TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 21/01 đến 26/01/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

21/01

 

Sáng: */9h00’-9h30’: Tiếp và làm việc với GS Lưu Chiêu Độ, GS trường ĐH Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) và phu nhân. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC, K.CK, BM Cơ khí ô tô. Tại P.201-A1  

 

   

*/9h00’: Ban chỉ huy Quân sự Quận Đống Đa xuống thâm nhập 2 công dân của trường đã trúng tuyển kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2013. (Nguyễn Xuân Thành- Ban QL KTX, Đoàn Danh Cường- Viện Môi trường). Tp: P.Bảo vệ. Tại Phòng Bảo vệ. (P.Bảo vệ chuẩn bị hồ sơ)

 

     

PHT Long

 

 

 

 

P.Bảo vệ

Chiều:*/14h00’: Họp Ban Nữ công trường mở rộng: bàn về việc tổ chức kỷ niệm ngày 8/3. Tp: đại diện nữ công các đơn vị; Mời Thường vụ CĐ dự. Tại VPCĐ (P.310-A1)

 

 

*/14h00’: Họp Ban điều hành dự án Hầm đường bộ Đèo Cả và nhóm chuyên gia. Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Khảo thí và ĐBCLĐT nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy ( đ/c Khanh). Tại P.101-B7

 

Trưởng ban NC

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

Chi bộ KT và ĐBCLĐT

 

Thứ Ba

22/01

 

Sáng:*/9h00’: Lễ trao học bổng  Daeyoun cho sinh viên Khoa Công trình. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.CTCT&SV, K.CT; đại diện lãnh đạo các BM thuộc Khoa CT; các SV được nhận học bổng; đại diện SV khoa CT. Tại P.501-A1

 

 

P.CTCT&SV

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ Khoa Điện- Điện tử nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Vịnh, đ/c Thung). Tại P.501-A1

 

 

Chi bộ K.Đ-ĐT

 

Thứ  Tư

23/01

Sáng: */9h00’: Tiếp GS Wang- Giám đốc Trung tâm hợp tác với Việt Nam, Trường ĐH Quốc gia Cao Hùng- Đài Loan. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC, Mời Ô.Hanh (BM CTGTTP và CTThủy). Tại P.201-A1

 

 

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ TT TT-TV,TTƯDCNTT nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Lan). Tại P.501- A1

 

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Đối ngoại- KHCN nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Vịnh, đ/c Văn Long). Tại P.101- B7

 

PHT Long

 

 

 

 

 

Chi bộ TT TT-TV, TTƯD CNTT

 

 

Chi bộ ĐN-KHCN

 

 

Chiều: */14h00’: Tiếp Ông Dominique Vie – Hiệu trưởng trường CHEC (Trung tâm đào tạo kỹ sư xây dựng chất lượng cao) Cộng hòa Pháp. Tp: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ TTHTQT về ĐT&NC nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Ngọc Long, đ/c Lê Hải Hà). Tại P.101-B7

 

 

*/15h00’: Họp bàn về nhân sự VP các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; P.ĐTĐH; P.ĐTSĐH; Khoa ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC; Trưởng các Khoa, Viện; TT ĐTTHCGCN GTVT; TT KHCN GTVT. Tại P.401-A1. (P.TCCB chuẩn bị báo cáo chức năng nhiệm vụ nhân sự VP các Khoa, Viện, trung tâm)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chi bộ TTHTQT về ĐT&NC

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

24/01

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí KH GTVT- Xuất bản số 40. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ TBQT- QLDA nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Việt, đ/c Phạm Thanh Hà). Tại P.501- A1

 

 

Tổng biên tập

 

 

 

Chi Bộ TBQT- QLDA

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Sinh viên năm học 2012-2013. Tp: BGH (PHT Việt); P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; Đoàn TN; Hội SV; Các Khoa, Viện quản lý SV; TT HTQT về ĐT&NC. Mời Trạm Y tế dự. Tại P.301-A1

 

 

*/16h00’: Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2010-04-127 “Hình học tính toán và ứng dụng trong thiết kế đường ghép trơn và mặt cong bằng máy tính” do ThS Đỗ Văn Đức (BM Khoa học máy tính) chủ trì. Tp: Hội đồng nghiệm thu; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

CT HĐ

 

 

 

 

 

P.KHKCN

 

Thứ Sáu

25/01

 

Sáng:*/8h00’: Hội thảo “Những giải pháp công nghệ mới của Nhật Bản trong xây dựng cơ sở hạ tầng”. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, Viện Kỹ thuật XD và các đại biểu theo giấy mời. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7 nhà A8

 

 

*/8h30’: Họp bàn giải quyết nhà của bà Hà (BM Vật lý). Tp: BGH (PHT Việt); CĐ trường; BCN, CĐ Khoa Cơ bản, Ban TTND, Bà Hà, Ô Kiểng (CB hưu trí). Tại P.301-A1

 

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Ngọc Long, đ/c Chăm.). Tại P.501- A1

 

*/10h00’: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Đoàn TN, K.ĐHTC, K.Công trình. Tại P.301-A1

 

P.ĐN

 

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

Chi bộ Đào tạo

 

 

PHT Việt

 

 

Chiều: */14h00’: Đại hội Chi bộ TCCB-VPĐU nhiệm kỳ 2012-2015. Tp: Các Đảng viên của Chi bộ, Mời đại biểu Đảng ủy (đ/c Chương, đ/c Thung). Tại P.501-A1

 

 

Chi bộ TCCB-VPĐU

 

Thứ Bảy

26/01

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: Phòng ĐT ĐH đề nghị Cố vấn học tập khóa 49, Khóa 50 (trừ Khoa Công trình, Viện KT XD) đôn đốc sinh viên đăng ký học kỳ phụ theo đúng thời hạn quy định (Thông báo số 77/TB-ĐHGTVT ngày 17/1/2013)