TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 21/4/2014 đến 26/04/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

21/04

 

Sáng: */9h00’: Họp Hội đồng KH-ĐT Khoa CNTT họp xét đề tài NCKH cấp trường năm 2015. Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa CNTT; Mời P.KHCN dự. Tại VP BCN Khoa

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’:  Hội nghị CB-VC Phòng KHCN để lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng phòng KHCN. Tp: Tổ công tác,Toàn thể CB-VC trong biên chế của phòng. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng KH-ĐT Viện Môi trường &ATGT họp xét đề tài NCKH cấp trường năm 2015. Tp: Hội đồng KH-ĐT Viện; Mời P.KHCN dự. Tại VP Viện

 

*/15h30’: Hội nghị CB-VC Phòng ĐTĐH để lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng phòng ĐTĐH. Tp: Tổ công tác,Toàn thể CB-VC trong biên chế của phòng. Tại P.301-A1

 

Tổ công tác

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Tổ công tác

 

Thứ Ba

22/04

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 29 năm học 2013-2014 (phiên tiểu ban). Tp: HĐ nghiệm thu, GV, SV các chuyên ngành. Tại các tiểu ban (xem ghi chú)

 

BTC

Chiều: */14h00’: Hội đồng KH-ĐT Khoa KHCB họp xét đề tài NCKH cấp trường năm 2015. Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa KHCB; Mời P.KHCN dự.  Tại VP BCN Khoa

 

*/15h30: Lễ trao bằng Thạc sỹ cho CIENCO 4. Tp: BGH (PHT Long), Mời Lãnh đạo các phòng: HCTH, TC-KT, ĐTĐH, CTCT&SV; Lãnh đạo K.VTKT, BM Kinh tế xây dựng và các GVHD. Tại P.501-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ  Tư

23/04

Sáng: */8h30’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 29 năm học 2013-2014 (phiên tiểu ban). Tp: HĐ nghiệm thu, GV, SV các chuyên ngành. Tại các tiểu ban (xem ghi chú)

 

*/9h00’: Mở và xét HSĐX gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu XDGT-Trường ĐH GTVT. Tp: Theo giấy mời và Quyết định. Tại P.305-A1

 

*/9h00’: Họp Hội đồng KH-ĐT Viện Kỹ thuật xây dựng họp xét đề tài NCKH cấp trường năm 2015. Tp: Hội đồng KH-ĐT Viện; Mời P.KHCN dự. Tại P.401-A1

 

 

BTC

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

 

BTĐU

 

Thứ Năm 24/04

 

Sáng: */8h00’: Giới thiệu chương trình tuyển dụng cán bộ nguồn của Tập đoàn KHKT Hồng Hải. Tp: BGH (PHT Long); P.CTCT&SV; TTĐTQT; đại diện lãnh đạo các khoa: CK, Đ-ĐT, CNTT. Tại P.108-A5 (Các khoa Cơ khí, Đ-ĐT, CNTT thông báo cho các sinh viên tham gia dự tuyển và gửi danh sách các sinh viên này về phòng CTCT&SV trong ngày 21/4/2014)

 

*/9h00’: Lễ ra quân các đội tuyển Olympic các môn học năm 2014. Tp: Mời BGH (PHT Việt), Đại diện các Khoa, BM có SV thi Olympic và sinh viên các đội tuyển. Tại P.501-A1

 

P.CTCT&SV

 

 

 

 

 

 

Đoàn TN- P.CTCT&SV

Chiều:

 

 

 

Thứ Sáu

25/04

 

Sáng: */8h00’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 29 năm học 2013-2014 (phiên toàn thể). Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM; trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư Liên chi đoàn; các GV hướng dẫn và SV tham gia NCKH đạt giải. Tại Hội trường lớn

 

BTC

Chiều:

 

 

 

Thứ Bảy

26/04

 

Sáng

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú :

1. Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 29- phiên các tiểu ban

- Ngày 22 tháng 4 năm 2014

* Địa điểm: Nhà A7 và A8

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trìnhI                             P304 A8

2. Tiểu ban Công trình II                           P302 A8

3. Tiểu ban Công trình III                          P303 A8

4. Tiểu ban Công trình IV                          P301 A8

5. Tiểu ban Công trình V                           P305 A8

6. Tiểu ban Công trình VI                          P306 A8

7. Tiểu ban Công trình VII                         P307 A8

8. Trung tâm đào tạo quốc tế                   P204A8

9. Tiểu ban Kỹ thuật XD I                           P301 A7

10. Tiểu ban Kỹ thuật XD II                        P302 A7

11. Tiểu ban Kỹ thuật XD III                       P303 A7

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD IV                       P401 A7

13. Tiểu ban Khoa học Cơ bản                P503 A7

14. Tiểu ban Lý luận chính trị I                  P402 A7

15. Tiểu ban Lý luận chính trị II                P403 A7

16. Tiểu ban CNTT I                                  P501 A7

17. Tiểu ban CNTT II                         P502 A7

18. Tiểu ban Môi trường và ATGT I    P202 A8       

19. Tiểu ban Môi trường và ATGT II         P201 A8

- Ngày 23 tháng 4 năm 2014

* Địa điểm: Nhà A7, A8 và A9

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00

              20. Tiểu ban Cơ khí I                                                P301 A7 

         21. Tiểu ban Cơ khí II                                               P302 A7

         22. Tiểu ban Cơ khí III                                             P303 A7

         23. Tiểu ban Cơ khí IV                                              P401 A7 

         24. Tiểu ban Cơ khí V                                               P402 A7

         25. Tiểu ban Cơ khí VI                                              P403 A7

         26.Tiểu ban Cơ khí VII                                             P501A7

         27. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế I                               P301 A8

         28. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế II                             P303 A8

         29. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế III                            P302 A8

         30. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế IV                            P305 A8

         31. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế V                              P306 A8

         32. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế VI                            P307 A8

         33. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế VII                           P201 A8

         34. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế VIII                          P202 A8

         35. Tiểu ban Quy hoạch và quản lý GT                     P204 A8

36. Tiểu ban Điện - Điện tử I                                    P401 A9

37. Tiểu ban Điện - Điện tử II                                   P403 A9

38. Tiểu ban Điện - Điện tử III                                 P404 A9

39. Tiểu ban Điện - Điện tử IV                                  P501 A9

40. Tiểu ban Điện - Điện tử V                            P502 A9

41. Tiểu ban Điện - Điện tử VI                              P503  A9

2.Thứ hai ngày 21/4/2014, đề nghị các Khoa, Viện lên nhận quyển tóm tắt báo cáo tóm tắt sinh viên NCKH tại P.KHCN

    3.   Đề nghị các BM sau gửi bản xây dựng dự kiến KH 2014-2015 cho P.ĐTĐH: CTGTCC; TĐHTKCĐ,   Cơ kết cấu (K.CT); KHMáy tính, Mạng MT&TT (K.CNTT); ĐS&XSTK, Hóa, Hình họa, Anh văn, Nga-Pháp (K.KHCB); Những nguyên lý CN Mác-Lê Nin; Kỹ thuật Môi trường GT;