&CLC khối Kinh tế. Tp: PHT Long, TTĐTQT, Ban chỉ đạo rà soát điều chỉnh CTTT&CLC theo QĐ số 1839/QĐ-ĐHGTVT; các nhóm giảng viên khối ngành Kinh tế theo QĐ số 924/QĐ-ĐHGTVT. Tại P.401-A1 (Trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo)

 

*/10h30’:  Lễ trao học bổng của Công ty DAEYOUN năm 2014. Tp: BGH (PHT Việt), BCN Khoa CT, P.CTCT&SV, P.ĐN, BM Đường bộ, BM Địa KT, PGS Bùi Xuân Cậy và các SV được nhận học bổng. Tại P.501-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

K.CT

Chiều:  */14h00’: Báo cáo về công tác đảm bảo cơ sở vật chất khu Ký túc xá. Tp:BGH (HT, PHT Việt), Ban QLKTX, P.TBQT, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

Ban QLKTX

 

Thứ Bảy

22/02

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều: