TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 21/10 đến 27/10/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

21/10

 

Sáng: */9h00’: Khóa học ứng dụng GIS trong Quy hoạch và Quản lý GTVT. Tại P.501-A1 (Khóa học từ ngày 21 đến ngày 23/10/2013; Học cả ngày, sáng từ 9h00’; chiều từ 13h00’)

 

Viện QH&QLGTVT

Chiều: */14h00’: Họp Ban tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 19. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Trưởng BTC

 

Thứ Ba

22/10

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo “Kinh nghiệm bảo đảm ATGT trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương” do Viện QH&QLGTVT chủ trì. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8.

 

*/8h30’: Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Bộ môn của NCS Vương Văn Sơn. Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô- máy kéo. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CK. BM Cơ khí ô tô; Các đại biểu (theo giấy mời). Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1.

 

*/8h30’: Họp Tiểu ban về Tổ chức- Cán bộ. Tp: Toàn thể Tiểu ban. Tại 301-A1. (P.TCCB chuẩn bị Dự kiến nội dung nhóm giải pháp và kế hoạch thực hiện).

 

*/10h00’: Họp Tiểu ban về Cơ chế tài chính. Tp: Toàn thể Tiểu ban. Tại P.301-A1. (P.TC-KT chuẩn bị Dự kiến nội dung nhóm giải pháp và kế hoạch thực hiện).

 

Viện QH&QLGTVT

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Trưởng

Tiểu ban

 

 

Trưởng

 Tiểu ban

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý. Tp: Theo QĐ số 1844/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/10/2013. Tại P.301-A1. (Đ/c Nguyễn Trung Việt – UVTT chuẩn bị nội dung).

 

 

Trưởng

Tiểu ban

 

Thứ  Tư

23/10

Sáng: */8h30’: Họp BTC Lễ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh), P.ĐN, P.CTCT&SV, P.HCTH, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, P.TBQT, TT ĐTQT.Tại P.301-A1.

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban về Văn bản quản lý. Tp: Theo QĐ số 1844/QĐ- ĐHGTVT ngày 09/10/2013. Tại P.301-A1 (Đ/c Vũ Minh Đức- UVTT chuẩn bị nội dung họp)

 

Trưởng Tiểu ban

 

Thứ Năm

24/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp bộ. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1.

 

*/9h00’: Họp Ban chuyên môn CĐ. Tp: Các thành viên của Ban, Tại VPCĐ

Chủ tịch HĐ

 

 

Trưởng Ban chuyên môn

 

Chiều: */14h30’:  Họp xét trợ cấp khó khăn quý 3/2013. Tp: Ban TVCĐ, P.TCCB, P.TC-KT, Trạm Y tế. Tại P.310-A1

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ Sáu

25/10

 

Sáng: */8h30’: Họp rà soát điều chỉnh các chương trình chất lượng cao khối công trình. Tp: BCĐ; các giảng viên (theo thông báo của TT ĐTQT). Tại P.401-A1

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng. Tp: UVBCH CĐ Trường, thành viên UBKT CĐ Trường; BCH CĐ bộ phận, Tổ trưởng- Tổ phó Tổ CĐ trực thuộc. Tại P.401- A1.

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Bảy

26/10

 

Sáng:  */8h30’:  Hội nghị tổng kết công tác CVHT, CNL năm học 2012-2013 và tập huấn công tác CVHT năm học 2013-2014. Tp: Đảng ủy, BGH, Các Thành viên Hội đồng CVHT trường, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị: CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.TC-KT, P.HCTH, Ban QLGĐ, Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý SV, các BM phụ trách chuyên ngành, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập các lớp chính quy năm học 2012-2013, 2013-2014. Tại Hội trường lớn.

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. “Hội thi Nghiệp vụ sư phạm- Văn nghệ- Thể thao các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ V- 2013” tổ chức tại Hội trường lớn- Trường Đại học GTVT từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2013.
  2. P.ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm học lại đợt III học kỳ I -2013-2014 (K.50 trở về trước) trước ngày 25/10/2013 để xét điều kiện bảo vệ ĐATN cho sinh viên đúng thời hạn
  3. P.ĐTĐH cấp tài khoản truy cập phần mềm quản lý đào tạo cho cố vấn học tập khóa 54 vào buổi sáng từ 22/10/2013 đến 25/10/2013 tại P.108A9
  4. Đề nghị các Khoa, Viện gửi danh sách khách mời dự Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 19 của trường cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 23/10/2013.
  5. Đề nghị Công đoàn các đơn vị gửi danh sách xét trợ cấp quý 3 cho Văn phòng công đoàn trước 15h00’ ngày 23/10/2013