TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 19/11 đến 24/11/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

19/11

 

Sáng: */9h00’: Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh. Tại VP Hội CCB

 

Chủ tịch Hội CCB

Chiều:*/14h00’: Tiếp và làm việc với GS Yamada, bàn về việc thành lập trung tâm Việt- Nhật. Tp: Hiệu trưởng, PHT Vịnh, P.KHCN, P.ĐN, P.TCCB; Mời Ô. Kiên (BM Kết cấu XD). Tại P.201-A1

 

*/16h00’:Tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Trường ĐH Giao thông đường bộ Matxcova (MADI). Tp: BGH (HT), P.ĐN, P.KHCN, P.ĐTSĐH, K.CT, K.Cơ khí, TTHTQT về ĐT&NC, Tại P.201-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

20/11

 

Sáng: Các đơn vị tổ chức tiếp khách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tại VP các đơn vị. (Khối GV và sinh viên được nghỉ lên lớp cả ngày và buổi tối; Khối CB-HCnghỉ làm việc cả ngày để tổ chức tiếp khách)

 

 

Lãnh đạo đơn vị

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

21/11

Sáng:*/8h30’: Họp tiểu ban cơ sở vật chất. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

 

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: TT HTQT về ĐT&NC; TT TT-TV. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo (GĐ, PGĐ); TT HTQT về ĐT&NC; TT TT-TV. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị tài liệu về chức năng nhiệm vụ các đơn vị; các đơn vị chuẩn bị báo cáo về bố trí công việc cho các thành viên của đơn vị)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

22/11

 

Sáng:*/9h00’: Tiếp và làm việc với đại diện công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, K.Cơ khí, Khoa Đ-ĐT. Tại P.201-A1

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Thông qua đề án chuyển đổi của các Trung tâm, Công ty thuộc trường theo NĐ 115 và NĐ 80. Tp: BCĐ theo QĐ; Lãnh đạo các Trung tâm, Công ty; Mời Ô.Toàn (P.ĐT SĐH), Ô.Sang (P.KHCN). Tại P.401-A1. (P.KHCN chuẩn bị báo cáo tổng hợp, Lãnh đạo các công ty, trung tâm báo cáo đề án)

 

 

PHT Vịnh

 

Thứ Sáu

23/11

 

Sáng: */8h30’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: Viện Kỹ thuật XD, Viện MT và ATGT, Viện QH và QLGTVT. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, Phó VT) Viện. Tại P.301-A1. (P.TCCB chuẩn bị tài liệu về chức năng nhiệm vụ các đơn vị; Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về việc phân công nhiệm vụ cho LĐ và VP đơn vị)

 

Hiệu trưởng

Chiều:*/14h00’: Họp BCH Công đoàn Trường phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội CĐ Trường lần thứ 26. Mời các đ/c Chủ tịch CĐ bộ phận Khoa, Viện dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: TT KHCN GTVT, TTĐTTH &CGCN GTVT. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo trung tâm (GĐ, Phó GĐ).Tại P.301-A1. (P.TCCB chuẩn bị tài liệu về chức năng nhiệm vụ các đơn vị; Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về việc phân công nhiệm vụ cho LĐ và nhân viên đơn vị)

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

24/11

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Phòng Đào tạo Đại học yêu cầu Văn phòng Khoa, Viện thực hiện quy trình xét học kỳ phụ (lớp riêng) như sau:
    • Nộp đơn xin học của sinh viên theo mẫu, kèm theo danh sách học và thi (lập riêng danh sách đăng ký qua mạng và danh sách lẻ, có chữ ký của VPK, Viện)
    • Thời gian: Thứ năm hàng tuần

2.  Đề nghị các đơn vị quản lý Phòng thí nghiệm khẩn trương gửi bản kế hoạch về nhu cầu sử dụng mặt bằng và trang thiết bị thí nghiệm phục vụ đào tạo theo nội dung thông báo số 895 ngày 26/10/2012 cho P.TBQT, thời hạn cuối cùng ngày 23/11/2012.