TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 21/7/2014 đến 26/7/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

21/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

22/7

 

Sáng:

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

23/7

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm 24/7

 

 

Sáng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: */15h00’:  Họp BCH Đoàn trường mở rộng. Tp: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ. Tại P.301-A1

 

 

 

 

Bí thư Đoàn TN

 

Thứ Sáu

25/7

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */15h00’: Gặp mặt CB-VC là Thương binh- thân nhân Liệt sỹ nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN; các CB-VC là Thương binh – thân nhân Liệt sỹ; Lãnh đạo các đơn vị có CB-VC là Thương binh- Thân nhân Liệt sỹ. Tại P.301-A1

(P.HCTH chuẩn bị quà, P.CTCT&SV chụp ảnh)

 

PHT Vịnh

 

Thứ Bảy

26/7

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :