TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 17/03/2014 đến 22/03/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

17/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

18/03

 

Sáng: */9h00’: Hội nghị cán bộ lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Toàn thể CB-GV của Viện KTXD. Tại P.401-A1

 

Viện KTXD

Chiều: */14h00’: Họp về triển khai phần mềm văn phòng điện tử (Phần quản lý văn bản và điều hành). Tp: Tiểu ban ƯDCNTT (theo QĐ 1844 ngày 09/10/2013); P.HCTH, TTƯDCNTT, Mời Hiệu trưởng dự. Tại P.301-A1. (TTƯDCNTT chuẩn bị đề cương báo cáo)

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ  Tư

19/03

Sáng: */8h30’: Họp Ban tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

*/8h30’- 9h30’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sỹ cho học viên cao học đợt 3 (2013-2014). Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/9h30’- 11h30’: Họp về đào tạo sau đại học các chuyên ngành khoa VTKT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo K.VTKT và các Trưởng bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo ThS. Tại P301-A1

 

Trưởng BTC

 

 

PHT Long

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Lãnh đạo nhà trường họp với các đơn vị quản lý đào tạo bàn về kế hoạch đào tạo năm học 2014- 2015. Tp:BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT. Tại P.301-A1 (P.ĐTĐH chuẩn bị phương án để báo cáo).

 

P.ĐTĐH

 

Thứ Năm 20/03

 

Sáng: */8h30’: Họp thông qua các văn bản về kiểm tra công tác quản lý. Tp: Tiểu ban về kiểm tra công tác quản lý theo QĐ số 1844 ngày 09/10/2013. Tại P.301-A1 (Ô.Bằng- Ban Thanh tra chuẩn bị nội dung họp)

 

*/9h00’: Tọa đàm về phương pháp dạy, học và đánh giá học phần. Tp: TTĐTQT, các giảng viên giảng dạy các Chương trình thuộc trung tâm ĐTQT. Tại P.501-A1

 

 

Trưởng tiểu ban

 

 

 

TTĐTQT

 

Chiều: */14h00’: Nghe báo cáo Nghị quyết Trung ương 8. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

Thứ Sáu

21/03

 

Sáng: */8h30’: Lãnh đạo nhà trường họp với ĐU BCN Khoa KHCB. Tp:BGH (HT, các PHT); Ô.Chương (TVĐU); Đảng ủy, BCN Khoa KHCB; Mời P.TCCB. Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Họp về dự thảo Quy định hoạt động NCKH của sinh viên. Tp: Tiểu ban Văn bản Quản lý. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h30’: Họp Ban xây dựng đề án phối hợp đào tạo chuyên ngành đường hầm Metro giữa Trường Đại học Giao thông vận tải với Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Giao thông Matxcơva- MIIT (CH LB Nga). Tp: Ban xây dựng đề án. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Ban tổ chức cuộc thi Karaoke “Hát với những người bạn giao thông”. Tp: BTC (theo quyết định). Tại VP CĐ

 

*/19h30’: Chương trình “Giao lưu ca nhạc chào mừng 83 năm thành lập Đoàn TNCS HCM và 52 năm ngày thành lập Trường” với sự tham gia của ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ. Tp: Mời ĐU, BGH, CĐ, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB-GV-CNV và SV tham dự. Tại Hội trường lớn.

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

Trưởng ban tổ chức

 

Đoàn TN

 

Thứ Bảy

22/03

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. Đề nghị Công đoàn các đơn vị gửi danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn quý I/2014 cho VP CĐ, hạn cuối ngày 27/3/2014.
  2. Đề nghị Công đoàn các đơn vị đăng ký danh sách thi Karaoke cho VP Công đoàn trước 16h00’ ngày 20/3/2014; Ngày 23/3/2014 tổng duyệt tại hội trường lớn từ 8.30’ sáng.
  3. Phòng Đào tạo đại học đề nghị các Bộ môn cho ý kiến theo thông báo số 105/ĐHGTVT-ĐTĐH ngày 07/3/2014 về việc góp ý xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015. Thời gian: Trong ngày 17/3/2014.