TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 18/03 đến 23/03/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

18/03

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Họp đánh giá thực hiện công tác thanh toán bằng phần mềm quản lý đào tạo. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC, TTUDCNTT, P.TBQT, Mời đại diện công ty CMC. Tại P.401-A1

 

*/19h00’: Chương trình giao lưu ca nhạc chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 51 năm ngày thành lập Trường ĐH GTVT với sự tham gia của ca sỹ Tùng Dương và Thái Thùy Linh. Tp: Mời ĐU, BGH, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB-GV-CNV và SV quan tâm đến dự. Tại Hội trường lớn  

 

PHT Long

 

 

 

 

Đoàn TN

 

Thứ Ba

19/03

 

Sáng:  */8h30’: Hội thảo đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và góp ý chương trình đào tạo của ngành Xây dựng Công trình GT. Tp: BGH, BCĐ nâng cao chất lượng ĐT, P. ĐTĐT, P. ĐTSĐH; ĐU-BCN Khoa CT, Lãnh đạo các BM thuộc Khoa CT và khách mời. Tại P.401- A1

BCN Khoa CT

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo thông qua Dự thảo về quy định tổ chức giảng dạy. Tp: BCĐ, Tiểu ban Tổ chức giảng dạy. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Tiếp và làm việc với tập đoàn iGroup và Nhà xuất bản sách Emerald về các nguồn dữ liệu điện tử; Dịch vụ cung cấp các CSDL trong lĩnh vực kỹ thuật. Tp: TTHTQT về ĐT&NC; Mời GS Trung, Bà Đăng (BM Đường bộ). Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008-2013 Phòng Đào tạo Sau đại học. Tp: BGH (PHT Long); P.ĐTSĐH; Mời Lãnh đạo P.TC-KT, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCL, P.HCTH, P.TCCB, P.KHCN (Ô.Toàn), Ban QLGĐ, các Khoa, Viện có quản lý học viên cao học và NCS. Tại P.501-A1.

 

 

Trưởng ban

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ  Tư

20/03

Sáng: */8h30’: P.TBQT báo cáo việc thực hiện các dự án năm 2012 và các dự án năm trước còn tồn tại. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TCKT, Cơ sở II, TT KHCN GTVT, P.KHCN, BM Kỹ thuật viễn thông, Viện KT XD (P.TBQT chuẩn bị báo cáo). Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban Chương trình đào tạo: Tp: Theo quyết định. Tại phòng 301-A1

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ Năm

21/03

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2012-2013. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

PHT Vịnh

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban Tài chính. Tp: Tiểu ban tài chính (theo QĐ). Tại P.301-A1. (P.TCKT chuẩn bị phương án tăng thu nhập tăng thêm)

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ Sáu

22/03

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Thông qua Dự thảo về quản lý, sử dụng tài sản công của trường. Tp: BGH (HT, các PHT), PTBQT, P.HCTH, P.TCKT, TT KHCN GTVT. Tại P.301-A1.(P.TBQT chuẩn bị dự thảo)

 

*/15h30’: Tiếp và làm việc với TS.Geff Green- ĐH Seffield Hallam (UK) về cải tiến phương thức hợp tác chương trình đào tạo Việt Anh. Tp: TTHTQT về ĐT&NC; PGS Lê Hùng Lân (K.Đ-ĐT); BM Kinh tế vận tải. Tại P.301-A1    

 

Hiệu trưởng

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Thứ Bảy

23/03

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Các đại biểu CB Đảng, Đoàn thể đi thực tế tại Quảng Ninh tập trung lúc 6h15’ ngày 16/3/2013, xe khởi hành lúc 6h30’.