TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 17/08/2015 đến 22/08/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

17/8

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét thi đua khen thưởng năm học 2014-2015. Tp: Hội đồng thi đua khen thưởng theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.CTCT&SV chuẩn bị nội dung)

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

18/8

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị CB-VC Trạm Y tế. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Đối ngoại. Tp: BGH (HT); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, TT TT-TV, Xưởng in và các đại biểu có giấy mời. Tại P.401-A1

 

Trạm Y tế

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

PHT Long

 

Chiều: */13h30’: Các nhóm kiểm định chất lượng giáo dục Trường tiếp tục làm việc với chuyên gia. (Lịch cụ thể của từng nhóm theo sự phân công của Ban Thư ký). Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Tiểu ban Thi đua tuyên truyền báo cáo BGH  về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường . Tp: BGH (HT, các PHT), các thành viên theo QĐ số 935 ngày 18/5/2015. (Ô.Đức (P.CTCT&SV), Ô.Chương (P.ĐTĐH),Ô.Hải (P.HCTH), Ô.Phi (P.ĐN), Ô.Phong (Đoàn TN), Ô Hà (P.CTCT&SV)). Tại P.401-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

19/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng KHCN. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Ban QLKTX. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại Phòng họp BQL KTX- 99 Nguyễn Chí Thanh

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Trung tâm KHCN GTVT. Tp: BGH (HT); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

P.KHCN

 

 

 

Ban QL KTX

 

 

 

TTKHCN GTVT

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC P.HCTH. Tp: BGH (HT); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

P.HCTH

 

 

 

Thứ Năm 20/8

 

 

Sáng: */8h30’: Tiếp và làm việc với Công ty SS Sangyo (Nhật Bản) bàn về hợp tác tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.CTCT&SV, TTĐTQT. Tại P.201-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng ĐTSĐH. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng TBQT. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/10h00’:  Họp xét cảnh báo KQHT và thôi học HK2 năm học 2014-2015 hệ chính quy. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, TTĐTQT, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý sinh viên. Tại P.401-A1

 

P.ĐN

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

P.TBQT

 

 

 

BGH

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Xưởng in. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Nhà trường làm việc với Khoa KHCB. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB; đ/c Chương(TV ĐU), Khoa KHCB (ĐU, Lãnh đạo Khoa KHCB;   Chi ủy và Lãnh đạo BM Vật lý).  Tại P.301-A1

 

Xưởng in

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

21/8

 

Sáng: */ 8h00’: Bảo vệ luận án TS cấp trường chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Lê Văn Nam. Tp: BGH (PHT Vịnh); P.ĐTSĐH; K.VT-KT; BM Vận tải Kinh tế sắt; Hội đồng chấm luận án; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, P.403-A8

 

*/8h30’: Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” và tuyên dương “Con ngoan- Trò giỏi”. Tp: BGH (HT), BCH CĐ Trường, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể nữ CB-VC. Tại Hội trường lớn.

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng ĐTĐH. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Hội nghị CB-VC Bộ môn GDTC. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại VP Bộ môn.

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

BCH CĐ trường

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

BM GDTC

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng KT&ĐBCLĐT. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng TCCB. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB-VC PCTCT&SV. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h30’: Lễ trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ. Tp: BGH (HT), P.ĐTSĐH, P.TC-KT, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý NCS, học viên Cao học. Tại Hội trường lớn

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

P.TCCB

 

 

 

P.CTCT&SV

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Bảy

22/8

 

Sáng:*/7h30’:  Phụ đạo môn Kiến thức chung cho kỳ thi tuyển viên chức năm 2015. Tp: Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển VC năm 2015 (theo thông báo số 536/TB- HĐ TDVC). Tại P.501-A1

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’: Phụ đạo môn Anh văn cho kỳ thi tuyển viên chức năm 2015. Tp: Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển VC năm 2015 (theo thông báo số 536/TB- HĐ TDVC). Tại P.501-A1

 

 

P.TCCB

 

Ghi chú:

1.  Đề nghị các BM quản lý cao học hoàn thành việc nhập điểm thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 của các lớp cao học K22.1 và K.22.2 trước ngày 23/8/2015 để Phòng Đào tạo sau đại học tách lớp chuyên ngành.

2. Đề nghị các đơn vị đã tổ chức Hội nghị CB-VC gửi báo cáo và biên bản hội nghị cho P.HCTH (P.110-A1)