TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 18/05/2015 đến 23/05/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

18/05

 

Sáng:*/10h00’:  Tiếp đại diện Tập đoàn thép Nippon steel và Sumitomo metal, Nhật bản. Tp: P.ĐN, Mời TS Nguyễn Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT) và Ô. Vũ Đình Hiền (Ban QLDA). Tại P.201-A1

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp BTC Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống trường. Tp: Theo QĐ (xem ghi chú). Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Báo cáo chuyên đề khoa học cấp Viện của Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: Toàn thể GV của Viện, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

Trưởng BTC

 

Viện KTXD

 

 

Thứ Ba

19/05

 

Sáng: */8h30’: Mitinh kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tp: ĐU, BGH, BCH CĐ, BCH Đoàn TN và toàn thể CB-VC. Tại Hội trường lớn.

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Họp nghiệm thu dịch sách tham khảo tiếng Trung. Tp: BGH (PHT Long), Ban quản lý dự án dịch sách, P.TCKT, Trung tâm TT-TV, Xưởng in, Ô.Vương Xuân Cần (Viện MT&ATGT). Bà Cù Thị Thục Anh (Viện MT&ATGT), Ô.Trần Văn Hưng  (BM Kỹ thuật điện tử), Ô.Lê Hải Hà (K.CT), Ô.Chu Viết Bình (K.CT), Ô.Từ Sỹ Sùa (BM VTĐB&TP), Ô.Trịnh Văn Mỹ (BM Tín hiệu GT) và các đại biểu theo giấy mời. Tại 401-A1

 

*/14h00’: Tiểu ban khen thưởng tuyên truyền báo cáo BGH tình hình về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tp: BGH (HT, các PHT); Tiểu ban khen thưởng- Tuyên tryền. Tại P.301-A1 (Tiểu ban khen thưởng tuyên truyền chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

*/15h00’: Tổng điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2015. Tp: BGH (PHT Việt), Ô. Trung (P.Bảo vệ), Ô. Tứ (P.TCCB), Ô.Diệp (P.TBQT), Ô.Hoạt (Ban CHQS trường); Tổ điều tra quận Đống Đa. Tại P.303-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

20/05

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2016. Tp: Hội đồng thường trực KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/9h30’: Tiếp đại diện Trường ĐH Queensland, Australia. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’:   Làm việc với Tổng GĐ công ty Ống thép NIPPON, Nhật Bản bàn về vấn đề học bổng cho sinh viên. Tp: PHT Việt, P.ĐN, TT ĐTQT. P.201-A1

 

*/14h00’: Họp Tiểu ban tài chính- Tài trợ BTC lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Việt

 

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

Thứ Năm 21/05

 

 

Sáng:*/8h30’:  Nghiệm thu giáo trình đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, TT TT-TV, Xưởng in và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Tiểu ban Cơ sở vật chất BTC Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.303-A1

 

PHT Long

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Chiều: */14h00’:. Tiếp đại diện hãng Fujitsu và Pasonatech Vietnam. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Họp Ban xây dựng đề án chương trình đào tạo đại học CLC. Tp: Theo QĐ 688/QĐ- ĐHGTVT ngày 14/4/2015. Tại P.401-A1

 

P.ĐN

 

 

Trưởng ban

 

 

Thứ Sáu

22/05

 

Sáng: */8h30’:  Họp xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2016. Tp: Hội đồng thường trực KHĐT trường. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp nhóm GV xây dựng Chương trình CLC (CĐB Việt-Pháp, CĐB Việt- Anh, CTGTĐT Việt Nhật, KTXD công trình GT Việt- Anh, QH&QLGTVT Việt Pháp). Tp: BCĐ rà soát và điều chỉnh chương trình, nhóm GV thực hiện từng chương trình. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: P.TCCB báo cáo BGH sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển từ chức cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT),  P.HCTH, P.TCCB, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

PHT Long

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Trung tâm ĐTQT báo cáo BGH về đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc đại học chính quy Chương trình tiên tiến và CLC. Tp: BGH (HT, các PHT), TTĐTQT, P.ĐTĐH, P.TCKT, Trưởng nhóm ngoại ngữ, BM Anh văn, BM Nga-Pháp. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

23/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị Công đoàn các đơn vị nộp danh sách các cháu trong độ tuổi từ cấp 2 trở xuống (sinh năm 2000 trở lại đây) về VPCĐ để nhận quà 1/6. Hạn cuối cùng 16h00’ ngày 20/5/2015.

            I. Danh sách Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường:

1.

PGS.TS Trần Đắc Sử, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2.

PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó BTĐU, Phó HT

Phó trưởng Ban

3.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long,  Phó BTĐU, Phó HT

Phó Trưởng Ban

4.

PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban

5.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó HT, PGĐ CSII

Phó Trưởng Ban

6.

TS Vũ Minh Đức, CTCĐ, Trưởng phòng HCTH

UV Thường trực

7.

PGS.TS Lê Hoài Đức, Trưởng phòng CTCT&SV

Uỷ viên

8.

Th.S Mai Nam Phong, Bí thư Đoàn TN trường

Ủy viên

9.

TS Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng ĐTĐH

Ủy viên

10.

PGS.TS Thái Hà Phi, Trưởng phòng ĐN

Ủy viên

11.

PGS.TS Phạm Văn Ký, PTP Đào tạo SĐH

Ủy viên

12.

GS,TS Phạm Huy Khang, Trưởng Khoa ĐHTC

Ủy viên

13.

TS Mai Hải Đăng, GĐ Trung tâm ĐTQT

Ủy viên

14.

PGS.TS Nguyễn Văn Long, TP  KT&ĐBCLĐT

Ủy viên

15.

PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Trưởng phòng KHCN

Ủy viên

16.

TS Vũ Đức Sỹ, Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

17.

Th.S Hồ Sỹ Diệp, Trưởng phòng TBQT

Ủy viên

18.

Th.S Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

19.

Th.S Lưu Ngọc Trung, Trưởng phòng BV

Ủy viên

20.

Th.S Vũ Đình Hiền, Trưởng Ban BQ các DA

Ủy viên

21.

Th.S Nguyễn Trung Việt, GĐ TT UDCNTT

Ủy viên

22.

Th.S Vũ Thanh Hiền, GĐ Trung tâm TT TV

Ủy viên

23.

Th.S Trương Mạnh Hùng, GĐ TT ĐTTHCGCN GTVT

Ủy viên

24.

PGS.TS Lã Văn Chăm, GĐ TT KHCN GTVT

Ủy viên

25.

Th.S,BS Nguyễn Thị Lý, Trưởng trạm Y tế

Ủy viên

26.

CN Trần Quang Thái, Xưởng Trưởng Xưởng in

Ủy viên

27.

KS Thân Văn Trung- Trưởng Ban QLKTX

Ủy viên

28.

Th.S Cao Thanh Nam, Trưởng Ban QLGĐ

Ủy viên

29.

Th.S Vũ Minh Bằng, Trưởng ban Thanh tra

Ủy viên

30.

PGS.TS Lê Hồng Lan, Trưởng Khoa KHCB

Ủy viên

31.

PGS.TS Đào Mạnh Hùng , Trưởng Khoa CK

Ủy viên

32.

PGS.TS Lê Hải Hà, Trưởng Khoa CT

Ủy viên

33.

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên

34.

TS Nguyễn Cảnh Minh, Trưởng Khoa Đ-ĐT

Ủy viên

35.

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trưởng Khoa KHCB

Ủy viên

36.

PGS.TS Ngô Đăng Quang, Viện trưởng Viện KTXD

Ủy viên

37.

TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện MT& ATGT

Ủy viên

38.

TS Nguyễn Sỹ Trung, Trưởng Khoa LLCT

Ủy viên

39

Thượng tá Đồng Văn Thảo, Trưởng Khoa GDQP

Ủy viên

40.

CN Đinh Văn Thắng, Trưởng BM GDTC

Ủy viên

 

II. Danh sách Thường trực Ban Tổ chức:

1.

PGS.TS Trần Đắc Sử, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2.

PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó BTĐU, Phó HT

Phó trưởng Ban

3.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long,  Phó BTĐU, Phó HT

Phó Trưởng Ban

4.

PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng Ban

5.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó HT, PGĐ CSII

Phó Trưởng Ban

6.

TS Vũ Minh Đức, CTCĐ, Trưởng phòng HCTH

UV Thường trực

7.

PGS.TS Lê Hoài Đức, Trưởng phòng CTCT&SV

Uỷ viên

8.

Th.S Mai Nam Phong, Bí thư Đoàn TN trường

Ủy viên

9.

TS Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng ĐTĐH

Ủy viên

10.

PGS.TS Thái Hà Phi, Trưởng phòng ĐN

Ủy viên

11.

TS Vũ Đức Sỹ, Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

12.

Th.S Hồ Sỹ Diệp, Trưởng phòng TBQT

Ủy viên

13.

Th.S Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

14.

Th.S Lưu Ngọc Trung, Trưởng phòng BV

Ủy viên

15.

Th.S,BS Nguyễn Thị Lý, Trưởng trạm Y tế

Ủy viên

16.

CN Trần Quang Thái, Xưởng Trưởng Xưởng in

Ủy viên

17.

