TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 17/12 đến 22/12/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

17/12

 

Sáng: */9h00’: Các BM tổ chức thảo luận báo cáo tự đánh giá của Hiệu trưởng phục vụ thí điểm GV đánh giá Hiệu trưởng theo CV 7490 của BGD-ĐT. (Tài liệu thảo luận VP các Khoa, Viện gửi đến các BM trước 8h30’ sáng thứ hai 17/12). Tại VP các BM

 

 

Trưởng các BM

Chiều: */14h00’: Công ty tư vấn TKCN và XDGT báo cáo Lãnh đạo Nhà trường về công tác chuyển đổi mô hình công ty. Tp: BGH, Ban chỉ đạo (theo QĐ). Tại P.301-A1 (Công ty TV TKCN và XDGT chuẩn bị báo cáo)

                                                                                  

*/19h00’: Tổ chức Chương trình văn hóa nghệ thuật “Chào năm mới 2013”. Tp: Mời toàn thể CB-GV-CNV và SV tham dự. Tại Hội trường lớn.

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.CTCT&SV

 

Thứ Ba

18/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi tuyển Viên chức năm 2012. Tp: Theo QĐ số 2097/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2012 (Hiệu trưởng, PHT Vịnh, PHT Việt; Ô.Sỹ, Ô.Tứ, Bà Thúy (P.TCCB), Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

19/12

Sáng:*/8h30’: Thống nhất nội dung và cách thức lấy ý kiến của người học cho hoạt động giảng dạy của giảng viên. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT &ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, P.CTCT&SV, P.TCCB, CĐ, Ban Thanh tra, Đoàn TN. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Gặp mặt CB-GV-CNV nghỉ hưu trong năm 2012. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị có CB nghỉ hưu; các CB nghỉ hưu trong năm 2012 (theo giấy mời). Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý IV/2012. Tp: Chủ tịch, Phó CT CĐ trường; P.TCCB; Trạm Y tế, P.TCKT. Tại VPCĐ. (CĐ các đơn vị gửi danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn cho VPCĐ trường, muộn nhất là 16h00’ ngày 18/12/2012)

 

*/14h00’: Họp Hội đồng KH-ĐT Trường về mở ngành đào tạo Thạc sỹ; Thông qua kết quả thẩm tra quá trình đào tạo Tiến sỹ và xét cấp bằng Tiến sỹ danh dự. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch CĐ

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm

20/12

 

Sáng: */9h00’: Tiếp đoàn đại biểu trường ESTC (Cộng hòa Pháp) do Ông Abdelkrim Bennabi – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

*/9h00’- 9h30’: Phổ biến mục đích, yêu cầu và phương thức thí điểm GV đánh giá Hiệu trưởng theo CV 7490 của Bộ GD&ĐT. Tp: Toàn thể GV trong trường. Tại Hội trường lớn

 

*/9h30’- 11h30’: Bỏ phiếu Giảng viên đánh giá Hiệu trưởng. Tp: Toàn thể GV trong trường. Tại Hội trường lớn

 

P.ĐN

 

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Chiều: */14h00’: Báo cáo Dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của Trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, P.TC-KT, P.HCTH, P.TCCB, Ban QL các DA, TT KHCN GTVT. Tại P.301-A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

21/12

 

Sáng: */9h00’: Lễ trao bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ năm 2012. Tp: BGH; P.ĐTSĐH; Lãnh đạo các Khoa: CT, CK, VTKT, Đ-ĐT; Mời BM có đào tạo Sau đại học, các GV hướng dẫn luận án TS và luận văn Thạc sỹ dự. Tại Hội trường lớn

 

Hiệu trưởng

Chiều:*/14h00’: Tổng kết công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2012. Tp: Hội đồng tuyển sinh theo QĐ số 1151/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2012. Tại P.401-A1. (P.ĐTĐH chuẩn bị báo cáo)

 

*/16h40’: Bảo vệ đề tài NCKH “Nghiên cứu sử dụng chất xúc tác để tiết kiệm nhiên liệu và ô nhiễm môi trường” Mã số B2010-04-116 do TS Nguyễn Tuấn Anh chủ trì. Tp: Hội đồng nghiệm thu. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

 

 

 

P.KHCN

 

Thứ Bảy

22/12

 

Sáng: */ 8h30’:  Phổ biến quy chế thi tuyển sinh hệ liên thông đợt 2 năm 2012. Tp: K.ĐHTC. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị hội trường, băng rôn...)

 

K.ĐHTC

Chiều:

 

 

 

Chủ nhật

23/12

Thi tuyển sinh hệ liên thông đợt 2 năm 2012 (cả ngày)

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị Trưởng các BM chuyên môn, cố vấn học tập Khóa 50 (trừ khoa Công trình, Viện Kỹ thuật xây dựng) phổ biến cho sinh viên K50: thông báo 641/TB-ĐTĐH ngày 15/8/2012 về điều kiện nhận đồ án TN, điều kiện bảo vệ TN, điều kiện xét TN và Công nhận TN; Thông báo số 1016/TB-ĐTĐH ngày 30/11/2012 về thời hạn xét sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án TN (Có thể xem thông báo trên trang website: www.qldt.utc.edu.vn)
  2. Thời gian đăng ký thi đua năm học 2012-2013 đã hết hạn từ ngày 15/11/2012, tuy nhiên cho đến nay còn 3 đơn vị chưa nộp đăng ký là Ban QLDA, P.KHCN, Trạm Y tế. Đề nghị 3 đơn vị trên hoàn thành thủ tục.