TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 22/04 đến 27/04/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

22/04

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Khoa Điện- Điện tử. Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa Điện- Điện tử. Mời lãnh đạo P.KHCN dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Khoa Công trình. Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa Công trình, Lãnh đạo khoa, các trưởng BM, các GS và PGS. Mời lãnh đạo P.KHCN dự. Tại P.401-A1

 

HĐ KH-ĐT Khoa Đ-ĐT

 

 

HĐ KH-ĐT Khoa CT

Chiều: */14h00’: Họp kiểm tra hoạt động của các trung tâm, công ty. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, P.HCTH, P.TCKT, P.TBQT; GĐ các trung tâm, công ty thuộc trường; GĐ các Trung tâm, công ty đóng trên địa bàn trường. Tại P.501-A1 (Các trung tâm, công ty chuẩn bi sẵn bản sao các hợp đồng thực hiện trong năm 2012 và HĐ thuê địa điểm; báo cáo kết quả hoạt động năm 2012)

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Viện Môi trường và ATGT. Tp: Hội đồng KH-ĐT Viện và các trưởng BM. Mời lãnh đạo P.KHCN dự. Tại tầng 5- T1

 

*/14h00’: Họp xét cảnh báo học tập, thôi học cho sinh viên chính quy K53. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, thanh tra; các Khoa, Viện, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Khoa KHCB Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa KHCB; Mời các trưởng BM; Mời lãnh đạo P.KHCN dự. Tại VP Khoa

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn TN mở rộng. Tại P.401-A1

 

P.KHCN

 

 

 

 

 

HĐ KHĐT Viện MT&ATGT

 

 

PHT Long

 

 

HĐ KH-ĐT Khoa KHCB

 

 

 

BT Đoàn TN

 

Thứ Ba

23/04

 

Sáng: */8h00: Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2012- 2013 (Phiên tiểu ban). Tp: HĐ nghiệm thu, GV và SV các chuyên ngành. Tại các Hội đồng nghiệm thu (địa điểm xem ghi chú)

 

*/9h00’: Họp các trường đại học về việc hợp tác với LB Nga trong lĩnh vực GTVT. Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Hội thảo chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế GTVT tại Việt Nam. Tp: TTHTQT về Đt&NC, Viện QH &QL GTVT; Sinh viên TTHTQT về ĐT&NC; Mời các đ/c CB-GV và SV quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

BTC Hội nghị NCKHSV

 

 

Hiệu trưởng

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

Chiều: */14h00’: Họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng. Tp: UVBCH CĐ Trường; UV UBKT CĐ trường; UV BCH CĐ bộ phận; Tổ trưởng, tổ phó tổ CĐ trực thuộc. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp Ban chuyên môn Công đoàn. Tp: Các thành viên của Ban. Mời các Đ/c Chủ tịch Công đoàn các Khoa- Viện dự. Tại P.401- A1

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của Khoa CNTT. Tp: Hội đồng KH-ĐT Khoa CNTT; Mời lãnh đạo P.KHCN dự. Tại VP K.CNTT

Chủ tịch CĐ

 

 

 

Trưởng ban Chuyên môn

 

 

HĐ KH-ĐT Khoa CNTT

 

 

Thứ  Tư

24/04

Sáng: */6h30’: Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức bắn đạt thật cho giảng viên Khoa GDQP và cán bộ, lãnh đạo tự vệ trường. Tp: Giáo viên khoa GDQP và các đồng chí cán bộ, chỉ huy và tuyển tự vệ trường. Tại trường bắn lữ đoàn 249. (Xe chạy lúc 6h30’ ngày 24/4 tại cổng trường)

 

*/8h00: Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2012- 2013 (Phiên tiểu ban). Tp: HĐ nghiệm thu, GV và SV các chuyên ngành. Tại các Hội đồng nghiệm thu (địa điểm xem ghi chú)

 

*/8h30’: Lễ phát động chương trình đổi mũ không hợp quy chuẩn lấy mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn có trợ giá của doanh nghiệp. Tp: ĐU; BGH; P.CTCT&SV; Đoàn TN; Hội SV; Các Khoa, Viện có quản lý SV; TTHTQT về ĐT&NC; SV Trường. Tại Hội trường lớn

 

K.GDQP

 

 

 

 

BTC Hội nghị NCKHSV

 

 

P.CTCT&SV

Chiều: */14h00’: Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, K.ĐHTC, P.ĐTSĐH, TTHTQT về ĐT&NC, BQL GĐ. Tại P.301-A1 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

25/04

 

Sáng:  */8h30’: Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2008- 2013 của Nhà trường. Tp: ĐU, BGH, TVCĐ,  TVĐTN (là CB-GV), Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn.