Th.S Cao Thanh Nam, Trưởng Ban QLGĐ

Ủy viên

18.

Thượng tá Đồng Văn Thảo, Trưởng Khoa GDQP

Ủy viên

 

III. Danh sách các Tiểu ban:

1.Tiểu ban Thi đua- Tuyên truyền:

1.

PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó BTĐU, Phó HT

Trưởng tiểu  ban

2.

PGS.TS Lê Hoài Đức, Trưởng phòng CTCT&SV

Uỷ viên thường trực

3.

TS Vũ Minh Đức, CTCĐ, Trưởng phòng HCTH

Ủy viên

4.

TS Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng ĐTĐH

Ủy viên

5.

PGS.TS Thái Hà Phi, Trưởng phòng ĐN

Ủy viên

6.

Th.S Mai Nam Phong, Bí thư Đoàn TN trường

Ủy viên

7.

CN Vũ Văn Hà, CV Phòng CTCT&SV

Ủy viên

2.Tiểu ban Nội dung- Khánh tiết:

1.

PGS.TS Trần Đắc Sử, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2.

PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó BTĐU, Phó HT

Phó trưởng tiểu ban

3.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long,  Phó BTĐU, Phó HT

Phó Trưởng tiểu ban

4.

PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng tiểu ban

5.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó HT, PGĐ CSII

Phó Trưởng tiểu ban

6.

TS Vũ Minh Đức, CTCĐ, Trưởng phòng HCTH

UV Thường trực

7.

PGS.TS Lê Hoài Đức, Trưởng phòng CTCT&SV

Uỷ viên

8.

TS Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng ĐTĐH

Ủy viên

9.

PGS.TS Thái Hà Phi, Trưởng phòng ĐN

Ủy viên

10.

TS Vũ Đức Sỹ, Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

11.

PGS.TS Bùi Ngọc Toàn, Trưởng phòng KHCN

Ủy viên

12.

Thượng tá Đồng Văn Thảo, Trưởng Khoa GDQP

Ủy viên

 

3.Tiểu ban Cơ sở vật chất:

1.

PGS.TS Nguyễn Duy Việt, Phó BTĐU, Phó HT

Trưởng tiểu  ban

2.

Th.S Hồ Sỹ Diệp, Trưởng phòng TBQT

Ủy viên thường trực

3.

Th.S Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

4.

Th.S Vũ Đình Hiền, Trưởng Ban QL các DA

Ủy viên

5.

Th.S Nguyễn Trung Việt, GĐ TT UDCNTT

Ủy viên

6.

Th.S Cao Thanh Nam, Trưởng Ban QLGĐ

Ủy viên

 

4. Tiểu ban An ninh- Y tế

1.

PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Hiệu trưởng

 Trưởng tiểu ban

2.

Th.S Lưu Ngọc Trung, Trưởng phòng BV

Ủy viên thường trực

3.

Thượng tá Đồng Văn Thảo, Trưởng Khoa GDQP

Ủy viên

4.

Th.S Hồ Sỹ Diệp, Trưởng phòng TBQT

Ủy viên

5.

Th.S Cao Thanh Nam, Trưởng Ban QLGĐ

Ủy viên

6.

Th.S Ngô Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng BV

Ủy viên

 

5. Tiểu ban Tài chính- Tài trợ:

1.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long,  Phó BTĐU, Phó HT

Trưởng tiểu ban

2.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó HT, PGĐ CSII

Phó Trưởng tiểu ban

3.

Th.S Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng TCKT

Ủy viên Thường trực

4.

PGS.TS Thái Hà Phi, Trưởng phòng ĐN

Ủy viên

5.

PGS.TS Lã Văn Chăm, GĐ TT KHCN GTVT

Ủy viên

6.

PGS.TS Lê Hồng Lan, Trưởng Khoa KHCB

Ủy viên

7.

PGS.TS Đào Mạnh Hùng , Trưởng Khoa CK

Ủy viên

8.

PGS.TS Lê Hải Hà, Trưởng Khoa CT

Ủy viên

9.

TS Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên

10.

TS Nguyễn Cảnh Minh, Trưởng Khoa Đ-ĐT

Ủy viên

11.

PGS.TS Vũ Trọng Tích, Trưởng Khoa KHCB

Ủy viên

12.

PGS.TS Ngô Đăng Quang, Viện trưởng Viện KTXD

Ủy viên

13.

TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện MT& ATGT

Ủy viên

14.

TS Ngô Châu Phương- GĐ TTĐTTH CSII, GĐ UTC2

Ủy viên

15

Ông Phạm Hồng Sơn, Đại diện BLL cựu SV

Ủy viên