TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 19/01/2015 đến 24/01/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

19/01

 

Sáng: */8h15’: Đón sinh viên lớp đào tạo theo chế độ cử tuyển và lớp đào tạo nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc khóa 56. Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban QLKTX, K.KHCB, Đoàn TN. Tại VP các đơn vị.

 

*/10h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Làm việc với Công ty Netsu và VCI Hà Nội Academy về việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tp: Khoa CNTT. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Tiếp và làm việc với Tổng công ty Thăng Long. Tp:PHT Vịnh, P.ĐN, P.KHCN, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Làm việc với TS Phạm Cao Hùng- GV Khoa Công nghệ xây dựng và thông tin, Trường Kỹ thuật xây dựng, ĐH Sydney. Tp: P.ĐN, K.CT, mời TS.Hồ Anh Cương (BM CTGTCC&MT). Tại P.201-A1

 

*/14h30’- 15h30’: TS Phạm Cao Hùng trao đổi với GV và SV khoa Công trình, K.CNTT, Viện KTXD, TTHTQT về các chương học bổng. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ của Khoa Khoa học Cơ bản. Tp: Đảng ủy Khoa. BCN Khoa và các Công đoàn viên của Khoa, mời BCH CĐ trường dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

 

K.CNTT

 

 

 

 

PHT Vịnh

 

 

P.ĐN

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

CĐ K.KHCB

 

 

Thứ Ba

20/01

 

Sáng: */8h30’:  Nhà trường làm việc với Khoa VT-KT. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, Ô.Chương (TVĐU), Lãnh đạo và Đảng ủy Khoa VTKT, Lãnh đạo và Chi ủy BM QTKD. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Báo cáo kết quả chuyển đổi công ty TVTKCN&XD giao thông thành công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng đại học Giao thông vận tải. Tp: BGH (HT, các PHT), BCĐ chuyển đổi, Công ty TVTKCN&XDGT. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Y tế. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Chương) dự. Tại P.301-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BT Chi bộ

 

Thứ  Tư

21/01

Sáng: */8h30’: Họp Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ. Tp: Ban xây dựng dự án tài trợ JICA theo QĐ số 2495/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/12/2014. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Ký túc xá. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Chương) dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Trung tâm đào tạo Quốc tế. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Ngọc Long) dự. Tại P.501-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

BT Chi bộ

 

 

BT Chi bộ

Chiều: */14h00’: Họp xét chuyển ngạch viên chức cho Ông Phạm Đức Thành (TTĐTTH&CGCN GTVT). Tp: Theo QĐ 121/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/1/2015. Tại P.303-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Khảo thí &ĐBCLĐT. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ. Mời TVĐU (đ/c Ngọc Long) dự. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp Tiểu ban VBQL thông qua Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị. Tp: BGH (Hiệu trưởng); Tiểu ban VBQL. Tại P.303-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

BT Chi bộ

 

 

Trưởng tiểu ban VBQL

 

Thứ Năm 22/01

 

 

Sáng: */9h00’: Tổng kết quỹ Văn hóa- Thể thao năm 2014; Xây dựng Quỹ Văn hóa- Thể thao năm 2015. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Hội sinh viên; BM GDTC, P.CTCT&SV, P.TC-KT, Chi hội thể thao. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Ban Quản lý giảng đường. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (Đ/c Chương) dự. Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

BT Chi bộ

 

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ Bảo vệ. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (Đ/c Việt) dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp với trung tâm thông tin thư viện. Tp: PHT Vịnh, P.TCCB, Toàn thể VC Trung tâm TT-TV. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Tài chính kế toán. Tp: Toàn thể Đảng viên Chi bộ, TVĐU (Đ/c Sử) dự. Tại P.303-A1

 

 

BT Chi bộ

 

 

PHT Vịnh

 

 

BT Chi bộ

 

 

Thứ Sáu

23/01

 

Sáng: */8h00’: Đại hội Chi bộ Lý luận chính trị. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Sử) dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’:  Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Khoa Điện-Điện tử. Tp: Toàn thể đoàn viên CĐ khoa Đ-ĐT, TV BCH CĐ trường. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Thư viện- Ban mạng. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Vịnh) dự. Tại P.301-A1

 

*/9h45’: Tiếp và làm việc với trường Đại học Quốc tế Akita- Nhật Bản. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT, P.ĐN. Tại P.201-A1 (TTĐTQT chuẩn bị nội dung, P.ĐN chuẩn bị quà tặng)

 

*/11h00’: Tiếp Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gachon (Hàn Quốc) và ký kết biên bản hợp tác. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN. Tại P.201-A1

 

BT Chi bộ

 

 

CĐ K.Đ-ĐT

 

 

 

BT Chi bộ

 

 

PHT Long

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô.Chương. Tại P.303-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Khoa CNTT. Tp: Toàn thể Đảng viên Chi bộ, TVĐU (đ/c Ngọc Long) dự. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BT Chi bộ

 

Thứ Bảy

24/01

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1. Đề nghị các đơn vị gửi bản kiểm kê tài sản cho Phòng Thiết bị Quản trị trước ngày 20/1/2015