TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ22/07 đến 27/7/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

22/07

 

Sáng: */9h00’:  Tiếp GS Yamada Hitoshi- Hiệu phó Đại học Quốc gia Yokohama và ông Watanabe Yoshiharu- Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, Nhật Bản. Tp: PHT Vịnh, P.KHCN, TS Phạm Hoàng Kiên (BM Kết cấu XD), P.ĐN. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Tiếp Trường ĐH Logistic Hambur (CHLB Đức). Tp: PHT Long, PGS Tích (K.VTKT), TS Vân Hà (BM QTKD), P.ĐN. Tại P.Hội thảo thư viện tầng 7-A8

 

*/9h45’: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2018 giữa trường ĐH Giao thông vận tải và Tổng công ty XDCTGT 4. Tp: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các Khoa, Viện; P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC; P.ĐN; P.TCCB; P.KHCN; P.KT&ĐBCLĐT; P.CTCT&SV; TT KHCN GTVT; P.HCTH; P.TCKT; P.TBQT. Tại P.501-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

 

PHT Long

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Chiều:*/14h00’: P.TCCB báo cáo Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường ĐHGTVT. Tp:BGH (HT, các PHT); P.TCCB; P.HCTH tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

23/07

 

Sáng: */9h00’: Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường. Tại VP CĐ

 

Chủ tịch CĐ

Chiều:

 

 

 

Thứ  Tư

24/07

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Năm

25/07

 

Sáng

 

 

Chiều: */14h00’: Họp BCH CĐ mở rộng. Tp: Ủy viên BCH CĐ trường; Thành viên UBKT CĐ Trường; Ủy viên BCH CĐ bộ phận; tổ trưởng và tổ phó tổ CĐ trực thuộc. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch CĐ

Thứ Sáu

26/07

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

Thứ Bảy

27/07

 

Sáng

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :