TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 20/01/2014 đến 25/01/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

20/01

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng khoa KHCB nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Toàn thể CB,VC trong biên chế của Khoa KHCB; Tổ công tác. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cho trường Đại học Ngô Quyền.

- 14h00’-15h00’ báo cáo thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông.

 -15h00’ - 16h00’ báo cáo thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng.

-16h00’ - 17h00’ báo cáo thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tp: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ. Tại P.305-A1

 

*/14h00’: Họp bàn về tuyển sinh đại học chính quy 2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TTĐTQT. Tại P.301-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Tổ công tác

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

21/01

 

Sáng: */9h00’: Nghiệm thu giáo trình Đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TC-KT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa KHCB. Tp: BGH (HT, các PHT); ĐU, BCN Khoa KHCB. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Vũ Quang Dũng- BM Kinh tế vận tải và Du lịch. Tp: Hiệu trưởng, CĐ, P.TCCB, P.TC-KT, BM KTVT&DL. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

22/01

Sáng: */8h30’: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K50 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Ngành Kỹ thuật Xây dựng. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm; Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, CTCT&SV, P.HCTH, P.TC-KT, TTĐTQT, TT TT-TV, P.Bảo vệ, Ban QL KTX; Trưởng các BM chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;  Các sinh viên xếp loại tốt nghiệp giỏi, khá. Tại Hội trường lớn

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Kiểm tra hệ thống điện, máy bơm nước chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường và các bình chữa cháy MFZ4. Tp: CĐ, Ban TTND, P.TBQT, các đ/c trong đội PCCC (Ô.Chương, Ô Hoạt- Bảo vệ; Ô.Diệp- TTTT-TV; Ô.Trung- BQLKTX; Ô.Thái- Xưởng in; Ô.Nam- BQLGĐ; Ô.Dụng- TTĐTTH&CGCN). Tập trung tại P.Bảo vệ   

 

*/14h00’: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường kiểm tra công tác Đảng. Tp: BTĐU Trường, Các ủy viên UBKT ĐU trường, các ủy viên BCH Đảng bộ K.Cơ bản; BT Chi bộ, các chi ủy viên chi bộ Viện KTXD, chi bộ P.Bảo vệ. Tại P.301-A1

- 14h00’- 15h00’ : Kiểm tra công tác Đảng của Đảng bộ Khoa KHCB

- 15h00’-16h00’:  Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ Viện KTXD

- 16h00- 17h00’: Kiểm tra công tác Đảng của Chi bộ Phòng Bảo vệ

(Đảng bộ bộ phận K.KHCB và các chi bộ chuẩn bị báo cáo nội dung theo thông báo)

 

*/14h30’: Bảo vệ luận án TS cấp trường chuyên ngành xây dựng Cầu hầm của NCS Nguyễn Lộc Kha. Tp:BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

 

P.Bảo vệ

 

 

 

 

 

UBKT ĐU trường

 

 

 

 

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Năm 23/01

 

Sáng: */8h30’:  Họp Ban soạn thảo từ điển chuyên ngành đường bộ Việt- Nga – Anh. Tp: Theo Quyết định. Tại P.301-A1

 

 

 

Trưởng ban

Chiều: */14h00’: Lễ trao học bổng cho sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Tp: PHT Việt, TTĐTQT, P.CTCT&SV, và các SV có tên trong QĐ nhận học bổng. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Tp: Các UV BCH CĐ trường, ủy viên UBKT CĐ trường . Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Báo cáo về công tác đảm bảo cơ sở vật chất khu Ký túc xá. Tp: BGH (PHT Việt), Ban QL KTX, P.TBQT. Tại P.305-A1

 

PHT Việt

 

 

 

Chủ tịch CĐ trường

 

BQL KTX

 

 

Thứ Sáu

24/01

 

Sáng:*/8h30’: Gặp mặt CB hưu trí tại khu vực Hà Nội nhân dịp đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ 2014. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các CB hưu trí. Tại Hội trường lớn. (P.HCTH chuẩn bị quà mừng thọ, chúc thọ; P.CTCT&SV chuẩn bị và phục vụ Hội trường: trang trí, hoa, nước uống, chụp ảnh)

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Nguyễn Phước Minh. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:  */14h00’: P.TBQT báo cáo phương án lắp đặt thang máy tại nhà A1. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.301-A1

 

 

 

P.TBQT

 

Thứ Bảy

25/01

 

Sáng:  

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú : Lịch nghỉ Tết của CB-GV- CNV và SV

- Khối GV và SV: Nghỉ từ ngày 27/01 đến hết ngày 09/02/2014 (tức ngày 27 tháng chạp đến hết mùng 10 Tết). Ngày 10/02/2014 lên lớp bình thường theo thời khóa biểu

- Khối CB hành chính: Nghỉ Tết từ 28/1 đến hết ngày 05/02/2014 (tức ngày 28 tháng chạp đến hết ngày 06 Tết). Ngày 06/2/2014 làm việc bình thường. Ngày  thứ bảy 08/2/2014 làm bù theo quy định

- Gặp mặt đầu xuân: 9h00’ sáng thứ hai  ngày 10/02/2014 tại Hội trường lớn. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV.