TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 20/04/2015 đến 25/04/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

20/04

 

Sáng: */7h30’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 30 năm học 2014-2015 (phiên tiểu ban). Tp: Hội đồng nghiệm thu, GV, SV chuyên ngành. Tại các tiểu ban (xem ghi chú).

 

BTC

Chiều: */14h00’: Tổ chuyên gia Nhà trường làm việc với đoàn giáo sư của trường MADI về kết quả đã thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo đề án nghiên cứu vết hằn lún bánh xe. Tp: Nhóm chuyên gia và 3GS MADI. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp BCH Hội Cựu chiến binh. Tại VP Hội CCB

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

 

Thứ Ba

21/04

 

Sáng: */9h30’: Tiếp Lãnh đạo Cục đăng kiểm Việt Nam . Tp: HT, Lãnh đạo Cục đăng kiểm VN, P.ĐN, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, K.CK và lãnh đạo các BM thuộc khoa cơ khí. Tại P.201-A1

 

*/10h00’: Lễ trao học bổng Đăng kiểm Việt Nam năm 2015. Tp: BGH (PHT Việt), Lãnh đạo Cục đăng kiểm VN, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, BCN Khoa, Lãnh đạo các BM, CĐ và Đoàn TN Khoa CK, Các SV đạt học bổng. Tại P.401-A1

 

*/10h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

P.ĐN

 

 

 

K.CK

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */13h30’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 30 năm học 2014-2015 (phiên toàn thể). Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM, trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư LCĐ, các GV hướng dẫn và SV tham gia NCKHSV đạt giải. Tại Hội trường lớn

 

BTC

 

Thứ  Tư

22/04

Sáng: */8h30’: P.TCCB, P.ĐTĐH báo cáo BGH dự thảo kết luận của Hiệu trưởng về công tác đào tạo cơ cấu tổ chức của các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */13h30’:  Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29 phiên trù bị. Tp: Các đại biểu chính thức của đại hội, đại diện Đảng ủy Khối. Tại Hội trường lớn

 

BTĐU

 

 

 

Thứ Năm 23/04

 

Sáng:*/7h50’: Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29 phiên chính thức (cả ngày). Tp: Các đại biểu chính thức, đại biểu mời của đại hội, đại diện Đảng ủy Khối. Tại Hội trường lớn

 

BTĐU

Chiều: */14h30’:

 

 

 

Thứ Sáu

24/04

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2015).Tp: Các thành viên HĐTS Sau ĐH năm 2015 theo QĐ. Tại P.401-A1

Chủ tịch HĐ

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/04

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài để đăng vào tạp chí số 47, kính mời các tác giả gửi bài về Ban biên tập.
  2. Các đại biểu đi dự Hội nghị Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29 mặc lễ phục (Nam comple, cà vạt; Nữ bộ áo dài truyền thống)
  3. Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 30 phiên Tiểu ban:

Ngày 20 tháng 4 năm 2015

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A7 và A8

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

301 A7

2. Tiểu ban Công trình 2

303 A7

3. Tiểu ban Công trình 3

401 A7

4. Tiểu ban Công trình 4

403 A7

5. Tiểu ban Công trình 5

402 A7

6. Tiểu ban Công trình 6

501 A7

7. Tiểu ban Công trình 7

302 A7

8. Tiểu ban Công trình 8

502 A7

9. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

302 A2

10. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

303 A2

11. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

304 A2

12. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

403 A2

13. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

402 A2

14. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

404 A2

15. Tiểu ban Lý luận chính trị 1

403 A3

16. Tiểu ban Lý luận chính trị 2

405 A3

17. Tiểu ban CNTT 1

501 A3

18. Tiểu ban CNTT 2

502 A3

19. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

504 A2

20. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

505 A2

21. Tiểu ban Trung tâm ĐTQT 1

202 A2

22. Tiểu ban Trung tâm ĐTQT 2

203 A2

23. Tiểu ban Cơ khí 1

201 A8

24. Tiểu ban Cơ khí 2

202 A8

25. Tiểu ban Cơ khí 3

204 A8

26. Tiểu ban Cơ khí 4

401 A8

27. Tiểu ban Cơ khí 5

402 A8

28. Tiểu ban Cơ khí 6

404 A8

29. Tiểu ban Cơ khí 7

405 A8

30. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

301 A3

31. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

302 A3

32. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

303 A3

33. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

305 A3

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

306 A3

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 6

208 A3

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 7

207 A3

37. Tiểu ban Điện - Điện tử 1

301 A8

38. Tiểu ban Điện - Điện tử 2

302 A8

39. Tiểu ban Điện - Điện tử 3

303 A8

40. Tiểu ban Điện - Điện tử 4

305 A8

41. Tiểu ban Điện - Điện tử 5

306 A8

42. Tiểu ban Điện - Điện tử 6

307 A8

43. Tiểu ban Quy hoạch và quản lý GT

503 A7

 

3. Đề nghị các đại biểu đi dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cơ sở 2 đến phòng HCTH (106-A1) để nhận vé máy bay, thời gian thứ hai ngày 20/4/2015.