 

Hiệu trưởng

Chiều: */13h30’: Bảo vệ luận án TS cấp bộ môn chuyên ngành Xây dựng Đường ô tô và Đường Thành phố của NCS Nguyễn Đức Trọng.  Tp: Hội đồng chấm luận án; Mời các đồng chí quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Làm việc với Ký túc xá. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Ban QL KTX, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.HCTH, P.TCCB, Trạm Y tế. Tại Ký túc xá. (Ban QL KTX chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Sáu

26/04

 

Sáng: */8h00: Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2012- 2013 (Phiên toàn thể). Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM; trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư Liên chi đoàn; các GV hướng dẫn và SV tham gia NCKH đạt giải. Tại Hội trường lớn.

 

BTC Hội nghị NCKHSV

Chiều: */14h00’: Họp bàn về việc mở lại lớp Cơ khí ô tô Pháp K54. Tp: BGH (PHT Long), TTHTQT về ĐT&NC, Trưởng khoa cơ khí, Trưởng BM cơ khí ô tô. Tại P.102-B7 (TTHTQT về ĐT&NC chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Tổ kiểm kê tài sản năm 2013 báo cáo kết quả kiểm kê với lãnh đạo Phòng TBQT và TCKT. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

P.TBQT

 

Thứ Bảy

27/04

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: Chương trình Hội nghị NCKH của sinh viên lần thứ 28- Phiên các tiểu ban.

- Ngày 23 tháng 4 năm 2013

* Địa điểm: Nhà A8 và A9

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình I                                       P201 A8

2. Tiểu ban Công trình II                                      P202 A8

3. Tiểu ban Công trình III                                    P203 A8

4. Tiểu ban Công trình IV                                    P204 A8

5. Tiểu ban Công trình V                                      P205 A8

6. Tiểu ban Công trình VI                                    P206 A8

7. Tiểu ban Công trình VII                                   P301 A8

8. Tiểu ban Công trình VIII                                  P302 A8

9. Tiểu ban Kỹ thuật XD I                                   P303 A8

10. Tiểu ban Kỹ thuật XD II                                P305 A8

11. Tiểu ban Khoa học Cơ bản I                         P306 A8

12. Tiểu ban Khoa học Cơ bản II                        P307 A8

13. Tiểu ban Lý luận chính trị I                           P401 A9

14. Tiểu ban Lý luận chính trị II                          P403 A9

15. Tiểu ban CNTT I                                             P404 A9

16. Tiểu ban CNTT II                                            P501 A9

17. Tiểu ban Môi trường và ATGT I                  P502 A9      

18. Tiểu ban Môi trường và ATGT II                 P503 A9

- Ngày 24 tháng 4 năm 2013

* Địa điểm: Nhà A8 và A9

* Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00

              19. Tiểu ban Cơ khí I                                             P401 A9 

         20. Tiểu ban Cơ khí II                                           P403 A9

         21. Tiểu ban Cơ khí III                                          P404 A9

         22. Tiểu ban Cơ khí IV                                          P501 A9 

         23. Tiểu ban Cơ khí V                                           P502 A9

         24. Tiểu ban Cơ khí VI                                          P503 A9

         25. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế I                         P201 A8

         26. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế II                        P202 A8

         27. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế III                       P203 A8

         28. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế IV                       P204 A8

         29. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế V                        P205 A8

         30. Tiểu ban Vận tải & Kinh tế VI                       P206 A8

31. Tiểu ban Điện - Điện tử I                               P301 A8

32. Tiểu ban Điện - Điện tử II                              P302 A8

33. Tiểu ban Điện - Điện tử III                             P303 A8

34. Tiểu ban Điện - Điện tử IV                             P304 A8

35. Tiểu ban Điện - Điện tử V                              P305 A8

36. Tiểu ban Điện - Điện tử VI                             P306 A8

37. Tiểu ban Quy hoạch và quản lý GT             P307 A8