TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 19/08 đến 24/08/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

19/08

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:*/14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

20/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Đào tạo Sau đại học. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Ô. Đức); TTND (Bà Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */13h30’:  Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình tiên tiến K49. Tp: BGH (HT, PHT Long), Ban QL Chương trình tiên tiến, Lãnh đạo các đơn vị: TTHTQT về ĐT và nghiên cứu, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.ĐN, K.CT; các giảng viên tham gia giảng dạy, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp CTTTK49; SV lớp CTTT K49, 50, 51, 52, 53. Tại P.501-A1

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

21/08

Sáng:  */8h30’: Họp Hội đồng đào tạo liên thông năm 2013. Tp: Theo QĐ số 1350/QĐ- ĐHGTVT ngày 06/8/2013. Tại P.401-A1 (K.ĐHTC chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng KHCN. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô. Diệp); TTND (Bà Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.KHCN

Chiều: */15h00’: Họp xét phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng Viên chức năm 2013-2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB (Ô.Sỹ, Ô.Tứ, Bà Thúy). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Thứ Năm

22/08

 

Sáng:  */8h30’: Họp Ban tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 19. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Phòng Bảo vệ. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô. Diệp); TTND (Bà Loan). Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

Trưởng ban tổ chức

 

P.Bảo vệ

Chiều: */14h00’: Họp bàn về triển khai các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của trường. Tp: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; TTND. Tại P.401-A1 (P.TCCB phối hợp với P.HCTH xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai để báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

23/08

 

Sáng: */8h30’: Họp triển khai công tác quản lý học viên cao học và NCS. Tp: BGH (PHT Long); P.ĐTSĐH, Lãnh đạo các Khoa, Viện , BM quản lý chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ. Tại P.401-A1

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Họp kiểm tra tình hình thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: BCĐ nâng cao chất lượng ĐT; Trưởng các tiểu ban. Tại P.401-A1 (Trưởng các tiểu ban chuẩn bị báo cáo về tình hình đã thực hiện, dự kiến nhiệm vụ thực hiện tiếp theo)

 

Trưởng BCĐ

Thứ Bảy

24/08

 

Sáng:  */8h30’: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa Vận tải- Kinh tế (phiên thứ 2) để thông qua Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn ngành (cả ngày). Tại P.401-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú : Phòng Đào tạo Sau đại học kính đề nghị các bộ môn đang quản lý NCS gửi kế hoạch học tập và nghiên cứu chi tiết của tất cả các NCS năm học 2013- 2014 cho Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 22/8/2013.